Defect vs. Defective

Lær mere om forskellen mellem de 2 begreber

Nedenstående er en tilføjelse til vores kurser, som bruges i forbindelse med undervisning. Lær mere om Six Sigma på Six Sigma kursus. God fornøjelse!

Defects og defective er to begreber, der anvendes inden for kvalitetsstyring og fejlfinding. Selvom de lyder lignende, har de forskellige betydninger og bruges i forskellige sammenhænge.

Defects refererer til konkrete fejl eller mangler i en proces, et produkt eller en tjeneste. En defekt repræsenterer en enkeltstående fejl, der kan identificeres og kategoriseres. Defekter kan være fysiske, funktionelle eller performance-relaterede problemer, der påvirker kvaliteten af det pågældende produkt eller tjeneste. Eksempler på defects kunne være en revnet skærm på en smartphone eller en defekt knap på en fjernbetjening.

Defectives er derimod en måling af antallet af defekter i en given mængde af produkter eller tjenester. Defectives henviser til enheder, der ikke opfylder de specificerede kvalitetsstandarder eller krav. Det er en metrisk angivelse af, hvor mange defekter der er til stede i en gruppe af enheder. Defectives bruges til at kvantificere forekomsten af fejl og vurdere kvalitetsniveauet. For eksempel kan en producent af elektroniske komponenter teste en batch af 1000 enheder og finde ud af, at 50 af dem er defektive. I dette tilfælde ville “50” være antallet af defectives.

Forskellen mellem defects og defectives er afgørende for sigma-udregningen, der bruges til at vurdere og forbedre kvaliteten af en proces. Sigma er et mål for, hvor tæt en proces er på at opfylde sine specificerede mål uden defekter eller defekter. Ved at analysere antallet af defekter eller defektive enheder i forhold til den samlede produktion kan man beregne sigma-niveauet og identificere områder, hvor processen kan forbedres for at reducere defekterne og øge kvaliteten.

For eksempel kan en fabrik have en produktion af 10.000 enheder, hvoraf 200 er defektive. Hvis hver defekt anses som en fejl, kan man beregne defektraten ved at dividere antallet af defekter (200) med den samlede produktion (10.000), hvilket giver en defektrate på 2%. Hvis man derimod bruger defectives, hvor en enhed med mindst en defekt betragtes som defektiv, ville antallet af defectives stadig være 200, og defectiveraten ville være 2%. I begge tilfælde vil sigma-udregningen tage højde for defekter eller defectives for at evaluere kvaliteten af processen og identificere områder til forbedring.

Kort sagt, defects refererer til enkeltstående fejl eller mangler, mens defectives repræsenterer antallet af enheder, der har mindst en defekt. Forskellen mellem dem er vigtig i forbindelse med at evaluere kvaliteten af en proces og foretage forbedringer for at opnå højere sigma-niveauer. Lær mere på Six Sigma kursus.

Six Sigma kurser