Kaizen, Forbedringskultur, Lean kultur - Hvad er det?

Kaizen kan bedst oversættes til små løbende forbedringer:

  • Tænk småt
  • Tag små skridt
  • Løs små problemer
  • Få små succeser

Der er en lighed mellem kaizen og måden hvorpå en elitesportsmand løbende justerer og forbedrer sine præstationer – gennem kaizen aktiviteter. Det modsatte er et fokus udelukkende på målet – guldet. 

KAIZEN KULTUR

I Lean tilstræber virksomheden at udvikle deres ledere og medarbejdere til en kultur hvor alle er engageret i forbedringsaktiviteter – fra strategi til udvikling og implementering.

Eksempelvis har en Toyota medarbejder gennemsnitligt gang i 3-4 små forbedringsaktiviteter. På et normalt år afslutter medarbejdere og ledere hos Toyota 2,6 mio. forbedringsaktiviteter. Da virksomheden har 360.000 ansatte, svarer dette til at hver medarbejder årligt gennemfører 7 forbedringsaktiviteter (kaizen aktiviteter). På denne måde har Toyota skabt en kultur hvor de til gensidig gavn for virksomhed og medarbejdere, drager fordel af medarbejdernes kreativitet. Det modsatte er en top down ledelsesstil hvor ledere og medarbejdere sjældent bliver hørt, og derfor helt automatisk stopper den kreative tankeproces om forbedring af arbejdets udførelse.

HVORDAN HJÆLPER KAIZEN?

Når en medarbejder går på arbejde i en Lean virksomhed, vil medarbejderen ikke kun tænke på de daglige driftsopgaver. Det forventes også at medarbejderen kommer med ideer til, og arbejder på forbedring af måden hvorpå arbejdet udføres.

  • Medarbejderne tænker innovation
  • Ændringer og forbedringer er en konstant alle arbejder med
  • Ændringer er at betragte som eksperimenter, og vil ikke virke med det samme
  • Mange små ændringer og tilpasninger
  • Store ændringer implementeres lettere
  • Fremtidige ledere tænker kaizen

På denne måde løftes kulturen til et højere udviklingsniveau, mens ”plejer” hurtigt bliver afviklet. Virksomheden går fra at få specialister og ledere arbejder med forbedringer, til at alle arbejder med forbedringer som en del af deres jobbeskrivelse.