FMEA skala eksempel

Nedenstående er en tilføjelse til vores kurser, som bruges i forbindelse med undervisning. Lær mere om Six Sigma på Six Sigma kursus. God fornøjelse!

FMEA står for “Failure Mode and Effects Analysis” og er en metode, der bruges til at identificere potentielle fejl eller svagheder i et system, en proces eller en designløsning. Formålet med FMEA er at identificere og vurdere de potentielle risici og konsekvenser af fejl for at kunne tage forebyggende tiltag og reducere sandsynligheden for, at fejlene opstår.

FMEA-processen involverer typisk et tværfagligt team, der gennemgår systemet eller processen trin for trin og identificerer mulige fejlkilder, fejlmekanismer og konsekvenser. Herefter vurderes hver fejlmulighed ud fra tre kriterier:

 1. Fejlens sandsynlighed for at opstå (O): Dette kriterium vurderer, hvor sandsynligt det er, at en given fejl vil opstå. Det kan omfatte faktorer som tidligere erfaring, driftsforhold og menneskelige faktorer.
 2. Fejlens opdagelsessandsynlighed (D): Dette kriterium vurderer sandsynligheden for at opdage fejlen, inden den når frem til slutbrugeren eller forårsager væsentlig skade. Det kan omfatte faktorer som kontrol- og testprocedurer samt fejlsignaler.
 3. Fejlens alvorlighed (S): Dette kriterium vurderer konsekvenserne af fejlen. Det kan omfatte faktorer som sikkerhed, pålidelighed, kundetilfredshed og økonomiske konsekvenser.

Hver af disse kriterier vurderes normalt på en skala fra 1 til 10, hvor 1 indikerer lav risiko eller alvorlighed, og 10 indikerer høj risiko eller alvorlighed. Ved at multiplicere værdierne for O, D og S sammen får man en risikovurdering for hver fejlmode. Dette kaldes ofte FMEA-skalaen.

Et eksempel på en FMEA-skala kunne se sådan ud:

Sandsynlighed for fejlopståen (O):

 • 1: Meget lav sandsynlighed
 • 5: Moderat sandsynlighed
 • 10: Meget høj sandsynlighed

Opdagelsessandsynlighed (D):

 • 1: Meget let at opdage
 • 5: Moderat let at opdage
 • 10: Meget svært at opdage

Fejlens alvorlighed (S):

 • 1: Meget lav alvorlighed
 • 5: Moderat alvorlighed
 • 10: Meget høj alvorlighed

Ved at multiplicere værdierne for O, D og S får man den endelige risikovurdering for en given fejlmode. For eksempel, hvis en fejl har en sandsynlighedsværdi på 5, en opdagelsessandsynlighedsværdi på 3 og en alvorlighedsværdi på 7, vil den samlede risikovurdering være 5 * 3 * 7 = 105. Lær mere om det på Six Sigma kursus.

FMEA-skalaen bruges til at prioritere fejlmoder baseret på deres risikovurdering. Højrisiko fejlmoder kan derefter identificeres som nøgleområder, hvor der skal iværksættes forebyggende eller beskyttende foranstaltninger for at reducere risikoen for, at fejlene opstår eller har negative konsekvenser.

Six Sigma kurser