Lean foundation

Lean viden

 • Værdistrømme og Flow
 • Værdistømsanalyse
 • Hvad er en Lean værdistrøm
 • Facilitering af værdistrømsanalyse
 • Proces og gennemløbstid
 • Standard arbejde
 • Arbejdsinstruktioner
 • Jobinstruktioner
 • Træk og skub
 • PDCA
 • 5S
 • Muri, Mura, Muda
 • Kaizen
 • Gemba
 • 8 typer spild
 • TWI
 • Opbygning af lærende organisation
 • Medarbejder udvikling
 • Effektiv træning og uddannelse
 • Leder standard arbejde
 • Lean lederens fokus
 • Lean Organisationen
 • Lean Start Up topleder tilgang
 • Lean Start Up teamleder tilgang
 • Lean Transformation Model
 • Lean Change Management
 • Hoshin Knari
 • Strategiprocessen
 • Catch ball
 • Hensai
 • Lean kultur
 • Lean projekt efter eget valg
 • Toyota kata
 • Forbedrings kata
 • Coaching kata
 • Udfordringer
 • Nuværende situation analyse
 • Target conditions
 • 5 Spørgsmål coaching kort
 • Coaching Cyklus
 • Toyota Kata udrulning
 • Design af Story Boards
 • PDCA Log
 • Hindrings Log
 • Lean Ledelse
 • Lean Ledelsessystemet Introduktion
 • Komponenter i Ledelsessystemet
 • Traditionel kontra Lean ledelse
 • Problemløsning
 • Årsagsanalyser
 • Fiskebensanalyse
 • Pareto analyse
 • 3C Problemløsning
 • Problemløsningstragt
 • A3, Yamazumi, Kanban
 • 5 Hvorfor
 • Visuel Ledelse
 • Målstyring 
 • Tavlemøder
 • Design af Kaizen tavler
 • Facilitering af tavlemøder
 • Jidoka, Andon, Poka Yoke
 • Takt tid
 • Leder Standard Arbejde
 • Gemba Walk
 • Flow effektivitet
 • Heijunka, SMED
 • Lean projekt efter eget valg
 • Hvad er Lean Six Sigma?