Banner Image

Hvad er LEAN spildtyper?

Muri, Mura og Muda

Ved at kategorisere spild kan du finde mange muligheder for forbedringer

Spild defineres som alt, der bruger ressourcer uden at tilføre værdi. Inden for Lean er der tre grundlæggende typer spild: muri, mura og den mest kendte muda. Der findes 7 typer muda. Senere blev der tilføjet en ottende form, så man siger ofte, at der er 8 typer muda.

Hvad kan Lean spildtyperne bruges til?

Det hjælper os med at identificere muligheder for forbedringer. Med spildtyperne i baghovedet bliver denne øvelse lettere. Det er en ledelsesopgave at identificere Muri og Muras, mens det er alle ansattes opgave at identificere Muda. Få en mere udførlig beskrivelse af de forskellige spildtyper på akademiets certificerede Lean online kurser eller på vores Scrum kursus. 

Mura

Mura beskriver en tilstand af ubalance eller variation i arbejdsbelastningen. Eksempelvis vil nogle ressourcer være mindre belastede end andre. Hvis der var fuld gennemsigtighed, ville man blive chokeret over ubalancen i hvor stor arbejdsbyrden er på virksomhedens medarbejdere. Nogle medarbejdere er på grænsen af hvad de kan overkomme, mens andre ikke har specielt travlt, og bruger tid på ting, som ikke er relevant for arbejdsopgaven.

Denne situation kan forekomme på tværs af hænder, teams og hele afdelinger. Virksomheder, der har analyseret dette nøje, har oplevet store besparelser og øget produktivitet ved at omfordele og jævne arbejdsbelastningen ud på tværs af medarbejderstaben.

Mura kan også forekomme over tid, da de fleste medarbejdere har sæson i deres arbejdsopgaver. Det er ledelsens ansvar at identificere og håndtere Mura.

Muri

Muri beskriver en overbelastning af materielle eller menneskelige ressourcer i en Lean proces. Hvis man ikke vedligeholder materialer eller maskiner, vil de til sidst bryde ned. Dette er et eksempel på Muri. Tilsvarende, hvis man sætter medarbejdere til at udføre opgaver, som de ikke har evner eller kompetencer til, vil de risikere at gå ned med stress. Dette er også Muri. Det er ledelsens ansvar at identificere og håndtere Muri.

Muda – de 7 spildtyper

Den mest kendte form for spild er Taiichi Ohno’s 7 former for Muda. Det er tydeligt, at de 7 former for Muda oprindeligt er udviklet i en produktionsverden, men med lidt fantasi kan de nemt overføres til en service- eller administrativ kontekst.

1. Transport

Når jeg transporterer en genstand fra sted A til sted B, og jeg efterfølgende inspicerer genstanden, kan jeg ikke se en forskel. Med andre ord, genstanden er nøjagtig den samme, forskellen ligger kun i, at den nu befinder sig i sted B. Der er ikke blevet tilført genstanden nogen værdi. Derfor, hvis vi kan minimere denne transport, sparer vi tid og ressourcer.

2. Lager

Når vi lægger en genstand på lager, optager den plads, binder kapital og kan miste værdi eller blive ukurant. Der er kun ost og vin, der bliver mere værd ved at ligge på lager. Derfor, hvis vi kan undgå at have unødvendigt lager, er dette ønskeligt. Bemærk: Det er vigtigt at have et passende lager for at kunne imødekomme en efterspørgsel her og nu, så ikke for lidt, ikke for meget.

3. Bevægelse

Når medarbejdere eller genstande er under bevægelse, sker der ikke en værdiforøgelse. Derfor, hvis vi kan minimere mængden af unødvendig bevægelse, vil det være fordelagtigt.

4. Ventetid

Ventetid – ventetid – ventetid… der er ikke meget værdiskabelse i. Medarbejdere, produkter og sager venter, og vi andre venter på, at det sker. Derfor, hvis vi kan minimere ventetiden, er det at foretrække. Det er en vigtig Lean spildtype i service og administration.

5. Overproces

Vi forædler flowobjektet mere end kunden forventer eller er villig til at betale for. For eksempel, hvis rengøringsmedarbejderen boner gulvet hver dag, men kunden kun er villig til at betale for en gang om ugen.

6. Overproduktion

I en produktionsproces er overproduktion den dyreste form for Muda. Det skyldes, at det kan forårsage alle de andre former for Muda. Desværre, når vi analyserer, hvad vi har produceret og lagret, er det ofte det forkerte, vi har på lager. I dag bliver det for mange virksomheder mere og mere uoverskueligt at vide, hvad og hvornår vores kunder bestiller. Løsningen er at reducere seriestørrelser og blive bedre til at tilpasse produktionen.

7. Kassation

Tag et kig ned i skraldespanden – alle de kasserede emner er spildte penge. I en service- eller administrativ kontekst er dette tilbageløb i sager. Denne form for Lean spild er hyppig i administration, men fordi flowobjekterne ofte er usynlige (f.eks. informationer i IT-systemer), kan det være svært at identificere kassation i en service- eller administrativ kontekst. Det kræver visuel ledelse. Du kan læse mere om Muda og andre Lean spildtyper her.

8. Uudnyttet viden

Uudnyttet viden omfatter den viden og erfaring, som medarbejderne i virksomheden besidder, men som ikke bliver anvendt eller delt på en hensigtsmæssig måde.

Det kan være alt fra tekniske færdigheder til kundeindsigt eller proces erfaring. Uudnyttet viden kan føre til unødvendige fejl, ineffektive processer og dårligt kundeservice. Det kan også gøre det svært for virksomheden at tilpasse sig forandringer og vækst. Det er vigtigt at forstå at uudnyttet viden ikke kun er et spørgsmål om manglende information, men også om manglende motivation og incitament for at dele viden. Derfor er det vigtigt at skabe en kultur, hvor videndeling er en integreret del af arbejdsprocessen, og hvor medarbejderne føler sig motiveret og belønnet for at dele deres viden. Det er også vigtigt at have en systematisk tilgang til videns opsamling og -deling, således at viden er let tilgængelig og kan anvendes i realtid.

Lean kurser