Lean Kurser & Uddannelser

Yellow | Green | Black | Master | Kbh & Aarhus

Akademiet tilbyder certificerede Lean kurser fra begynder til specislist niveau. Landets mest erfarne undervisere med erfaring fra USA og Japan.

Lean kursus oversigt

Lean hos Compass Academy

Vælg mellem et kort grundlæggende Lean kursus eller gennemfør akademiets certificerede Black Belt. Lean er en god investering for både dig og din virksomhed, og på kurserne lærer du at forbedre både kvalitet, produktivitet og trivsel på en og samme gang.

Akademiets kurser er praksisnære med masser af cases og øvelser i Lean principperne. Effekten er øjeblikkelig og målbar på kvalitet, leveringstid, produktivitet og medarbejder trivsel. Værktøjerne øves gennem praktiske anvendelser i et engagerende og effektivt læringsmiljø med masser af interaktive øvelser.

Du får hands-on erfaring med implementering af Lean i en virkelig case virksomhed, og du opdager hvordan Lean tilgangen kan transformere din virksomhed og resultere i øget fleksibilitet, produktivitet, innovation og arbejdsglæde.

Giver Lean resultater?

Der er forskningsmæssig evidens for, at virksomheder der opererer med Lean, på mange parametre performer bedre end traditionelt drevne virksomheder. De positive resultater har indvirkning på:

 • Medarbejder trivsel
 • Produktivitet
 • Kvalitet
 • Leveringstider
 • Lønsomhed
 • Spild reduktion og CO-2 regnskab

Læs mere om forskernes svar på Leans positive indvirkning Lean forskning

Forskel på Lean Yellow Belt og Lean Produktion

Der er kun marginal forskel på de 2 kurser. Forskellen ligger i det supplerende materiale du vil finde online i LMS (Learning Management System), som du får adgang til ved tilmelding. Her vil der være en lille forskel på udvalgte videoer og materialer. På fremmøde dagene vil der være deltagere fra et bredt udsnit af funktioner - administration, produktion, service, udvikling mf.

Dit udbytte af et Lean kursus

Du får travlt! Både ledelsen og dine kolleger vil efterspørge dine nye kompetencer. Og du kan hjælpe dem med at:

 • Fjerne ikke værdiskabende arbejde
 • Forbedre kvaliteten af ydelser
 • Øge produktivitet og sænke cost - samtidig
 • Forbedre leverings/gennemløbstiderne
 • Rammeværk til implementering af Lean
 • Lean værktøjer og ledelse i praksis
 • Du kan stå i spidsen for Lean initiativet
 • Du bliver certificeret og styrker dit CV

Du får overblik over hvad der skal ændres, og værktøjer til rent faktisk at gøre noget ved det.

Udbytte for din virksomhed

Virksomheder der implementerer og anvender Lean ledelse har store konkurrencemæssige fordele. Herunder:

 • Bedre kvalitet af produkt- og serviceydelser
 • Kontinuerlig forbedring af proceskvalitet
 • Øget produktivitet på alle parametre
 • Forbedrede gennemløbstider i leverancen
 • Besparelser på procesomkostninger
 • Bedre medarbejder trivsel
 • Mange små løbende forbedringer
 • En kultur hvor alle hjælper med forbedringer

Er du interesseret, så kan du læse flere forsknings resultater her Lean forskning

Trivsel Kvalitet Gennemløbstider Lønsomhed Bæredygtig Forbedringskultur Produktivitet Anerkendende Ledelse Innovation

Lean undervisere

 • Niels Fester

  Founding Partner

  Lean Six Sigma Master Black Belt

  Niels er uddannet civilingeniør fra DTU og har udbygget sin Lean, Agile og Scrum uddannelse gennem studierejser til Japan og Harvard Business School i Boston. Niels har ved siden af sine opgaver været fagansvarlig for diplomuddannelsernes Lean og Six Sigma uddannelsesprogrammer.

 • Andreas Slavensky

  Certificeret MBB

  Lean Six Sigma Master Black Belt

  Andreas er uddannet civilingeniør indenfor strategi, innovation og ledelse. Han har suppleret sin Lean uddannelse gennem studier i Scrum og Agile som Agile Coach. Han har en tung baggrund indenfor produktion og ledelse med mange års ledelseserfaring. Andreas underviser i Lean, Scrum og Six Sigma

 • Torben Madsen

  Director Business Excellence

  Lean Six Sigma Master Black Belt

  Torben er uddannet diplomingeniør indenfor strategi, innovation og ledelse. Han har suppleret sin Lean uddannelse gennem studier i Japan og på Harvard Business School i Boston. Han har en tung IT baggrund kombineret med mange års ledelseserfaring. Torben underviser i Lean, Scrum og Six Sigma.

