The New New Product Development Game

Læs den berømte artikel som var en inspiration til agile development

Nedenstående er en tilføjelse til vores kurser, som bruges i forbindelse med undervisning.

Artiklen “The New New Product Development Game” blev oprindeligt udgivet i Harvard Business Review (HBR) i 1986 af Hirotaka Takeuchi og Ikujiro Nonaka. Denne artikel er blevet en klassiker inden for innovation og produktudvikling og introducerer en ny tilgang til produktudviklingsprocessen, der er mere agil og kundeorienteret end traditionelle metoder.
Læs artiklen her

Artiklen argumenterer for, at den traditionelle produktudviklingsproces, der er baseret på en sekventiel og lineær tilgang, ikke er tilstrækkelig i et hurtigt skiftende marked og i en tid med usikkerhed. Forfatterne fremhæver behovet for en mere fleksibel og dynamisk tilgang til produktudvikling, der kan tilpasse sig ændringer og udnytte muligheder i markedet. Alt dette lærer du om på akademiets Scrum kursus.

For at illustrere denne nye tilgang introducerer forfatterne begrebet “rugby” for produktudvikling. De sammenligner den traditionelle “kør-sporet” produktudviklingsmodel med en rugbykamp, hvor et tværfunktionelt og selvstyrende team samarbejder om at opnå målet. Dette koncept indebærer, at et team er i stand til at tilpasse sig ændringer og reagere hurtigt på feedback undervejs i udviklingsprocessen.

Artiklen identificerer fire nøgleprincipper i “rugby” produktudviklingstilgangen:

  1. Iterativ og inkrementel udvikling: I stedet for at følge en lineær proces, foreslår forfatterne, at produktudvikling bør udføres i gentagne iterationer og inkrementer, hvor feedback fra tidligere faser bruges til at forbedre produktet løbende.
  2. Tværfunktionelt team: Forfatterne argumenterer for, at produktudviklingsteamet bør være sammensat af medlemmer med forskellige færdigheder og ekspertise. Dette hjælper med at sikre en bredere forståelse af produktet og fremmer samarbejde og hurtig beslutningstagning.
  3. Autonomi og selvstyring: Teamet bør have beslutningskompetence og handle autonomt for at reagere hurtigt på ændringer og muligheder, der opstår undervejs i udviklingsprocessen.
  4. Visuel kommunikation: Forfatterne understreger vigtigheden af visuel kommunikation i form af prototyper, diagrammer og andre visuelle værktøjer. Dette hjælper med at skabe en fælles forståelse og sikrer, at alle i teamet har det samme billede af produktet.

“The New New Product Development Game” har haft stor indflydelse på produktudviklingsmetoder og har inspireret mange virksomheder til at implementere en mere agil tilgang til innovation. Artiklen understreger betydningen af at være fleksibel, kundeorienteret og i stand til at tilpasse sig ændringer i markedet for at opnå succes i dagens konkurrenceprægede forretningsverden. Se alle akademiets Scrum og Agile uddannelser.

Relaterede kurser