Banner Image

Selektiv fokus

Se klippet og forstå begrebet Selektiv Fokus

Nedenstående er en tilføjelse til vores kurser, som bruges i forbindelse med undervisning.

Selektiv fokus er et begreb inden for kognitiv psykologi, der beskriver vores evne til at rette vores opmærksomhed mod bestemte stimuli eller informationer, mens vi filtrerer eller ignorerer andre. Det refererer til vores tendens til at fokusere på bestemte detaljer eller aspekter af vores omgivelser, mens vi udelader eller overser andre dele.

Den menneskelige opmærksomhed er begrænset, og vores hjerne prioriterer automatisk visse informationer frem for andre. Dette kan være baseret på forskellige faktorer som vores tidligere erfaringer, vores mål, vores interesser eller det aktuelle kontekstuelle miljø. Selektiv fokus hjælper os med at organisere og bearbejde den enorme mængde information, vi udsættes for, og gør det muligt at opretholde en vis grad af mental effektivitet.

Dog kan selektiv fokus også have en ulempe, når det kommer til at opdage fejl i vores processer. Når vores opmærksomhed er rettet mod specifikke detaljer eller aspekter, kan det føre til, at vi ikke ser eller lægger mærke til andre relevante detaljer, der er uden for vores fokuserede opmærksomhedsområde. Dette kan skabe en blindhed for fejl eller mangler, der ellers ville være åbenlyse, hvis vi var i stand til at observere dem.

Et klassisk eksempel på selektiv fokus og manglende opdagelse af fejl er et psykologisk eksperiment kendt som “gorilla i rummet”. I dette eksperiment blev deltagere bedt om at tælle antallet af gange, en gruppe personer kastede en bold frem og tilbage. Imidlertid overså de fleste deltagere en person i en gorilla dragt, der gik igennem billedet midt i boldkastningen. Selvom gorillaen var tydeligt synlig, gik den ubemærket hen, fordi deltagerne var selektivt fokuseret på tælleopgaven.

På samme måde kan selektiv fokus i arbejdsmæssige eller produktionsmæssige processer føre til, at vi ikke bemærker fejl eller problemer, der opstår uden for vores fokuserede opmærksomhedsområde. For eksempel kan en operatør på en produktionslinje være så fokuseret på en bestemt del af processen, at de overser en defekt eller en fejl i en anden del af produktet. Dette kan resultere i mangelfulde produkter, der ikke opfylder de nødvendige standarder.

For at undgå selektiv fokussens faldgruber er det vigtigt at være opmærksom på vores tendens til at overse detaljer uden for vores fokuserede opmærksomhedsområde. Dette kan opnås ved at være bevidst om vores egne biases og blind spots, ved at inddrage andre personer i inspektionen eller revisionen af vores arbejde og ved at skabe systemer, der hjælper med at identificere og korrigere fejl.

Relaterede kurser