 • Malene Jakobsen

  Novo Nordisk

  “Meget inspirerende og super god uddannelse. Vi fik en stor konkret værktøjskasse, som jeg i større eller mindre grad kan bruge både i forbindelse med mine arbejdsopgaver og udenfor arbejdstiden. Tak for et super godt kursus 🙂”

  5 out of 5 stars

 • Albena Jensen

  Carlsberg

  “God struktur i undervisning og de øvelser på højt niveau. Mange gode praktiske råd om praksis og mange gode eksempler fra det virkelige liv som jeg satte stor pris på. Jeg takker for denne gang og håber at kunne komme igen“

  5 out of 5 stars

 • Dennis Petersen

  Beskæftigelsesministeriet

  "Meget udbytterigt kursus. Særligt hvorledes jeg kommer videre med værktøjerne i min dagligdag havde stor værdi for mig. Underviseren gjorde det faglige stof enkelt og jordnært. Tak for en super uddannelse der havde stor værdi for mig"

  5 out of 5 stars

Lean opgraderinger

Lean kursus moduler

Akademiets certificerede uddannelser er modulopbygget, og du kan tage uddannelserne i det tempo der passer dig og din kalender. Alle moduler er med hands-on øvelser.

Implementering og brug af Lean konsulenter

Lean kurser og Lean konsulenter

Akademiet har mange års erfaring med Lean og er Danmarks først etablerede Lean Akademi. På Akademiets Lean kurser er tilgangen hjælp til selvhjælp. Hvorfor? Fordi det er den eneste måde, hvorpå I kan få vedvarende forandring og etablering af en forbedringskultur. Ingen Lean konsulenter kan gennemføre jeres Lean transformation, hvorfor konsulentbistand altid følges af Lean uddannelse.

Kombiner Lean med Six Sigma

Det giver ikke mening at hyre en Six Sigma konsulent. Arbejder du med kvalitet og data anbefaler akademiet derfor at kombinere dit Lean kursus med et Six Sigma kursus hvor du lærer at analysere data, kommunikere med data, visualisere data og træffe beslutninger baseret på data. Du lærer hvordan du går fra at træffe beslutninger baseret på følelser og antagelser, over til at blive til en data drevet beslutningstager. Læs om Six Sigma kursus.

Accelerer innovation med et Scrum kursus

Du kan accelerere jeres udvikling ved at bruge Scrum. Akademiet tilbyder derfor også Scrum kurser som er en videreudvikling af Lean produktudvikling. På akademiets Scrum kurser lærer du hvordan du kan udvikle produkter hurtigere, billigere og bedre tilpasset kundernes behov. Tag et Scrum Master kursus og få en grundig introduktion til Scrum. Scrum Master kurset er også indeholdt i Lean Specialist uddannelsen.

Hvorfor fejler Lean?

Hvorfor mislykkes mange Lean transformationer? Ofte fordi tilgangen til Lean er en værktøjstilgang, hvor de ansvarlige ledere ikke har sat sig ind i, hvad der skal til for at transformationen lykkes. Akademiet anbefaler derfor, at både ledere og medarbejdere uddannes i Lean, herunder i Lean ledelsessystemet og virksomhedens Lean transformation.

Lean kursus hos jer

Akademiet tilbyder både Lean, Scrum og Six Sigma kurser, afholdt hjemme på jeres egen virksomhed. Kurserne kan skræddersys, og jeres specifikke behov kan blive centrum for kurset. Inden kurset tager vi en drøftelse af jeres problemstillinger, og hvad I ønsker at opnå på kurset. Kontakt Akademiet for tilbud på et Lean kursus.

Lean implementering

Akademiets kursister oplever ofte frustration over, at eksterne Lean konsulenter ikke har skabt vedvarende værdi, og at forandringerne faldt til jorden, da konsulenterne stoppede. Årsag? Det var konsulenterne, der “implementerede Lean” og ikke virksomhedens egne medarbejdere. Vi hører denne historie igen og igen. Akademiets tilgang til Lean transformationen er altid hjælp til selvhjælp.

