Control fasen

Den sidste fase i DMAIC modellen hedder Control.

Her er hovedspørgsmålet: Hvordan fastholder vi forbedringerne?

Dette er endnu en styrke ved DMAIC modellen. I Six Sigma skal vi aktivt sikre, at forbedringer fastholdes.

Vi bruger tid på at træne medarbejderne, skrive instrukser og måle de rigtige steder i processen.

dmaic.JPG