Proces Variation

Forstå procesvariation på 1 min

Variation er ofte en kilde til problemer i vores processer

Variation i processen

Hvad er proces variation i six sigma? Vi ved at der er variation i alle processer, alle arbejdsgange er ikke 100% ens hver gang, det er altid variation. I produktion har vi typisk beskrevet nogle tolerancer ret præcist, og Six Sigma hjælper os til at få processen til at overholde tolerancerne.

I eksemplet nedenunder har man besluttet en min. og max. temperatur på kaffe. Pointen er at kunden, oplever alle typer af variation. Både den kaffe som er for kold og den, som er for varm. Du kan lære meget mere på et Six Sigma kursus, God fornøjelse.

Sis Sigma kurser