Hvad betyder R2?

Hvordan udregnes R2?

Nedenstående er en tilføjelse til vores kurser, som bruges i forbindelse med undervisning. Lær mere om Six Sigma på Six Sigma kursus. God fornøjelse!

R squared (R^2) er en statistisk måling, der bruges til at evaluere, hvor godt en regressionmodel passer til de observerede data. Det er en metode til at vurdere, hvor meget variationen i den afhængige variabel kan forklares af variationen i de uafhængige variabler i modellen. R squared varierer mellem 0 og 1 og udtrykkes som en procentdel eller en decimal.

En scatter chart eller spredningsdiagram er en grafisk visualisering af datapunkter i en to-dimensionel koordinatplan. Den bruges til at undersøge forholdet mellem to variabler og identificere eventuelle mønstre eller sammenhænge mellem dem. Hver datapunkt repræsenterer en observation, hvor den ene variabel er plottet på x-aksen, og den anden variabel er plottet på y-aksen. Scatter charts bruges ofte i statistik og dataanalyse for at identificere korrelationer og mønstre i data.

Når R squared-værdien er 0,8, betyder det, at 80% af variationen i den afhængige variabel kan forklares af variationen i de uafhængige variabler i regressionmodellen. Med andre ord indikerer det, at 80% af variationen i den responsvariable kan forklares af variationen i de forklarende variable i modellen. En R squared-værdi på 0,8 betragtes generelt som relativt høj og indikerer en stærk sammenhæng mellem variablerne.

For at give et eksempel kan vi forestille os, at vi ønsker at undersøge sammenhængen mellem antallet af studie timer og karakterer opnået af elever. Vi indsamler data fra en gruppe elever og opretter en regressionmodel. Hvis R squared-værdien for modellen er 0,8, betyder det, at 80% af variationen i karaktererne kan forklares af variationen i antallet af studie timer. Dette tyder på, at der er en stærk sammenhæng mellem studie timer og karakterer, og at antallet af studie timer har en betydelig indflydelse på karaktererne.

Det er vigtigt at bemærke, at R squared ikke fortæller os om årsagssammenhænge, men kun om graden af sammenhæng mellem variablerne i modellen. Lær mere på Six Sigma kursus.

Six Sigma kurser