Analyse fasen

Den tredje fase i DMAIC modellen hedder Analyze.

Her er hovedspørgsmålet: Hvad er årsagen til problemerne?

Vi ser på data for at danne nogle hypoteser - nogle gæt som kan forklare hvorfor processen ikke lever op til vores mål.

Det del af DMAIC udføres stadig sammen med projektgruppen, da denne sikkert har nogle gode ideer til de grundlæggende årsager.

En vigtig pointe er, at man altid kan gå tilbage i modellen.

Et eksempel kunne være, at vi opdager at vi skal have mere data.

Så går vi tilbage til measure, skaffer data og går ind i Analyze igen.

dmaic.JPG