Hvad er Gemba?

Det fysiske sted hvor arbejdet udføres og problemet løses

Lær hvorfor det er vigtigt for ledelsen at besøge Gemba ved opståede problemer

GEMBA er en forkortelse for det japanske udtryk Genchi Genbutsu, som betyder at være på stedet og se tingene i virkeligheden.

Gemba henviser til det sted – scenen – hvor det sker. I praksis er det stedet, hvor processen gennemføres. Man hører derfor ofte “gå til Gemba” – hvormed menes at man fysisk går ud af sit kontor og hen til det sted, hvor noget fysisk sker, og taler med de mennesker, der har oplevet eller oplever hændelserne, for at få den bedste “førstehåndsinformation”, uden at informationen først er blevet filtreret gennem andres erfaringer med hændelsen.

Gemba minder os om, at vi som ledere er nødt til at komme ud af vores kontorer og bruge mere tid der, hvor værdien i virksomheden skabes – ude på gulvet. Du kan lære med om Gemba på vores Lean kurser.

Hvad er Gemba

  • Introduktion til Gemba
  • Hvad kan Gemba hjælpe med
  • Gemba Walk
  • Lær mere om Gemba

Hvad kan begrebet Gemba hjælpe med?

De bedste beslutninger træffes på det sted, hvor værdien skabes (på Gemba). Det skyldes, som vi ved af erfaring, at hvis man vil være sikker på at træffe den forkerte beslutning, så skal man bare blive i mødelokalet.

Måske har du oplevet en følelse af at være fuldt oplyst. Måske har du haft et langt møde med mange gode mennesker, hvor alle gav input til problemet. Bagefter gik du “ud på gulvet” og talte med den medarbejder, der oplevede det på første hånd (på Gemba), og så dukkede der andre væsentlige krinkelkroge op i historien.

Derfor forventes en Lean-leder at være der, hvor værdien skabes (på Gemba) for at være sikker på, at der arbejdes med de rigtige aktiviteter, og at der træffes de bedst informerede beslutninger. Placer sig der, hvor værdi skabes (ved gemba) for at være sikker på, at der arbejdes på de rettet aktiviteter, og at der træffes de bedst kvalificerede beslutninger. Du kan læse mere om Gemba på Wikipedia.

Video om Gemba Walk

Udtrykket Gemba Walk refererer til Lean-lederens rutinemæssige fysiske tur gennem det område (langs værdistrømmen), som lederen er udpeget til at lede. Jo lavere ledelsesniveauet er, jo hyppigere er Gemba Walk gennem området. Gemba walks består af alle ledelsesniveauer, fra ceo, vicepræsidenter og helt ned til teamleder.

Lær mere om Gemba

Deltag i akademiets Lean kurser og lær mere om, hvad Gemba er. Deltag på et af akademiets Scrum kursus.

Lean kurser