Handelsbetingelser

Betingelser for at flytte, ændre, afmelde og fakturering

Akademiet tilstræber maksimal fleksibilitet når du deltager på kurserne. Læs her om betingelser inden du tilmelder dig.

1. Afmelding kursus

Der gælder følgende:

 • Afmelding før 24 timer inden kursus start eller kursusforløb (flere moduler): Kurset krediteres 100%
 • Afmelding fra kursus eller kursusforløb (flere moduler) senere end 24 timer inden kursus start. Kurset krediteres ikke.
 • Påbegyndte kursusforløb (flere moduler) krediteres ikke.
 • Afmelding skal foretages per mail. Afmelding kan ikke foretages telefonisk eller over hjemmesidens chat.

2. Udskydelse af kursusdage

Du kan ændre (fremrykke eller udskyde) dato for dine kursusmoduler i op til 2 år. Indenfor 2 år vil Compass altid finde en kursusdato til dig. Det hænder at modulerne bliver overtegnet, og der gælder her følgende:

Udskydelse til en ønsket kursusdato kan lade sig gøre såfremt den fremtidige kursusdag (eller modul) ikke senere bliver overtegnet. Hvorvidt kursusdagen (eller modulet) bliver overtegnet er Compass ikke klar over før umiddelbart inden kursusmodulet (i praksis 2 dage). Bliver kursusmodulet overtegnet, vil Compass foreslå en tilsvarende senere kursusdag (og/eller en alternativ kursus lokation). Du kan maksimalt udskyde hvert modul en gang.

Ved udskydelse af kursus bortfalder mulighed for kreditering af kursushonorar.

3. No Show på kursusforløb

Der gælder følgende:

 • Dukker kursisten ikke op på kursusdagen (No Show) regnes det for at kursisten har deltaget på kurset.
 • I tilfælde af No Show faktureres hele kursusforløbet med 100% af kursusprisen.
 • Compass kan ikke garantere dig plads på det efterfølgende førstkommende kursusforløb, men vil tilbyde kursisten et efterfølgende kursus hvor der er plads på holdet.

4. Compass ændrer kursusdatoer

Compass kan i særlige tilfælde finde det nødvendigt at flytte eller udskyde et eller flere kursusmoduler. Compass er i den henseende ikke forpligtet til at dække udgifter som kursisten måtte have i forbindelse hermed.

5. Fakturering

Fakturering sker gennem fremsendelse af Pdf faktura eller elektronisk gennem VIRK. Compass er ikke forpligtet til at blive opkoblet på, eller foretage fakturering gennem andre 3 part elektroniske betalingssystemer eller protaler for at kunne fakturere og opkobling kan aldrig blive en forudsætning for at Compass kan modtage betaling.

6. Udfyldelse af blanketter med bank og virksomhedsoplysninger

Compass tilbyder ikke at udfylde blanketter, dokumenter og erklæringer indeholdende bank og virksomhedsoplysninger mm. Udfyldelse af blanketter og dokumenter kan aldrig blive en forudsætning for betaling af Compass ydelsen.

I de tilfælde hvor kunden har behov for disse oplysninger vil Compass sende en fyldestgørende blanket indeholdende bank og virksomhedsoplysninger mm. til brug for kundens egen udfyldelse af blanketter og registrering i egne systemer. Compass tilbyder efterfølgende at gennemlæse og underskrive dokumenterne.

7. Adgang til kursusmateriale

Kursister har 12 måneders adgang til kursusmateriale og dokumenter i Compass Learning Management System.

8. Overdragelse af kursusplads

Du kan overdrage din kursusplads til en kollega. Dette gælder ikke for kursister tilmeldt rabatordninger.

9. Betalingsbetingelser

Kurser faktureres ved tilmelding. Betalingsbetingelser er 30 dage netto.

10. Morarenter

Ved manglende eller sen betaling pålægges morarenter. Morarenten udgør 1% per uge, regnet fra faktura forfaldsdato.

11. Fakturaoplysninger

Husk ved tilmelding at skriv hvad I ønsker på fakturaen. Herunder evt. juridisk navn, CVR nummer, PO nummer, cost center nummer, rekvisitionsnummer og hvad I ellers måtte ønske der skal fremgå på fakturaen. Disse informationer kommer til at stå på fakturaen. Compass vil påføre fakturaen de specificerede oplysninger.

12. Ændring af fakturaoplysninger

Ønskes de ved tilmelding registrerede fakturaoplysninger ændret, pålægges et administrationsgebyr på Kr. 1000,- plus moms.

13. regler for 2-1 rabatten

 • Kan jeg tilmelde de 2 kursister på 2 forskellige datoer/lokationer? Ja. Tilmeld jer, og så ændrer vi dato/lokation for den ene kursist efterfølgende.
 • Kan vi være fra 2 forskellige virksomheder? Ja.
 • Kan jeg senere bytte pladsen for den ene kursist med en anden kursist? Nej, desværre.
 • Kan jeg have min ekstra plads til gode? Nej, desværre.
 • Kan jeg få rabat på opgraderinger? Nej, desværre
 • Kan jeg få 2-1 rabat på online kurser? Nej, desværre.
 • Kan vi få 2-1 rabat for 2 forskellige kurser? Nej, desværre