Banner Image

Forandringsledelse og LEAN

10 Vigtige om Lean og Forandringsledelse

Brug elementer af forandringsledelse når du starter din Lean transformation

Når du starter din Lean transformation, så inddrag Kotter’s metode fra traditionel forandringsledelse. Lean er ikke svært at forstå, men det er svært at få til at ske, og mange virksomheder undervurderer udfordringen med at komme fra en innovativ frossen kultur til en agil Lean forbedringskultur. Men fat mod, der er hjælp at hente i Kotter’s traditionelle forandringsledelse. Lær om det på Lean kursus.

Hvad er Lean forandringsledelse?

Når vi her bruger udtrykket forandringsledelse, så tænker vi på John Kotter’s 8 trin til forandring. Kotter’s metodeapparat er på ingen måde udviklet specifikt til Lean initiativer, men det er tydeligt, at Lean i høj grad et forandringsprojekt, og her kan elementer fra Kotter’s 8 trin til forandring fint bruges.

Årsager til LEAN fiasko

Lean er ikke et projekt, men en måde at drive sin virksomhed på. Så at tale om Lean som et projekt er efter min opfattelse fejlagtigt, og fortæller mig at man misforstået hvad det drejer sig om. Med jævne mellemrum hører jeg udsagn som “Vi har prøvet Lean – det virker ikke hos os”, eller “Vores processer er for kompleks til at vi kan anvende Lean”. Os så tænker jeg, gad vide hvad det er de har prøvet?

Den alt overskyggende årsag til fiasko er en ren værktøjs tilgang til Lean, og fraværet af den understøttende ledelsesmæssige infrastruktur. Jeg tænker her særligt på Lean ledelsessystemet og dets 6 komponenter. Vi kan bruge nok så meget god forandringsledelse i Lean transformationen, men hvis der ikke er et understøttende ledelsessystem, så vil Lean transformationen være vanskelig at gennemføre. Du kan her på siden finde mere om Lean ledelsessystemet og de 6 komponenter.

Kotters 8-trinsmodel

 1. Oplevelse af ”en bedre tilstand”
 2. Opret en Lean styregruppe?
 3. Udvikling af en challenge
 4. Kommunikation af challenge 
 5. Skab grundlag for handling
 6. Generer resultater på kort sigt
 7. Konsolidér resultater og start nye
 8. Forankring i driftsrutiner og kultur

Oplevelse af at Lean er ”en bedre tilstand”

I forandringsledelse skal både indtænkes en teknisk og en menneskelig side af forandringsprojektet. Nå vi tidligere taler om den understøttende ledelsesmæssige infrastruktur, så tænkes på typiske Lean ting som “Visuel ledelse” og “Leder Standard Arbejde”. Det er konkrete aktiviteter og ting der er tilstede i Lean virksomheden.

Den følelsesmæssige, menneskelige dimension er lige så vigtig. Medarbejdernes motivationen for at arbejde for Lean transformationen er vigtig, og den bedste måde er en oplevelse at det vil være mere sikkert og trygt at være i virksomheden med Lean fremfor uden Lean. Hvorfor? Fordi en lønsom virksomhed i vækst er den bedste garant for din arbejdsplads. Dette skal medarbejderne forstå.

Opret en styregruppe til forandringsledelse

I Lean initiativet er der som med projekter behov for en styregruppe når du skal i gang med Lean initiativet. Ofte undervurderes Lean som værende begrænset til at bruge nogle værktøjer. Der er intet galt med dette, men vær opmærksom på at i ikke får den store effekt i form af kvalitetsforbedringer og lønsomhed ved denne tilgang. Lean er i høj grad et spørgsmål om Lean ledelse, og den bedste forandringsledelse kan ikke erstatte Lean ledense med den understøttende ledelsesmæssige infrastruktur.

Udvikling af en challenge (målsætning til værdistrøm)

Man kan diskutere hvorledes vi bedst starter et Lean projekt. Mange foretrækker at starte Lean initiativet med 5S. Det har jeg intet problem med. Det er synligt, at det hjælper medarbejderne at forstå værdien af at arbejde med standarder.

Personligt foretrækker jeg dog at arbejde med et tværorganisatorisk projekt med inddragelse af flere afdelinger på tværs af virksomheden. Mere konkret foretrækker jeg at starte med reparation af en værdistrøm der er politisk betændt og et irritationsmoment for mange. Dette er også et godt udgangspunkt for traditionel forandringsledelse.

