ECTS POINT SYSTEMET

Akedemiet benytter sig af ECTS systemet til at synliggøre det tidsmæssige omfang og den arbejdsbyrde du må forvente i dit kursusforløb, ikke fordi du kan få meritoverførsel til andre uddannelsesforløb. Compass er ikke bemyndiget til at udskrive ECTS point som kan meritoverføres til eksempelvis universitetsuddannelser.
 

ECTS står for European Credit Transfer System. Det er et fælles europæisk system, der benyttes til beskrivelse af en uddannelses tidsmæssige omfang inden for uddannelser i udlandet eller i Danmark. Systemet bruges derfor også til meritoverførsel mellem offentlige uddannelsesinstitutioner. Systemet er udviklet i EU og udtrykker en fælles europæisk standard.

 
60 ECTS point svarer til arbejdsindsatsen for et helt studieår, hvor 30 ECTS point normalt gives for et semester og 20 ECTS point for et halvt semester (et såkaldt trimester). 5 ECTS point svarer til et tilvalgsmodul på diplomuddannelserne.

DIPLOMUDDANNELSE OG ECTS POINT

Ønsker du eksamination på diplomniveau, og optjening af ECTS point til diplomuddannelse, har du i det formelle uddannelsessystem under undervisningsministeriet mulighed for at gå til eksamen som privatist på DTU. Er du interesseret heri, anbefales det at tage kontakt til DTU, center for videreuddannelse i Ballerup, og hører om mulighederne. Der eksamineres i Lean Værktøjer og Lean Ledelse.

 

Det er et krav fra DTU, at du opfylder DTU adgangskravene som du kan læse om her. Eksamen består af skriftlige projektopgaver med mundtligt forsvar af hver 5 ECTS-point. opgaverne svarer i form og indhold til de projektopgaver du aflevere efter modul B og C. En eksamination hos DTU koster 3.500 kr. pr. eksamen (5 ECTS point). Tilmelding til eksamen er valgfri og foregår i dit eget private regi.

YDERLIGERE OPLYSNING OM ECTS POINT

Download folder om ECTS Point her