Kontakt os

Tilmeld dig nyheder og opdateringer

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen

Andre så også på

Hvem henvender kurserne sig til?

Din uddannelse stopper ikke efter endt kursus. Akademiet etablerer Lean – ERFA grupper for kursister som er interesseret. Formålet er, at kursister efter afsluttet Lean kursus kan sparre med hinanden om den praktiske implementering af Lean og hvordan dine med-kursister er kommet i gang med PDCA, Kaizen, TWI, Værdistrømsanalyse, Lean principper og Gemba Walks.

ERFA netværk – Lean on

Akademiets Lean kurser henvender sig til ledere, specialister og nøglemedarbejdere i både offentlige og private virksomheder. I dag kommer de fleste af akademiets Lean kursister fra virksomhedens service eller administrative funktioner der ønsker at lære om Lean management. Du kan her læse en kortfattet Wikipedia beskrivelse af Lean.

Hvad kan jeg bruge mit kursus til?

Bedre kvalitet, hurtigere levering, øget produktivitet og en for medarbejderne forbedret trivsel. Hvem kan sige nej til det? Og Akademiets kurser kan anvendes i alle virksomhedens funktioner, herunder i IT, udvikling, økonomi, service, planlægning, produktion, drift og administration. Og du kan hjælpe med at skabe en sund og rask virksomhed hvor medarbejderne trives.

Lean certificering

Certificering bliver i stigende grad efterspurgt. Og ønsker du papir på din uddannelse, så tilbyder akademiet et komplet program af certificerede uddannelser, yellow, green, black og master black belt.

Certificering har til formål at forankre og kvalitetssikre den viden du har lært på uddannelsen og akademiet anbefaler at du lader dig certificere. Certificering udgøres af dit eget projekt og multiple choice quizzer, uden mundtlig eksamen. Læs mere om certificering her. Lean certificeringsprogram.

Kursernes indhold

Lean Yellow Belt niveau | 2 dages kursus

Vælger du et Lean kursus af 2 dages varighed, så vil du i langt de fleste tilfælde lære om de mest almindelige værktøjer og principper. Der vil være fokus på optimering af forretningsprocesser, og du vil lære det vigtige Lean værktøj værdistrømsanalyse, og hvordan du kan bruge værktøjet til at finde problemer i virksomhedens processer. Og du vil også lære om værktøjerne PDCA, 5S, Gemba, jobinstruktion og Lean principperne. Kurset tager udgangspunkt i kursisternes hverdag.

Lean Green Belt niveau | 5 dages uddannelse

På en 5 dages uddannelse får du et ekstra modul, hvor du lærer mere om Lean teknikker, flere værktøjer og om Lean Ledelse. Ud over at lære det samme som på et 2 dages Lean kursus, så lærer du flere teknikker til problemløsning, pareto, 5*hvorfor, SMED, Andon, Poka Yoke og Heijunka. Du lærer meget mere om Lean ledelse, og ledelsessystemet med de 6 komponenter der udgør den ledelsesmæssige infrastruktur for at lykkes med en Lean transformation.

Lean Black Belt niveau | 7 dages uddannelse

På akademiets 7 dages Lean Manager + Transformation uddannelse, er det samme som 5 dages kurset, dog med flere værktøjer og med et ekstra modul på 2 dage hvor vi arbejder med at implementere Lean. Den ene dag bruges på hvordan man i praksis får Lean til at ske. Lean er ikke svært at forstå, men det er svært at få det til at ske. Og derfor bruger vi en hel dag på Lean transformations modellen og forandringsledelse i en Lean kontekst. Derudover bruger vi en halv dag på TWI jobinstruktion og hvordan du kan bruge TWI til at uddanne dine medarbejdere på en robust kvalitetssikret måde. Endelig bruger vi en halv dag på Lean strategiprocessen, også kaldet Hoshin Kanri.

Lean Master niveau | 11 dages specialist

Akademiets Lean Specialist uddannelse indeholder samtlige akademiets Lean moduler, og du lærer alt hvad der er værd at vide om Lean og det vigtigste om Scrum. Det er Danmarks mest omfattende uddannelse, og du opnår Lean certificering på MBB niveau. I forhold til Lean manager+ uddannelsen, får du et ekstra modul om Kata, som er måden, hvorpå Toyota driver innovation på proces og værdistrømsniveau, samt et Scrum Master modul. 

FAQ & Svar