Hvad er et kontrol kort?

Lær mere om begrebet

Nedenstående er en tilføjelse til vores kurser, som bruges i forbindelse med undervisning. Lær mere om Six Sigma på Six Sigma kursus. God fornøjelse!

Et kontrolkort er et værktøj inden for statistisk proceskontrol (SPC), der anvendes til at overvåge og analysere variationer i en proces over tid. Formålet med et kontrolkort er at identificere, om en proces er i kontrol eller ude af kontrol. Det er en grafisk repræsentation af målinger eller observationer af en proces over en bestemt tidsperiode.

Kontrolkort består typisk af en central linje, der repræsenterer gennemsnittet af målingerne, samt øvre og nedre kontrolgrænser, der markerer området, hvor de fleste målinger forventes at ligge inden for. Disse kontrolgrænser er normalt baseret på statistiske beregninger og bruges til at identificere unormale variationer i processen.

Når en proces er i kontrol, betyder det, at variationerne skyldes tilfældige årsager, også kendt som almindelige årsager. Dette betyder, at processen er stabil og forudsigelig, og at eventuelle variationer er inden for acceptable grænser. Hvis en måling falder uden for kontrolgrænserne eller viser et mønster eller en trend, der er unormal, indikerer det, at processen er ude af kontrol og er påvirket af specielle årsager, også kendt som usædvanlige årsager.

Et kontrolkort giver operatører og ledere mulighed for at overvåge processen løbende og træffe passende handlinger, hvis processen går ud af kontrol. Det hjælper med at forbedre kvaliteten og effektiviteten af en proces ved at reducere variationer og fejl.

Et eksempel på brugen af et kontrolkort er i fremstillingen af ​​biler. En fabrik kan bruge kontrolkort til at overvåge kvaliteten af ​​bilerne, herunder målinger af dimensioner som længde, bredde og højde. Hvis en måling af en bil falder uden for kontrolgrænserne, kan det indikere en fejl i produktionsprocessen, som kræver undersøgelse og handling for at rette op på problemet.

Et andet eksempel er i sundhedsplejen. Et sygehus kan bruge kontrolkort til at overvåge ventetider for patienter. Hvis ventetiden for en patient er markant længere end normalt, kan det indikere et problem i patientflowet, og der kan træffes foranstaltninger for at forbedre processen og reducere ventetiden.

Kontrolkort er et nyttigt værktøj i en bred vifte af industrier og anvendelser, hvor det er vigtigt at overvåge og kontrollere variationer i en proces for at opnå høj kvalitet og effektivitet. Lær mere på six sigma kursus.

Six Sigma kurser