Agile Coach Uddannelsen

Agile Coach Uddannelsen PAC® | Kbh & Aarhus

Velkommen til akademiets 8 dages PAC® certificerede Agile Coach uddannelse. Du får det hele i en pakke.

Bliv klædt på til rollen som Agile Coach

Du lærer de meget konkrete værktøjer til Agile og Scrum, samt de ledelsesmæssige og kulturelle discipliner, du skal kunne som Agile Coach. Du lærer om de udfordringer, der er med Agile og Scrum, og hvad du kan gøre ved dem.

Du får fasttømret alle de grundlæggende færdigheder, herunder færdigheder indenfor coaching, facilitering og undervisning. Og du lærer om Agile ledelse, Product Owner og Scrum Master rollen på højt niveau. Endelig, og ikke mindst, lærer du om din rolle og adfærd som Agile Coach og mentor.

Uddannelsen er baseret på brain friendly learning og “teaching from the back of room”. Teknikker, du vil komme til at mestre som Agile Coach. Færdigheder du som Agile coach også skal mestre.

Relaterede kurser

Målgruppe

Hvis du allerede er en meget erfaren Scrum Master og kender alt til rollen og hvorfor Scrum går galt, så er uddannelsen måske ikke den rette. Men har du hverken deltager på Product Owner, Agil Ledelse eller Scrum Master Advanced (PSM II), og mangler du disse certificeringer, så er kurset måske noget for dig, og certificeringerne er indeholdt i uddannelsen.

Ellers henvender kurset sig både til private og offentlige ledere, specialister, konsulenter, udviklere og nøglemedarbejdere, der ønsker at arbejde som agile coach og/eller Scrum coach i bred forstand.

Uddannelsen udgør også 4 moduler af akademiets Scrum Master uddannelse 10 dage, og kan overbygges hertil om ønsket.

Allerede certificeret

Hvis du allerede er certificeret, kan du få merit for dine allerede gennemførte kurser:

 • Jeg er allerede certificeret Scrum Master: Du får merit og rabat. Kontakt akademiet.
 • Jeg er allerede certificeret i Agile Projektledelse: Du får merit og rabat. Kontakt akademiet.
 • Jeg er allerede certificeret Product Owner: Du får merit og rabat. Kontakt akademiet.

Bonus kursus i grafisk facilitering

Som Agil Coach eller Scrum Master er det i praksis meget sjældent du midt i en workshop har mulighed for at tegne flot grafik. Det tager tid, og du har andre vigtige opgaver på team workshops. Men en gang imellem har du tiden. Som bonus til denne uddannelse kan du frit deltage på akademiets Grafisk Facilitering kursus. Du siger bare at du er interesseret, så sætter vi dig på det næste hold.

Kursusprisen indeholder også

Ud over din Professionel Agile Coach certificering PAC®, så får du som bonus også tokens til følgende certificeringer som du frivilligt kan vælge at tage hvis du har lyst. De er ikke et krav for at opnå Agile Coach certificering:

 • PSM I hos scrum.org (Scrum Master I)
 • PSM II hos scrum.org (Scrum Master II)
 • PSPO I hos scrum.org (Scrum Product Owner I)
 • PAL®I (Agil Projektledelse)
 • Samt tokens til test simulator.
Til Akademiets Scrum Master Grundkursus

Indhold Agile Coach Uddannelsen

Uddannelsen er opbygget omkring 5 tværgående fokuszoner som går på tværs af alle modulerne. På den måde får du både det faglige Agile Coach indhold, og samtidig får du mulighed for at få de grundlæggende Scrum og Agile certificeringer du mangler: PSM I, PSM II, PSPO I, AL og PAC, Endelig sikrer modulopbygningen, at du kan udskyde et eller flere moduler i en travl periode.

Fokuszone 1. Rollen som Agile Coach og Agile Leadership

Fokus på din rolle som professionel Agile coach og værktøjer til at skabe forandring og innovation både på det individuelle og organisatoriske plan.

