Oversigt over forkortelser og begreber

En oversigt over nogen af de forkortelser og begreber, der anvendes i Lean Six Sigma

Nedenstående er en tilføjelse til vores kurser, som bruges i forbindelse med undervisningen:

DMAIC Process

DMAIC står for “Define, Measure, Analyze, Improve, Control”.

 • Define: Hvad er problemet, vi skal løse?

Eksempel: Identificering af lav produktivitet i en afdeling.

 • Measure: Hvor stort er problemet, og hvordan måler vi det?

Eksempel: Måling af antal produkter produceret pr. time.

 • Analyze: Hvorfor opstår problemet, og hvad er de underliggende årsager?

Eksempel: Analyse af arbejdsprocesser og identifikation af flaskehalse.

 • Improve: Hvordan kan vi løse problemet, og hvilke løsninger virker bedst?

Eksempel: Implementering af nye arbejdsprocesser.

 • Control: Hvordan kan vi sikre, at løsningen fastholdes over tid, og hvordan måler vi succes?

Eksempel: Løbende overvågning og justering af processer. Se også oversigt over Lean Six Sigma kurser. God fornøjelse.

Andre Vigtige Begreber

 • TPS: Toyotas Produktionssystem, deres version af Lean-produktion.
 • VOC: Voice of the Customer, repræsenterer kundens ønsker og behov.
 • CTQ: Critical to Quality, aspekter der er afgørende for kvalitet.
 • CPQ eller CoPQ: Cost of Poor Quality, omkostningerne ved dårlig kvalitet.
 • E=Q x A: Effect = Quality x Accept, hvad du opnår er afhængig af kvaliteten i dit arbejde og folks accept.
 • Failure Demand: Opgaver der ikke er værdiskabende og opstår på grund af fejl.
 • Value Demand: Værdiskabende Opgaver, opgaver som skal være der og vi gerne vil have.
 • Y = f(x): Beskriver, hvordan resultatet af en proces afhænger af variable.
 • SIPOC: En procesmodel der inkluderer Supplier, Input, Process, Output, og Customer.
 • P-værdi: Sandsynligheden for at en statistisk test vil afvise nulhypotesen.
 • CP: Capability Process, hvor præcist en proces kan producere resultater.
 • CPK: Capability Process Index, hvor nøjagtigt en proces kan producere resultater tæt på det ønskede mål.

Six Sigma kurser