Hvad er TWI Jobinstruktion?

Training Within Industry

Hvordan træner du dine medarbejdere op? Er det sidemandsoplæring? Mon ikke det kan gøres på en bedre måde

TWI (Training Within Industry) er: En standard for træning af medarbejdere, ikke kun i industrien, men den kan også bruges i service og administrative jobs.

TWI blev udviklet under 2. verdenskrig. Der opstod et akut behov for at oplære ikke våbenføre amerikanske borgere til at betjene maskiner i den amerikanske våbenindustri.

Hvad er TWI og TWI Jobinstruktion? TWI står for Training Within Industry, Meget af Training Within Industry programmet er i dag afløst af bedre og mere tidssvarende rammeværker, men særligt TWI Jobinstruktion har de seneste år fået en kraftig opblomstring. TWI Træning eller TWI Jobinstruktion er en standard til hvordan du på en hurtig og effektiv måde kan oplære en medarbejder til at udføre en proces til det ønskede kvalitetsniveau. Hør mere om TWI på vores Lean kursus.

Hvad er TWI Jobinstruktion?

Training Within Industry Jobinstruktion metoden er baseret på pædagogiske principper om effektiv indlæring, og principperne er stadig aktuelle i dag. Tænk bare på de fejl der sker i virksomhederne, fejl som kunne være undgået hvis medarbejderen var blevet oplært grundigt i processen som medarbejderen skal udføre. Centralt i TWI Træning står mantraet:

Hvis eleven ikke har lært, så har underviseren ikke undervist

TWI mantraet flytter ansvar for medarbejderens kvalitetsmæssige opgaveudførelse over på ledelsen. Med andre ord, hvis der er kvalitetsproblemer som kan relateret til udførelse af processen, så er det et ledelsesproblem. Det er jo ledelsen der har ansat medarbejderen, det er ledelsen der har udarbejdet jobinstruktioner og det er ledelsen der har tilvejebragt både instruktør og den fornødne træning af medarbejderen.

TWI Jobinstruktion metoden?

Jobinstruktion gennem TWI Træning består af 2 faser som hjælper instruktøren til at gennemføre en god træning af medarbejderen.

  1. Hvordan du bliver klar til at træne
  2. Hvordan du træner

Nedenfor er skitseret en kort stikordsintroduktion til de to faser i Jobinstruktionen.

Hvordan du bliver klar til at TWI træne

Før du skal instruere medarbejderen i hvordan opgaven skal udføres:

TRIN 1: LAV TIDSPLAN FOR TRÆNING (Brug Træningstidstabel)

Hvem skal trænes…
I hvilke opgaver…
På hvilken dato

TRIN 2: NEDBRYD I DELELEMENTER (BRUG JOB BREAKDOWN SHEET)

List vigtige hovedtrin i processens udførelse
Afklar nøgle pointer for succes eller fiasko
Bemærk at safety er altid en nøgle pointe

TRIN 3: GØR ALTING KLAR TIL TRÆNING
Det rigtige system, udstyr, værktøjer, materialer og hvad der ellers skal til.

TRIN 4: KLARGØR ARBEJDSSTATION
Som under virkelige arbejdsbetingelser

Hvordan du TWI træner

Du mødes herefter med medarbejderen på arbejdsstationen og gennemfører træningen. Den består også af 4 trin:

TRIN 1 – FORBERED MEDARBEJDEREN
Få medarbejderen til at slappe af
Forklar hvad der skal ske
Forklar overordnet opgaven/processen
Find ud af hvad medarbejderen allerede ved om opgaven
Motiver medarbejderen til at lære opgaven
”Placer” medarbejderen i korrekt position

TRIN 2 – DEMONSTRER OPGAVEN
1. Hovedtrin: Forklar, vis og demonstrer opgaven – ét vigtigt hovedtrin ad gangen.
2. Nøgle pointer: Gør det samme igen, denne gang hvor du forklarer nøgle Pointer. Klart,
fyldestgørende, men giv ikke medarbejderen mere information end han kan kapere.
3.Hvorfor. Det samme igen 3 gang – forklar også hvorfor

TRIN 3 – MEDARBEJDER PRØVER I PRAKSIS
1. Hovedtrin: Medarbejderen udfører opgaven – ret fejl
2. Nøgle pointer: Medarbejderen udfører opgaven igen, denne gang hvor hun
forklarer dig hvert enkelt nøgle pointe
3.Hvorfor: Det samme igen – hun forklarer hvorfor
…Fortsæt indtil DU ved, at HUN kan det

TRIN 4 – OPFØLGNING
Lad medarbejderen udføre opgaven uden du er der
Aftal hvem medarbejderen skal henvende sig til for hjælp
Følg jævnligt op
Tilskynd medarbejderen til at stille spørgsmål
Evt. ekstra coaching og opfølgning

Deltag på akademiets Scrum kursus. Du har her et overblik over akademiets Lean kurser, og læse mere om TWI – Training Within Industry på Wiki. Se også oversigt over Lean Six Sigma kurser.

Lean kurser