AKADEMIETS FORRETNINGSBETINGELSER

Akademiet tilstræber maksimal fleksibilitet i relation til afvikling af dit kursus. Vi har derfor kun meget få forretningsregler som følger.
 

AFMELDING KURSUS

Der gælder følgende regler for afmelding til akademiets kurser:

  • Afmelding før 7 kalenderdage inden kursus start: Hele kursushonorar refunderes. Ønskes kreditnota pålægges dog et administrationsgebyr på Kr. 2000,-.
  • Afmelding senere end 7 kalenderdage inden kursus start: Kursushonorar refunderes ikke.

UDSKYDELSE AF KURSUSDAGE

I langt de fleste tilfælde vil du, både før eller efter din kursusstart, kunne udskyde kursusdage, og du mister ikke dine kursusdage når du udskyder dem. Der kan imidlertid opstå flaskehalse på et kursusmodul, og der gælder i de tilfælde følgende;

  • Udskydelse af kursusdage kan lade sig gøre i det omfang, at den fremtidige kursusdag (eller modul) ikke senere bliver overtegnet af nytegnede kursister. Hvorvidt kursusdagen (eller modulet) bliver overtegnet er Akademiet ikke klar over før umiddelbart inden kursusmodulet (i praksis 1 dag).
  • Kursister kan ikke reservere plads på kursusdage som udskydes, og kursister kan derfor ikke garanteres plads på det hold de måtte ønske at udskyde til. Bliver det kursusmodul du måtte ønske at udskyde til overtegnet, vil Compass foreslå en tilsvarende senere kursusdag (og/eller en alternativ kursus lokation).
  • Akademiet vil lade dig vide, hvis den kursusdag du ønsker at udskyde til bliver overtegnet. Du vil få endelig besked dagen inden.
  • Har du lavet "NO SHOW" på et kursusmodul du var tilmeldt, uden at give os besked, vil du stå bagest på en evt. venteliste, og vi kan ikke garantere din deltagelse.

ADGANG TIL KURSUSMATERIALE

Kursister har 6 måneders adgang til kursusmateriale i Compass Learning Management System.

OVERDRAGELSE AF KURSUSPLADS

Du kan altid overdrage din kursusplads til en anden deltager.

ÆNDRING AF FAKTURAOPLYSNINGER

Fakturaoplysninger ændres efter ønske. Kreditnota udstedes kun i forbindelse med aflysning af kursus og ikke i forbindelse med ændring af fakturaoplysninger, eksempelvis ved ønske om at virksomhedens adresse er anført og/eller PO nummer er anført.