DMAIC Modellen

I Six Sigma bruges DMAIC modellen til at løse problemer

Define, Measure, Analyze, Improve og Control

DMAIC modellen

DMAIC modellen udgøres af 5 faser som metodisk gennemgås i et Six Sigma projekt

DMAIC forkortelsen står for Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Hvert trin i DMAIC har et hovedspørgsmål som vi besvarer igennem Six Sigma projektet.

  • Define: Hvad er problemet?
  • Measure: Hvor stort er problemet?
  • Analyze: Hvad er årsagen til problemet?
  • Improve: Hvordan løser vi problemet?
  • Control: Hvordan fastholder vi løsningen?

Der skal her gives en kortfattet beskrivelse af de 5 faser: 

Fase 1 Define

I Define fasen søger vi at definere hvilket problem vi vil løse. Det lyder måske banalt, men ofte er det uklart præcis hvilket problem der søges løst, og hvad målsætningen med projektet er. Derfor Define fasen som det første i Six Sigma projektet. Hvis vi f.eks. har en proces, hvor processens output for en veldefineret fejltype, så kan vi beslutte og definere, at vi kan leve med f.eks. 0,05 procent fejl. det skal også defineres hvornår det er en fejl osv. Derfor starter projektmodellem med at definere hvad det er for en fejl vi ønsker at løse, hvornår er det en fejl vs. ok, hvordan afgør vi at det er en fejl, og hvilken tilstand ønsker vi at opnå, f.eks. hvor mange fejl er acceptabelt i processen. Define fasen afsluttes med at definere målet. Se også oversigt over Lean Six Sigma kurser. God fornøjelse.

Fase 2 Measure

I define fasen definerede vi et mål f.eks. er 5% acceptabelt. Nu skal vi så måle (analysere) på processen for at forstå hvor stort problemet er. Hvis problemet er lille, så kan vi gå tilbage til Define fasen. Hvis problemet er stort, så går vi videre til Analyze fasen. Modellen er med andre ord ikke mere regid, end at vi altid kan tage bestik af situationen, og redefinere f.eks. en målsætning.

Fase 3 Analyze

Det gamle ordsprog om at man ikke kan løse et problem uden at kende årsagen til problemet holder 100% stik. Også i Six Sigma gør dette sig gælden, og i Analyze fasen søger vi at finde årsagen til problemet. Du skal tænke “Sherlock Holmes”. Der er mange mennesker involveret, det kan være komplekst, du vil høre mange udsagn, holdninger og antagelser. Du vil opleve, at selv medarbejdere med mange års erfaring med den specifikke proces, vil have forskellige holdninger og antagelser om hvad problemet er og hvordan det kan løses. Sherlock Holmes står imod dette pres, og baserer kun sine konklusioner på fakta. I Six Sigma verdenen er fakta = data.

Fase 4 Improve

I Analyse fandt vi årsagen til problemet, og i Improve fasen skal vi så løse problemet, og vi går ikke ud af Improve fasen før vi rent faktisk har løst problemet. Bemærk, at uanset hvor sikre vi er på at vi kender årsagen til problemet, og at vi har fundet en løsning på problemet, så vil dette løsningsforslag altid være en hypotese. Vi kan ikke være sikre på at vores løsning fungerer. De første broer mennesket byggede styrtede sammen. De første hængebroer styrtede også sammen.

De første IC4 tog var ikke gode, og de første Sundhedsplatforme var heller ikke gode. Det er fordi, at både IC4 og Sundhedsplatformen begge er baseret på en hypotese om at de vil være gode i drift. Men ingen kunne vide dette med sikkerhed. Vi går ikke ud af Improve før den nye tilstand er bedre eller problemet er løst. Vi holder derfor løsningen op mod målet eller succeskriteriet fra Define fasen.

Fase 5 Control

Har du haft et kursus i projektledelse, så kender du sikkert det fortærskede – implementering – implementering – implementering, og det gælder også med Six Sigma projekter. Problemet er, at den nye tilstand, af mange forskellige årsager, glider tilbage i den gamle tilstand. Det er svært for os mennesker at ændre adfærd, og vi, er tilbøjelige til at gøre det vi plejer. Comtrol fasen har derfor fokus på at fastholde den nye tilstand. Hent konkret definerer vi det nye standard arbejde i instruktioner med tilhørende træning og uddannelse. Og det er en ledelsesopgave at tilse den reelle adfærdsændring. Se også oversigt over Lean Six Sigma kurser. God fornøjelse. Eller du kan her læse mere om DMAIC på Wiki. Du har her et overblik over akademiets Lean Six Sigma kurser.

Lean kurser