Hvad er en Lean jobinstruktion?

Den bedste måde at udføre opgaven på - også kaldet Standard Operating Procedure (SOP)

For at forbedre en proces, skal man være enige om processen, en jobinstruktion hjælper til enighed om udførelsesmetoden, og kan også bruges for grundlag for oplæring af nye medarbejdere

I Lean dokumenteres arbejdet i jobinstruktioner. Tanken er, at der er en best practice for hvorledes en proces kan udføres af medarbejderen.

I stedet for at bedste practice er lagret i medarbejderens hoved, så vil vi gerne have den lagret på et stykke papir således at også andre kan få gavn af den viden og de erfaringer, der historisk er akkumuleret. Jobinstruktionerne er med andre ord det sted hvor virksomhedens viden og erfaringer er lagret. Det modsatte er, at det hele ligger i medarbejdernes hoveder. Du har her et overblik over Lean kurser.

Lean kurser