Demings 95-5 regel

Hvem er skyldig i fejl?

95% af fejl skyldes systemet, 5% skyldes medarbejderne.

Demings 95-5% regel siger, at 95% af kvalitetsproblemer kan relateret til det system som vi sætter medarbejderen ind i. Kun 5% af fejl og kvalitetsproblemer kan relateres til medarbejderens “skyld” eller uansvarlig opgaveløsning.

Demings point var, at når vi arbejder med forbedringer, så fokuser på systemet, ikke på mennesket. Deming var meget opmærksom på, at 95% af fejl og kvalitetsproblemer kunne relateres til systemiske årsager. Kun i 5% kunne fejl eller kvalitets problemer henføres til medarbejder sjusk eller uansvarlighed. Lær mer om det på Lean kursus.

Deming 95/5 reglen er uvidenskabelig, og ikke underbygget af redelig forskning. Ikke desto mindre stemmer det godt overens med de erfaringer man gør sig når man har en lang karriere bag sig.

Hvad kan Deming 95/5 regel bruges til?

Det minder os om, at vi som ledere skal rette fokus på systemet for at finde løsninger, og ikke søge at placere skyld eller ansvar hos medarbejderen. Du kan lære mere om Deming 95/5 på akademiets Lean kurser. Se akademiets Scrum og Agile uddannelser.

Lean kurser