Kommunikation af challenge i forandringsledelse

Det er ikke nok at styregruppen kender til challenge og hvad Lean projektet drejer sig om. Medarbejderne har også behov for at få klar besked om hvad det nye Lean initiativ drejer sig om og hvorfor vi gør det.

Der er mange negative historier om Lean, og årsagen har været at Lean har været et påskud til at afskedige medarbejdere i spare øvelser. Og ja, det er rigtigt at virksomheden med Lean kan øge produktiviteten, eller få det samme output med færre mennesker. Man skal bare være bevist om, at en forbedringskultur ikke kommer af sig selv, og fyringsrunder vil ikke være motiverende for virksomhedens transformation mod en Lean forbedringskultur.

Skab grundlag for handling – VSA

Når du starter et Lean initiativ er du ofte nødsaget til at gennemgå virksomhedens incitamentsordninger. Jeg tænker her på KPI’er og bokusordninger. Stil spørgsmålet; Understøtter dette nøgletal med tilhørende bonus fokus på flow og arbejdet med forbedringer? Hvis ikke, så skal det ændres. Start med en tværorganisatorisk pilot på en værdistrøm. Eksempelvis at få tunet “reklamationsværdistrømmen” eller “returvareværdistrømmen” eller andre vigtige værdistrømme som ofte ikke virker optimalt. Styregruppen vælger sammen med ledelsen hvilken værdistrøm der er egnet.

Generer resultater på kort sigt med forandringsledelse

For at bevare motivation og momentum i Lean initiativet er det vigtigt at der løbende genereres forretningsmæssige resultater i form af kvalitetsforbedringer, bedre gennemløbstider eller omkostningsreduktioner. Den gode nyhed er, at du med Lean og forandringsledelse kan få forbedringer indenfor alle 3 områder.

Konsolidér resultater og start på nye forbedringer

Når du har fået ubetinget succes med den første værdistrøm, og alle har anerkendt de positive resultater er det tid til at starte nye initiativer. Alle virksomheder han masser af problemer, så der er rigeligt at tage fat på. Brug Lean forandringeledelse til at starte nye Lean initiativer, gerne på tværs af virksomheden. Efter et Lean kursus vil du være prop fyldt med ideer til at forbedre jeres virksomhed. 

Forankring af nye arbejdsmåder i driftsrutiner og kultur

Forandringsprocesserne skal forankres i nye måder at arbejde på og driftsrutiner. Her kommer den tekniske del af forandringsledelse igen på tale, og Lean ledelsessystemet udgør en vigtig faktor for at kunne fastholde forandringer. Kotter’s forandringsmodel ligger vægt på dette, og det er også ofte her at det går galt.

Skab succesfulde forandringsprocesser med forandringsledelse

I Lean søger vi at skabe en forbedringskultur. I traditionel forandringsledelse taler vi om at skabe succesfulde forandringsprocesser. Der tænkes på det samme, bortset fra at vi med Lean søger at gøre succesfulde forandringsprocesser til en standard. Lean har standarder for hvordan du ændre noget fra en tilstand til en anden. Og den underliggende mentale model hedder PDCA – måske den vigtigste model i Lean.

Lær mere om Lean forandringsledelse

Når du er tilmeldt Lean kursus; Lean Manager+ Transformation, så betyder “+” at Lean kurset har et ekstra modul med netop Lean forandringsledelse. Vi bruger det meste af modulet på hvordan vi får Lean til at ske.

Hvordan kommer jeg i gang

Vi anbefaler at du tager et Lean Manager+ Transformation kursus. Det sidste modul bruger vi på Lean forandringsledelse, John Kotters 8-trinsmodel til forandringsledelse og Lean transformationsmodellen – et rammeværk til hvordan du skaber en Lean transformation.

Lean Kursus

Undervisningen foregår som en kombination af teori og praktiske øvelser. Og på akademiets Lean kurser modul C får du “hands-on” træning i forandringsledelse. Du har her et overblik over akademiets Lean kurser. Se alle akademiets Scrum MMaster kursus.

 • Medarbejder udvikling
 • Effektiv træning og uddannelse
 • Leder standard arbejde
 • Lean lederens fokus
 • Forandringsledelse i Lean projekt
 • Kotters 8-trinsmodel i Lean projekt
 • Lean Organisationen og Lean kurser
 • Lean transformation for topledelsen
 • Lean transformation for teamlederen
 • Lean Start Up
 • Lean Transformation Model
 • Lean Change Management
 • Lean værdier
 • Hoshin kanri
 • Strategiprocessen
 • Lean projektledelse
 • Lean forandringsledelse

Lean kurser