Hvad er historien bag Lean?

Hvem opfandt Lean?

Lean og Toyota hænger sammen, men det er ikke Toyota, der har sat lean bevægelsen i gang

Lean historie og evolution

Lean er ikke opfundet af nogen. Lean er kommet til over de sidste mange år, men det var i bogen “Lean Thinking” at Jim Womack og Daniel Jones for alvor satte begrebet Lean på dagsordenen. Det at tænke i tværgående forretningsprocesser, også kaldet værdistrømme, flow og forbedringskultur var på det tidspunkt nyt, og forfatterne beskrev det så andre mennesker kunne forstå det. Lær mere om det på Lean kursus.

Så Lean er under konstant forandring og har udviklet sig over tid i takt med at nye værktøjer og metoder opstår. Historisk er det ofte de enkle og let forståelige værktøjer der overlever og bliver anvendt. De komplicerede går ofte i glemmebogen. Så Lean er summen af alles ideer – dine ideer, mine ideer, alles ideer. Aggregeret over tid så kun de bedste overlever og er tilbage.

Lean bølgen

Lean opnåede en kolossal popularitet op gennem 90’erne. I samme periode profilerede en række internationale og danske konsulenthuse sig på at rationalisere virksomheder gennem cost cutting programmer og kaldte det Lean. Medarbejderne oplevede at de skulle dokumentere deres processer, og komme med ideer til forbedringer. Belønningen faldt efterfølgende i kraft af outsourcet produktion og afskediget kolleger. Med andre ord, det var ikke en win-win situation for virksomhedens medarbejdere.

Af samme årsag fik Lean et dårligt ry og Lean initiativer blev forbundet med stor utryghed. I dag bruger flere af konsulenthusene derfor andre udtryk end Lean – proces excellence er et godt eksempel herpå. Ordet dækker ikke over det samme, men en del af indholdet er det samme tankegodt.

Lean fik op gennem nullerne derfor en tilbagegang, og man kunne høre folk sige ting som “Lean virker ikke hos os” eller “det har vi prøvet – det fik vi ikke meget ud af”.  Men ofte er det kun en lille del af Lean (værktøjs-lean), og man er langt fra gået all in.

Lean i de kommende år

Lean oplever fremgang igen – formentlig fordi der ikke er kommet noget andet og bedre. Mange har lært af de historiske fejl, og de fleste forstår godt, at man aldrig kan skabe en forbedringskultur blandt medarbejderne, hvis belønningen er outsourcing eller fyringsrunder.

De seneste trends indenfor Lean er TWI, Toyota Kata og Leder Standard Arbejde. Nye ting kommer løbende til, og de mindre anvendte falder fra. Lær mere om det på akademiets Lean kursus.

Deltag på et af akademiets Scrum kurser.

Lean kurser