 • Ledelse, Agil transition og forandring
 • Modeller og værktøjer til coaching
 • Coaching og Coaching modeller

Du vil have direkte adgang til din underviser, som også vil fungere som din mentor gennem hele uddannelsen og efterfølgende.

Fokuszone 2. Agile Coaching

Som Agile Coach får du brug for at forbedre dine færdigheder som professionel Agile coach. Derfor bruger vi meget tid på at skærpe dine coaching færdigheder.

 • Coaching teknikker og scenarier
 • Agile coaching
 • Gruppearbejde og øvelser i coaching
 • Skriftlig projektopgave i coaching
 • Product Owner rollen og certificering (scrum.org)

Fokuszone 3. Rollen som facilitator

 • Faciliteringsmodeller, principper og teknikker
 • Scrum Master rollen og facilitering
 • Scrum Master I certificering (scrum.org)
 • Skriftlige projektopgaver i Agil ledelse og coaching
 • Professionel Scrum Master II certificering (scrum.org)

Fokuszone 4. Rollen som træner

Gennem hele dit læringsforløb vil du opleve hvordan metoden ”Training from the back of the room” praktiseres, og hvordan vi som mennesker lærer bedst og hurtigst. Vi vil prøve teknikkerne i praksis.

 • Training from the back of the room
 • Din rolle som Agile Coach og træning
 • Skriftlig projektopgave

Fokuszone 5. Agile Coach certificering

Det er vigtigt, at du bliver certificeret. Afhængig af hvor meget dedikation du ønsker at lægge i det, indeholder uddannelsen også tokens til følgende certificeringsprogrammer:

 • Agile Coach certificering PAC®
 • Scrum Master certificering PSM®I
 • Scrum Master certificering PSM®II
 • Product Owner certificering PSPO®I
 • Agil Projektledelse PAL®I

Det er frivilligt om du vil gennemføre alle certificeringerne, men du modtager tokens til dem alle.

Faglige teknikker og værktøjer

Udover din rolle som coach indeholder Agile Coach uddannelsen konkrete værktøjer til Agile og Scrum – projektledelse, -ledelse, -værdier og transformation teknikker. Akademiets tager udgangspunkt i kursisternes hverdag, og lægger særlig vægt på:

 • Agile Center og Excellence (ACOE)
 • Agil projektledelse
 • Agile kultur
 • Agile coaching
 • Training from the back of the room (TBR)
 • Management 3.0
 • Den Agile leder og servant leadership
 • Lean og Toyota Way – grundlaget for Agile og Scrum
 • Agile Manifesto – det agile manifest
 • Anti Scrum og 7 death of Scrum
 • Anti Scrum
 • Fix your Scrum
 • Scrum Master I
 • Scrum Master II
 • Kanban kultur på Scrum Master uddannelse
 • Opbygning og dynamik i den Agile organisation
 • Vejlede ledelsen om strategisk implementering af agile og Scrum
 • Netværk til deling af praktiske erfaringer med Scrum og agile
 • Scrum Masterens adfærd og roller
 • Agil teori, principper, metoder og værktøjer
 • Øvelser og “hands-on” træning i Scrum teknikker
 • Tips og erfaring med agile projekter
 • Agile-principper, -teknikker og -metodeapparat
 • Praktisk ”hands-on” træning med Scrum-værktøjerne
 • Scrum modeller
 • Scrum boards
 • Agile strategiprocessen
 • Agile og visuel ledelse
 • Opgaver i Scrum transformationen
 • Forbedringskultur
 • Scrum guide til implementering
 • Forandringsledelse i en Agil kontekst
 • Scrum Master certificering
 • Scrum “kom i gang” øvelse

Kursus moduler

Akademiets certificerede uddannelser er modulopbygget, og du kan tage uddannelserne i det tempo der passer dig og din kalender. Alle moduler er med hands-on øvelser.

Kursisterne siger

1000 tak for et rigtig godt og brugbart forløb. Det var virkelig en fornøjelse. Jeg synes, at det var et rigtig godt med præsentation af brugbare relevante og efterfølgende praktiske øvelser.

