Fiskebensanalyse

Et brainstorming værktøj

Fiskebensanalyse kan anvendes til at identificere årsagen til fejl

Fiskebensanalyse er et enkelt og ofte anvendt værktøj til brainstorming af årsager til kvalitetsproblemer. Efter at have gennemført en fiskebensanalyse, vil man have et par velovervejede bud på potentielle årsager til problemet. Lær dette værktøj og flere værktøjer på akademiets kurser i Lean kursus i København og Aarhus.

Hvad er en fiskebensanalyse?

I både Lean og Six Sigma ønsker vi at finde og løse de grundlæggende årsager til fejl og kvalitetsproblemer. Et godt udgangspunkt for en analyse er værktøjet fiskebensanalyse, også kendt som Ishikawa-diagram efter 6M-modellen.

Hvor anvendes et fiskebensdiagram?

Når du gennemfører en fiskebensanalyse, anbefales det kraftigt at gennemføre brainstormingen på Gemba – der, hvor problemet er opstået.

Det modsatte er at gennemføre analysen i et konferencelokale med medarbejdere, der ikke har oplevet problemet. Risikoen ved denne tilgang er, at man bruger tid på de forkerte ting og i værste fald træffer forkerte foranstaltninger til løsning af problemet.

Hvordan fungerer fiskebensdiagram?

Fiskebenanalyse har oftest en brainstorming session, hvor man brainstormer på én ben ad gangen. Hvert ben udgør en dimension, og den mest almindelige i teknisk sammenhæng er 6 dimensioner:

  1. Menneske
  2. Maskine
  3. Metode
  4. Materialer
  5. Miljø
  6. Måling

Tanken er så, at man spørger ind til hver af dimensionerne; Kan det være noget med mennesker – en menneskelig fejl? Kan det være noget med maskinen? osv. På den måde overser fiskebensanalyse ikke vigtige fejlårsager, og man kommer hele vejen rundt om potentielle årsagsmuligheder. Når man så har en liste af få sandsynlige fejlårsager, kan de undersøges nærmere gennem yderligere analyse eller undersøgelse.

Hvem deltager i fiskebensdiagram?

Når man anvender Ishikawa-diagrammer til problemløsning, er det vigtigt at have et team af personer med indgående kendskab til processen eller problemet. Optimal størrelse på teamet er ofte mellem 2-5 kolleger, da dette giver en god balance mellem flere perspektiver på problemet og kapaciteten til at få tingene gjort.

Det er vigtigt at have flere personer på teamet, da det giver flere muligheder for brainstorming og idegenerering. Flere øjne på problemet betyder også, at der er flere muligheder for at spotte eventuelle fejl eller manglende information, hvilket kan være afgørende for at finde den egentlige årsag til problemet. Derudover kan flere teammedlemmer også hjælpe med at organisere og kategorisere årsagerne, hvilket kan gøre det lettere at identificere den vigtigste årsag.

Men samtidigt kan man i nogle tilfælde kan større teams også gør det sværere at fokusere og komme til enighed om årsagerne til problemet. Derfor er det vigtigt at have en klar proces for brainstorming og problemløsning, samt en klar ledelse til at hjælpe med at holde fokus og styre teamet mod at finde løsningen. Du kan læse mere om Ishikawa på wikipedia.

Hvor kan jeg lære mere?

På akademiets Six Sigma og Lean kurser kan du lære mere om fiskebensanalysen. Se også oversigt over Six Sigma kurser. God fornøjelse.

Lean kurser