Six Sigma kort fortalt - analysefasen

Define, Measure, Analyze, Improve og Control

I denne face ligger fokus på at komme med anbefalinger til løsninger

Introduktion til six sigma DMAIC modellen og hvad det kan bruges til. Der gives også en kort introduktion til hvorledes det hænger sammen med kvalitetsoptimering.

Fase 3 i DMAIC Modellen – Analyze

Det gamle ordsprog om at man ikke kan løse et problem uden at kende årsagen til problemet holder 100% stik. Også i Six Sigma gør dette sig gældne, og i Analyze fasen søger vi at finde årsagen til problemet. Du skal tænke “Sherlock Holmes”. Der er mange mennesker involveret, det kan være komplekst, du vil høre mange udsagn, holdninger og antagelser.

Du vil opleve, at selv medarbejdere med mange års erfaring med den specifikke proces, vil have forskellige holdninger og antagelser om hvad problemet er og hvordan det kan løses. Sherlock Holmes står imod dette pres, og baserer kun sine konklusioner på fakta. I Six Sigma verdenen er fakta = data.

Hvad er DMAIC analyse fasen? Den tredje fase i DMAIC modellen hedder Analyze, på dansk helt enkelt analysefasen. Hovedspørgsmålet i analysefasen er spørgsmålet; hvad er årsagen til problemerne? Vores mål er at forstå problemet i dybden, så vi kan løse det på root cause niveau. Vi analyserer data, og går derhen hvor problemet opstår. Vi søger at opstille nogle hypoteser som kan forklare hvorfor processen ikke lever op til vores mål.

Projektgruppen er afgørende for at komme godt rundt om et problem idet flere vinkler og synspunkter frembringes når der er flere øjne på. Gruppen har viden og ideer til de grundlæggende årsager. Ofte går vi tilbage til Measure fasen, skaffer mere eller bedre data, og går efterfølgende ind i Analyze igen. Se også oversigt over Six Sigma kurser.

Relaterede kurser