Robotic Process Automation
RPA

 

Automatisering af administrative processer

RPA er forkortelsen af Robotic Process Automation. Synonymerne ”Kontorrobotter”, ”Robotics” eller ”Software Robotter” anvendes også om RPA, men begreberne dækker over det samme. På samme måde som industrien automatiserer produktionsopgaver vha. robotter, så kan virksomheden også automatisere sine administrative opgaver med software robotter - det kaldes Robotic Process Automation, RPA.

RPA er en teknologisk revolution indenfor effektivisering af virksomhedens repeterbare administrative opgaver, og det sker lige nu. Mantraet er; "Tag robotten ud af mennesket", løs opgaven "rigtig første gang" og frigiv medarbejderens tid til andre vigtige opgaver der ikke kan automatiseres.

RPA er softwarerobotter der efterligner en medarbejders administrative opgaveløsning, f.eks. opgaver indenfor Økonomi, Regnskab, HR eller Løn-området, på tværs af systemer og dokumenter, uden at ændre på de underliggende systemer og dokumenter.

RPA Huset Compass

Compass udbyder en række RPA kurser som du kan læse mere om på vores RPA hjemmeside:

Lean kurser med RPA moduler

Følgende kurser indeholder RPA modul D