Hvad er Evidence Based Management?

Læs 4 vigtige pointer om EBM

I forretningsverdenen er der et konstant pres for at forbedre kundernes resultater, organisationens kapacitet og forretningsresultater under usikre forhold. Evidensbaseret ledelse (EBM) er en empirisk tilgang, der hjælper organisationer med at gøre dette. Den giver organisationer en ramme for at forbedre deres evne til at levere værdi i en usikker verden og søge en vej mod strategiske mål. Se også oversigt over Lean Six Sigma kurser. God fornøjelse.

EBM-modellen består af 4 trin: Strategic goal, Intermediate goal, current state og starting state.

4 vigtige om Evidence Based Management 

 • Definition af EBM og dets grundlæggende principper
 • Hvordan EBM anvendes i praksis
 • Udfordringer ved at bruge EBM
 • Konklusion

Definition af EBM og dets grundlæggende principper

EBM er en tilgang, der fokuserer på at indsamle og analysere data og forskning for at træffe velinformerede beslutninger. Dette hjælper os med at minimere risikoen for fejltagelser og øge sandsynligheden for succes i vores virksomhed.

Der er fire grundlæggende principper for EBM, som vi skal følge:

Fokus på værdiskabelse: EBM hjælper os med at identificere, hvad der skaber værdi for vores kunder og hvad der ikke gør. Dette giver os mulighed for at fokusere vores indsatser og ressourcer på de områder, der giver mest mening for os.

Brug af robust evidens: EBM kræver, at vi indsamler solid evidens fra pålidelige kilder, så vi kan træffe velinformerede beslutninger. Dette kan være forskningsstudier, kundeundersøgelser eller andre data, der giver os et klart billede af, hvad der virker og hvad der ikke gør.

Kritisk tænkning: EBM kræver, at vi tænker kritisk over de beslutninger, vi træffer, og at vi er åbne for at undersøge nye ideer og alternativer. Dette hjælper os med at undgå at følge troskaben til gamle dogmer og ideer, der måske ikke længere er relevante.

Anvendelse af metoder og teknikker: EBM kræver, at vi anvender de rette metoder og teknikker til at indsamle og analysere vores data og forskning. Dette sikrer, at vi har den bedst mulige evidens til at træffe velinformerede beslutninger.

Som forretningsbruger er det vigtigt at huske på, at EBM ikke er en kur mod alle problemer, men det er en effektiv tilgang til at træffe velinformerede beslutninger og handlinger baseret på solid evidens. Ved at følge de grundlæggende principper for EBM kan vi øge vores chancer for succes i vores virksomhed. Læs den officielle EBM-guide fra Scrum.org

Hvordan EBM anvendes i praksis

EBM (evidensbaseret ledelse) er en metode, der kan hjælpe organisationer med at nå disse mål. Det er en måde at træffe beslutninger på, der er baseret på faktiske data og ikke blot på fornemmelser eller antagelser.

For eksempel kan en organisation, der ønsker at forbedre sin kundetilfredshed, anvende EBM ved at indsamle data gennem kundeundersøgelser og analysere denne data for at forstå, hvad der går godt og hvad der ikke gør. Organisationen kan derefter træffe beslutninger om, hvad der skal forbedres for at øge kundetilfredsheden, fx ved at tilføje yderligere ressourcer til kundeservice eller ændre deres produkter eller tjenester.

EBM kan også anvendes til at forbedre en organisation ved at anvende metoder og teknikker til at teste og måle effekten af de beslutninger, der træffes. Dette kan fx være ved at anvende A/B-test eller andre metoder til at måle, hvad der har den største effekt på organisationen.

Gennem brugen af EBM kan organisationen forbedre sig ved at træffe velinformerede beslutninger og handlinger, der er baseret på solid evidens og måling af effekten af disse. Dette kan føre til en øget effektivitet, lønsomhed og tilfredshed hos kunder og medarbejdere.

Fra et scrum master perspektiv kan Evidence Based Management (EBM) hjælpe et team på mange måder. Nogle af de måder, EBM kan hjælpe et team, er:

 1. Træffe velinformerede beslutninger: EBM hjælper teamet med at indsamle og analysere data og forskning for at træffe velinformerede beslutninger, der er baseret på solid evidens. Dette reducerer risikoen for fejltagelser og øger sandsynligheden for succes.
 2. Forbedre arbejdsproces og effektivitet: EBM hjælper teamet med at identificere, hvad der fungerer godt og hvad der ikke gør, og træffe beslutninger om, hvad der skal ændres for at forbedre arbejdsproces og effektivitet. Dette kan fx være ved at implementere nye værktøjer eller teknikker eller ændre måden, vi arbejder på.
 3. Større tilfredshed hos teammedlemmer: EBM hjælper teamet med at forstå, hvad der gør teammedlemmerne tilfredse og hvad der ikke gør, og træffe beslutninger om, hvad der skal gøres for at øge tilfredsheden. Dette kan fx være ved at tilføje yderligere ressourcer til bestemte projekter eller ændre arbejdsproces for at gøre det mere effektivt. 

Udfordringer ved at anvende EBM

Der kan være mange udfordringer for en organisation i at få succes med implementering af evidence-based practice (EBM ) eller evidensbaseret praksis. Nogle mulige udfordringer kan være:

 • Mangel på viden om EBM eller evidensbaseret praksis: Det kan være udfordrende at implementere EBM, hvis medarbejderne ikke har en god forståelse af, hvad EBM er, og hvordan det kan anvendes i deres arbejde.
 • Mangel på tid og ressourcer: Implementering af EBM eller evidensbaseret praksis kræver ofte en investering af tid og ressourcer, og det kan være svært for en organisation at finde de nødvendige midler.
 • Modstand mod forandring: Det kan være vanskeligt at få medarbejderne til at ændre deres arbejdsmetoder og anvende EBM eller evidensbaseret praksis, hvis de er vant til at gøre tingene på en bestemt måde.
 • Mangel på evidens: Det kan være udfordrende at finde evidens, der understøtter den pågældende praksis, især hvis der ikke er mange undersøgelser på området.
 • Mangel på politisk støtte: Det kan være svært at få politisk støtte til at implementere EBM eller evidensbaseret praksis, hvis politikerne ikke ser den værdi, der er i at anvende evidensbaseret praksis.
 • Mangel på ledelsesstøtte: Det kan være svært at få succes med EBM eller evidensbaseret praksis, hvis ledelsen ikke er engageret og støtter op om implementeringen.

Konklusion

Der er mange fordele ved at anvende evidence-based praksis i sin organisation. EBM sikrer, at du træffer beslutninger og udfører handlinger, der er baseret på den mest solide evidens og videnskabelige undersøgelser. På denne måde kan du være sikker på, at du leverer den bedste service og har den største effekt på dine klienter og brugere. Desuden kan evidens baseret ledelse hjælpe dig med at forbedre kvaliteten af dit arbejde og spare tid og ressourcer ved at fokusere på de metoder, der har vist sig at være mest effektive. Samtidig kan EBM bidrage til at øge tilliden til din organisation og dine ydelser, da du viser, at du tager udgangspunkt i solid evidens i stedet for blot at gå på gætteri eller følge ubegrundede traditioner. Alt i alt er der mange gode grunde til at overveje at anvende EBM i din organisation. Lær om EBM på Product Owner II kursus.

Relaterede kurser