Pernille Heby Andersen

Novo

5 out of 5 stars

Forudsætninger

Agile Coach Uddannelsen henvender sig til nøglemedarbejdere, specialister, coaches og ledere, der skal hjælpe virksomheden med Scrum og Agile, og som ønsker et “kan selv - hands-on” kursus der sætter dig i stand til at udføre Scrum og Agile aktiviteter med alt hvad dertil hører.

Der er ingen forudsætninger for at deltage i denne Agile Coach uddannelse, men det er en fordel, hvis du allerede har lidt kendskab eller erfaringer med Scrum eller Agile. Har du allerede en Scrum Master I, en Scrum Master II, eller en Agil Projektledelse-certificering, kan du få merit herfor. Kontakt akademiet for nærmere oplysninger.

Virksomhedskursus

Akademiets kurser tilbydes afholdt på jeres virksomhed. Virksomhedskursus kan betale sig når i er flere end 5-6 kursister og de fleste af akademiets kurser tilbydes på både dansk og engelsk som virksomhedskursus.

Certificering er inkluderet

Certificeringsprogram er indeholdt i dit kursushonorar. Du modtager altid diplom på at du har deltaget på dit kursus, og har du ikke tid til, eller motivation for Agile Coach certificering er dette fint med os. Læs her mere om certificering.

2 for 1 rabat

Ved 2 samtidige tilmeldinger til det samme kursus opnår I væsentlig rabat. For deltager nummer 2 skal I kun betale for underviserens arbejde med kursistens projektopgaver, certificering, LMS licens og konferencepakke (måltider, kaffe, sødt m.m.) Her kan du se priser for 2 deltagere.

Pris

Prisen er eksklusiv moms. Prisen inkluderer konferencepakke, online adgang til materialer og LMS, certificering, frokost, kaffe, sødt og frugt. Overnatning er ikke inkluderet.

Underviserne

Akademiets undervisere er håndplukket blandt Danmarks ypperligste eksperter. De er certificerede og uddannet i USA. De har mange års praktisk erfaring med Scrum og Agile, og derudover har de modtaget undervisning i hvordan man underviser således at både teori og praksis bliver serveret og øvet på en for dig let forståelig og praksisnær måde.

Undervisere

 • Andreas Slavensky

  Andreas er uddannet civilingeniør indenfor strategi, innovation og ledelse. Han har suppleret sin uddannelse gennem studier i Scrum og Agile som Agile Coach. Han har en tung baggrund indenfor innovation med mange års ledelseserfaring. Andreas underviser i Scrum, Agile og Lean.

 • Niels Fester

  Certificeret Lean Specialist og Agile Coach. Niels er uddannet civilingeniør fra DTU og har udbygget sin Lean, Scrum og Agile uddannelse gennem studierejser til USA og Harvard Business School i Boston. Han har beskæftiget sig med udvikling og optimering i både service, produktion og administration og udover sine opgaver hos Compass har Niels været fagansvarlig for diplom uddannelsernes Lean uddannelses-programmer på DTU.

 • Torben Madsen

  Certificeret Lean Specialist og Agile Coach. Torben er uddannet diplomingeniør fra DTU indenfor strategi, innovation og ledelse. Han har suppleret sin uddannelse gennem studier i Japan og USA på Harvard Business School i Boston. Han har en tung IT baggrund kombineret med mange års ledelseserfaring som divisionschef, udviklingschef og continuous Improvement Manager hvor han har arbejdet med både Lean, Scrum og Agile.

 • Hege Dalsgaard

  Hege er uddannet Grafisk Facilitator og har forfinet sine grafiske stil indenfor Scrum, Agile og Lean. Hege har en lang erhvervserfaring indenfor grafisk design og markedsføring, og ved præcis hvordan man kommunikerer med det visuelle. Hun er kendt for sin ekspertise inden for grafisk illustration og hun elsker at dele sin viden med andre. Hun har hjulpet både danske og internationale virksomheder i gang med Lean, Scrum og Agile.

