Hvad er lean værdistrømsanalyse?

Skab flow på tværs af din virksomhed

En værdistrømsanalyses formål er at skabe overblik over: Hvor du tilføjer værdi, og hvor der ikke tilføjes værdi(spild).

Værdistrømsanalyse (VSA) er en visuel præsentation et flow af materialer og informationer, gennem aktiviteter på tværs af organisationen – ofte fra ordre til levering.

Værdistrømsanalysen hjælper med at se muligheder. Værdistrømsanalysen er også en god metode, til at identificere hensigtsmæssige aktiviteter og spild i en forretningsproces. Du har her et overblik over akademiets certificerede Lean kurser.

Hvad kan værdistrømsanalysen hjælpe med?

Workshop deltagerne får en fælles forståelse for, hvilke hovedproblemer der skal forbedres i værdistrømmen. En værdistrøm hjælper med at se muligheder, herunder særligt hvor vi kan gøre det lettere for kunder og medarbejdere, forbedre kvaliteten, forkorte leveringstid og reducere omkostninger. Hjælper med at få flow i opgaveløsning. Se alle Scrum og agile uddannelser.

Lean kurser