Om Vanguard metoden

Se webinar om failure og value demand

Nedenstående er en tilføjelse til vores kurser, som bruges i forbindelse med undervisning. Lær mere om Six Sigma på Six Sigma kursus. God fornøjelse!

Revolutionér din virksomhed med John Seddons Vanguard Metode – Et dybdegående kig

Introduktion til Vanguard Metoden John Seddons Vanguard Metode er en revolutionerende tilgang til forbedring af organisationer og tjenester. Metoden fokuserer på at skabe værdi for kunderne ved at reducere failure demand og øge value demand. Dette opnås ved at forstå og optimere processerne i organisationen, så den arbejder smartere og ikke blot hårdere.

Value Demand vs. Failure Demand: Kend forskellen Value demand opstår, når en kunde efterspørger en tjeneste eller et produkt, som organisationen leverer, og som skaber værdi for kunden. Failure demand, derimod, opstår, når en kunde efterspørger en tjeneste eller et produkt på grund af en fejl, en manglende levering eller dårlig kvalitet. Ved at reducere failure demand kan organisationer fokusere på at levere mere værdi og øge kundetilfredsheden.

En virkelighedsnær case: Succes med Vanguard Metoden Lad os tage et eksempel fra en offentlig sektor: En kommune oplevede et stigende antal klager over deres affaldshåndtering og genbrugssystem. Efter at have implementeret Vanguard Metoden blev det klart, at en stor del af klagerne var failure demand, som opstod på grund af mangelfuld kommunikation og utilstrækkelige tjenester.

Ved at analysere og forstå kundernes behov samt organisatoriske processer, blev det muligt at redesigne affaldshåndteringen og genbrugssystemet. Dette resulterede i færre klager, højere kundetilfredshed og en mere effektiv drift. Lær mere om det på six sigma kursus.

Fordelene ved at anvende Vanguard Metoden

  1. Øget kundetilfredshed: Ved at fokusere på value demand og reducere failure demand opnår virksomheder en højere kundetilfredshed og loyalitet.
  2. Effektivitet og omkostningsreduktion: Ved at identificere og eliminere failure demand, kan organisationer spare tid og ressourcer samt nedbringe omkostningerne.
  3. Forbedret arbejdsmiljø: Når medarbejdere arbejder i en organisation, der fokuserer på at skabe værdi og reducere failure demand, øges arbejdsglæden og engagementet.
  4. Innovationspotentiale: Ved at fokusere på kundernes behov og forstå processerne i dybden, åbnes der op for nye muligheder og innovative løsninger.

Konklusion John Seddons Vanguard Metode tilbyder organisationer en effektiv metode til at skabe mere værdi for kunderne og samtidig reducere omkostningerne. Ved at dykke ned i organisatoriske processer og fokusere på value demand, kan virksomheder opnå en højere kundetilfredshed, en mere effektiv drift og et bedre arbejdsmiljø. Implementering

Six Sigma kurser