Modul rækkefølge | Udskyde datoer

Du kan altid fremrykke eller udskyde et eller flere kursusmoduler før eller under dit kursusforløb. Du kan udskyde moduler i op til 2 år. På denne måde kan du bestemme varigheden af din uddannelse. Modulerne kører jævnligt i både Aarhus og København. Se også akademiets Product Owner kursus.

Andre spændende kurser

Undervisning | sprog

Åbne kurser: Dansk sprog og dansk kursusmateriale. Virksomhedskurser: Dansk eller engelsk sprog og materiale. Du får adgang til Compass online Learning Management System (LMS) hvor du har adgang til videoer, præsentationer, værktøjer og certificeringsprogram. Du har adgang i 2 år.

Free support efter kursus

Efter kursus har du stadig kontakt til din underviser, og er der noget der driller, så er du velkommen til at kontakte din underviser for hjælp. Denne lille service forventer vi ingen betaling for.

Konsulenthjælp

Har du behov for hjælp til større opgaver, så tilbyder akademiet konsulenthjælp og assistance. Konsulenthjælp tilbydes primært som supplement til akademiets uddannelser efter princippet “hjælp til selvhjælp".

Kig ind hos Compass

Kig ind i akademiets kursuslokaler. Akademiet tilstræber hyggelige omgivelser med god og venlig service. I København anvender vi egne kursuslokaler på Kultorvet, Købmagergade 67. Vi har 3 lokaler, tilpasset til holdstørrelser mellem 4 og 18 deltagere. I Aarhus afvikles kurserne altid på Hotel Aarhus VEST, der ligeledes tilbyder lokaler med holdstørrelser mellem 4 og 18 deltagere.

Lokaler i København

Købmagergade 67

Praktisk Information

Undervisningsmateriale

Du får ved tilmelding adgang til akademiets Learning Management System (LMS). Her har du samlet alt kursusmaterialet, præsentationer, certifikater, supplerende videoer osv. Du har 2 års adgang.

Tidspunkt

Undervisning starter kl. 09.00 og slutter mellem kl. 15.00 og 16.30 alle dage. Vi har udviklet videoer du kan se, hvis du mister dele af undervisningen.

Lokationer Aarhus og København

Åbne kurser afholdes i Aarhus og København. København: Compass Academy, Købmagergade 67, 1150 København (100 m fra Nørreport Station).

Aarhus: Hotel Scandic Aarhus VEST, Rytoften 3, 8210 Aarhus

Forplejning

København: Vi spiser på La Perla, en italiensk restaurant og Rice Market, en thai restaurant. Der er fuld forplejning til frokost.

I Aarhus spiser vi hotellets frokostbuffet. Frokost er med fuld forplejning.

Allergi og vegetar

Der serveres altid vegetar retter. Hvis du har allergi, bedes du informere os om det på kursusdagen, så siger vi det videre til restaurationen for aftale om din mad.

Ændre/udskyde datoer

Ja. Du kan altid før eller under kursus fremrykke eller udskyde dine moduler. Du kan udskyde moduler i op til 2 år.

Overnatning

Arrangeres på eget initiativ. For København kan vi anbefale Hotel Arthur, Nørre Søgade 11, 1370 København. Der er 6 minutters gang til akademiet.

Transport

København: Akademiet er beliggende 100 meter fra Nørreport Station, med direkte tog- og metroforbindelse fra hele landet, herunder også fra Københavns Lufthavn.

Aarhus: Akademiet afholder altid kurserne på Hotel Scandic Aarhus VEST. Fri og ubesværet parkering.

Sprog

Åbne kurser tilbydes kun på dansk. Virksomhedskurser tilbydes på engelsk for de fleste af akademiets uddannelser.

Handelsbetingelser

Inden du tilmelder dig kursus bør du læse om akademiets handelsbetingelser.

Parkering Aarhus

Der er fri parkering på Hotel Scandic Aarhus VEST, og der er altid parkeringspladser.

Parkering København

Q-Park Nørreport, Israels Plads 11, 1361 København. Der er 4 minutters gang til akademiet. Vis vej i Google Maps