CP og CPK

Lær mere om de 2 begreber

Nedenstående er en tilføjelse til vores kurser, som bruges i forbindelse med undervisning. Lær mere om Six Sigma på Six Sigma kursus. God fornøjelse!

Process Capability (CP) er en metode til at evaluere, hvor godt en given proces kan producere produkter eller ydelser inden for de specificerede tolerancer. Det beregnes ved at sammenligne bredden af den acceptable tolerancezone for en proces med den faktiske variation i processen. CP-værdien angiver forholdet mellem tolerancerne og variationen og hjælper med at vurdere, om processen kan opfylde de ønskede specifikationer.

CP-værdien alene fortæller dog ikke hele historien, da den kun tager højde for midtpunktet af tolerancen og ikke tager højde for, hvor godt processen er i stand til at centrere sig omkring dette punkt. Derfor introduceres CPK.

Process Capability Index (CPK) tager højde for både variationen i processen og processens evne til at centrere sig omkring tolerancemidtpunktet. CPK beregnes ved at dividere den mindste afstand mellem tolerancemidtpunktet og procesgennemsnittet med halvdelen af processens variation. CPK-værdien angiver, hvor mange gange processens variation kan passe inden for tolerancen, og den fortæller, hvor godt processen er i stand til at levere produkter eller ydelser inden for de specificerede grænser.

Forskellen mellem præcision og nøjagtighed er vigtig at forstå i forbindelse med kvalitetsstyring. Præcision handler om, hvor tæt målinger eller resultater er på hinanden, mens nøjagtighed handler om, hvor tæt målinger eller resultater er på den faktiske værdi eller sandhed.

Et eksempel på præcision er, hvis du udfører flere målinger af samme genstand med et måleinstrument, og resultaterne er tæt på hinanden, selvom de kan være forskellige fra den faktiske værdi. Det viser en høj præcision, da målingerne er konsistente.

Nøjagtighed handler om, hvor tæt dine målinger eller resultater er på den faktiske værdi. Hvis du udfører en måling, og resultatet er tæt på den faktiske værdi, betragtes det som nøjagtigt. Eksempelvis, hvis du måler længden af en genstand, og den målte værdi er tæt på den faktiske længde, er målingen nøjagtig. Lær det på six sigma kursus.

For at illustrere forskellen kan vi bruge skydning som eksempel. Hvis du skyder gentagne gange og dine skud lander tæt på hinanden, men langt væk fra målet, er det præcist, men ikke nøjagtigt. Hvis dine skud lander tæt på målet, er det både præcist og nøjagtigt.

Six Sigma kurser