Hvad er et “Wicked” problem?

Et “wicked problem” kan beskrives som et komplekst problem, der er vanskeligt eller umuligt at løse. Udtrykket “wicked” bruges til at indikere modstand mod en løsning snarere end ondskab.

Design-tænkningsprocessen er et nyttigt redskab til at finde løsninger på “wicked problems”, fordi det indebærer en dybdegående analyse af den grundlæggende årsag i stedet for at forsøge at løse symptomer. Du kan lære mere om et Wicket Problem på akademiets Design Thinking kursus.

5 vigtige om Wicked Problemer 

  • Hvad er et wicked problem?
  • Eksempler på wicked problemer
  • Hvad er tame problemer?
  • Hvordan kan Design Thinking hjælpe?
  • Konklusion

Hvad er et wicked problem?

Et “wicked problem” er et socialt eller kulturelt problem, der er vanskeligt eller umuligt at løse på grund af fire grunde: ufuldstændig eller modstridende viden, antallet af involverede personer og deres holdninger, den store økonomiske byrde, og problemets indbyrdes sammenhæng med andre problemer.

Udtrykket “wicked” er her blevet brugt som betegnelse for modstand mod en løsning, snarere end for ondskab. På grund af de komplekse indbyrdes afhængigheder kan bestræbelserne på at løse et aspekt af et “wicked problem” desuden afsløre eller skabe andre problemer.

Der findes ingen klare kriterier for, hvornår det lykkes at løse (eller endog “løse”) et “wicked problem” – der findes kun forskellige ufuldstændige tilnærmelser, som i sidste ende må være tilstrækkelige (i hvert fald indtil videre). Der er ingen umiddelbar og ingen endelig test af en løsning på et “wicked problem”.

En løsning på et “wicked problem” er kun god, hvis den ikke skaber et nyt problem i stedet for det oprindelige.

Et “wicked problem” adskiller sig væsentligt fra et “tame problem”, idet der ikke er nogen stopregler, og løsninger på “wicked problems” er ikke sande eller falske, men gode eller dårlige. De “wicked problems” har fire karakteristika:

De er dårligt definerede

Løsningerne skaber flere problemer

De er unikke og forekommer sjældent

Der er flere konkurrerende interesser uden klar konsensus om, hvad der er en god løsning.

Hvad er nogen eksempler på wicked problemer?

Mange store og komplekse problemer, såsom kriminalitet, fedme, global opvarmning og arbejdsløshed, er svære at definere og forstå. De mange forskellige definitioner skaber forvirring og usikkerhed, og ofte er der ingen enighed om selve problemets grundlæggende karakter. Oplysningerne kan være modstridende og svære at verificere. Et “wicked problem” kan kræve hundredvis eller tusindvis af beslutninger baseret på antagelser, der er umulige at kontrollere. Eksempler på wicked problemer inkluderer klimaændringer, fattigdom, kriminalitet og psykisk sundhed. Wicked problemer er svære, ligesom ordet “wicked” antyder, og kan ikke nemt løses, da vi ikke har alle de oplysninger, vi har brug for, eller fordi oplysningerne kan være forvirrende. 

Hvad er tame problemer?

“Tame” problemer er problemer, som kan løses med kendte metoder. Et “tame” problem er et problem, hvor man ved, hvilke spørgsmål der skal stilles, og hvem der kan besvare dem. Løsningerne på “tame” problemer findes ofte i bøger eller andre informationskilder, og den bedste løsning er ofte indlysende, når man har identificeret alle de relevante faktorer. Eksempler på “tame” problemer: Indkøb af dagligvarer, Udarbejdelse af en præsentation for din chef, At ringe til en ven i telefonen, Udfyldelse af en udgiftsrapport.

Månelandingsfartøjet var et problem, der kunne løses, fordi det var muligt at konstruere det ved hjælp af konventionelle teknikker.

Den første atombombe var et “tame” problem, fordi det var muligt at konstruere den ved at analysere eksisterende data og ved at konstruere stadig mere komplicerede versioner af apparatet, indtil en af dem virkede.

En kaffemaskine er et “tame” problem, fordi dens funktion er kendt og kan konstrueres på grundlag af eksisterende kaffemaskiner, der allerede findes. Derfor ser man mange kaffemaskiner med meget ens design; de løser alle det samme “tame” problem på forskellige måder.

Hvordan kan Design Thinking bruges mod wicked problemer?

Designtænkning har eksisteret siden 1970’erne og blev oprindeligt brugt af designere til at løse komplekse problemer. Det er en metode til kreativ problemløsning, der er baseret på idéen om at overveje, hvem brugeren er, hvad deres behov er, og hvordan man bedst opfylder disse behov.

Designtænkning er unik, fordi den indebærer en empatisk tilgang til problemløsning. Tanken er, at det kan være mere effektivt at identificere et problem og derefter brainstorme løsninger end blot at forsøge at løse det problem, som man bliver præsenteret for. Som sådan kan denne problemløsningsmetode være mere effektiv, når det drejer sig om onde problemer, fordi den fokuserer på mennesker specifikt i stedet for på abstrakte koncepter.

Et almindeligt eksempel på, hvordan designtænkning har løst wicked problems, er oprettelsen af 911-systemet. Da de kæmpede med tanken om, hvordan man kunne levere nødhjælpstjenester via et enkelt telefonnummer, overvejede de ikke blot, hvilken teknologi der ville være nødvendig, men også hvad folk ville have brug for i en nødsituation, samt hvordan man sikkert kunne dirigere opkaldere fra hele landet gennem et enkelt nummer.

Konklusion

Designtænkning er ikke problemfokuseret; den er løsningsfokuseret og handlingsorienteret i retning af at skabe en ønsket fremtid. I modsætning til typiske designere, der er uddannet til at løse definerede problemer med forudbestemte løsningssæt, bruger innovatorer deres empati for mennesker til at forstå deres uartikulerede behov. Derefter skaber de flere mulige løsninger, hvorfra de udvælger de mest lovende løsninger til at lave prototyper, teste, lære og forbedre dem over tid. Lær om det hele på Design Thinking kursus. Er du mere interesseret i agile metoder anbefaler vi akademiets Scrum kursus eller Product Owner Kursus.

Six Sigma kurser