Banner Image

Anti Scrum Modellen – 7 Deaths of Scrum

Hvordan får vi Scrum til at virke?

Scrum er en fantastisk ramme for agil udvikling, men det er ikke let at få den til at fungere i den virkelige verden.

Næsten alle akademiets kursister arbejder med Scrum. Men hvorfor er det svært at få Scrum til at fungere? Hvorfor synes alle at bøvle, og hvordan kan vi hjælpe dig med at skabe værdi med Scrum i en ufuldkommen verden? På Agile Coach uddannelsen dage tager vi fat på udfordringerne og vi giver dig pragmatiske løsninger på hvordan du får Scrum til at fungere i en virksomhed med mange politiske interesser og uden et teoretisk perfekt setup for Scrum?

Hvorfor virker Scrum ikke hos os?

Det korte svar er, at jeres verden ikke er perfekt, og der er mange andre interesser end kun Scrum. Og det kan hverken du eller jeg lave om på. Når først vi har fået paraderne ned, og vores studerende åbner op for deres erfaringer med Scrum og Agile, så står det lysende klart, at alle tilsyneladende har svært ved at få det til at virke. Hvorfor er det sådan, og hvad kan vi gøre ved det? Der er flere dimensioner i årsagerne, og de kan sammenfattes i Anti Scrum Modellen.

Dimensioner i Anti Scrum

 • Baggrund for Anti Scrum og 7 Death og Scrum
 • Anti Scrum modellen
 • Uklar værdiansættelse
 • Vandfalds Projekttradition
 • Lederrolle forvirring
 • Knækket kommunikation
 • Projekt overload
 • Tids- og budget tvang
 • Retrospektive træthed
 • Falsk belønningsstruktur
 • Negativ Agile kontrakt

Baggrund for Anti Scrum og 7 Death of Scrum

Mange af akademiets kursister udtrykker frustrationer over at det er vanskeligt at få Scrum til at virke. Og efter mange samtaler med Scrum og Agile praktikere kom begrebet Anti Scrum og 7 Death og Scrum. Vi oplever, at Scrum er designet til en teoretisk perfekt verden, mens vores egen hverdag er uperfekt og politisk styret. Og vi ønsker at hjælpe vores kursister på en bedre måde end kun et standard Scrum Master kursus eller et Product Owner kursus som de fleste kender dem. Det stod klart, at vi skulle finde pragmatiske tilgange til hvordan vi kan hjælpe med at få Scrum til at ske. Begrebet Anti Scrum og 7 Death of Scrum er i dag indlejret i alle vores Scrum og Agile kurser. Og på Agile Coach uddannelsen går vi i dybden med Anti Scrum og de tilhørende pragmatiske løsninger.

Anti Scrum Modellen

Der er flere årsager til at det ikke er nemt at få Scrum til at ske. Der er decideret kræfter der trækker i den modsatte retning, deraf navnet Anti Scrum. Modellen udgøres af 7 væsentlige dimensioner eller kræfter, der alle modarbejder en Scrum transition, og Scrum modellen hjælper os på den måde til bedre at forstå hvorfor virksomheder har svært ved at få Scrum til at ske. Med modellens overblik bliver det lettere at adresserer de enkelte faldgruber. Og på den måde hjælper værktøjet. Modellens dimensioner er:

 • Uklar værdiansættelse
 • Vandfalds projekttradition
 • Lederrolle forvirring
 • Knækket kommunikation
 • Projekt overload
 • Tids- og budget tvang
 • Retrospective træthed
 • Falsk belønningsstruktur
 • Negativ Agile kontrakt

Uklar værdiansættelse

Mange virksomheder benytter sig af Business Analysts til at afklare kunde behov. Egentlig en rolle som i Scrum er tiltænkt Product Owner rollen. Problemet er ofte, at uanset om det er Product Owner eller Business Analyst der varetager denne rolle, så bruges der ikke nok tid sammen med-, og få at blive skarp på hvad der bringer værdi for kundes. Resultatet er katastrofalt, idet de udviklede produkter ikke svarer til kundens behov. Løsningen er kalendertid med slutbrugeren og uddannelse i afklaring af kundebehov.

Vandfalds projekttradition

Når projektet agerer i kendt teknologi, metode og kundeværdi er vandfaldsprojektmodeller effektive og gode at styre projekter efter. Men når vi agerer i ukendt farvand, ukendt teknologi og kunder der ikke er beviste om egne kundebehov, så er vandfaldsmodellen med tilhørende milepæle og budgetter katastrofal. Modellen giver ledelsen en falsk illusion af kontrol, men reelt er både budget og milepæle mere eller mindre grebet ud af den luft. Løsningen er brug af Adapter’s der oversætter Product Backlog til Gantt Charts.

Lederrolle forvirring

Product Owner rollen bestemmer med udgangspunkt i kunde værdi hvad der skal udvikles. Scrum Master rollen er ansvarlig for hvordan teamet arbejder. Men hov, er det ikke det vi har den linjeledelsen til? Teams og medarbejdere der begynder med Scrum oplever ofte et over-load af ledere der alle vil have udviklet ud fra deres interesser. Så ud over Scrum Master og Product Owner er der også: Projektleder, Program chef, Team leder, Business Analyst – ja vi har eksempler på at ét team havde 6 Product Owners. Resultatet er katastrofal ineffektivitet og en reel skadelig kamp om ressourcer. Et modtræk er Delegation Poker, hvem gør hvad ansvarsfordeling. ”Hvis det her sker – hvem gør så hvad?” Det modsatte ad hoc approach vil give mange unødvendige konflikter.

Gantt diagram fra vandfald projektmetoden

Knækket kommunikation

I den traditionelle vandfaldsprojektmodel har vi møder med jævne mellemrum hvor opgaver defineres og status afklares. Dette fungerer godt når projektmål og værdi er klart defineret, og teknologi og metode er velkendt. Men det er ineffektivt når kundeværdi er uklar og udvikles i takt med projekt fremdrift, og/eller projektteknologi og metode er ukendt. Løsning: Agile princip Nr. 5 og kontinuerlig face-to-face kommunikation og dialog. Hvis ikke fysisk, så dagligt virtuelt.

Projekt overload 

Næsten alle virksomheder søger at opnå væsentlig mere end de rimeligvis kan overkomme. Dette gælder også for udvikling af nye produkter og services. Der er forsket rigtig meget i dette, og al forskning viser, at vi som mennesker bliver ineffektive når vi er engageret på for mange aktiviteter ad gangen. Løsning: Skab overblik, prioriter de vigtigste og få orden, struktur og kadence på det personlige plan og i teamets arbejde.

Tids og budget tvang

Tids og budgetstyring er effektivt når vi agerer i kendt projekt farvand – veldefineret kundebehov og kendt teknologi og metode. Men er disse ikke kendt, så er det en illusion at tro, at vi kan være præcise på budget og tidsestimater. Løsning findes i kompromisets kunst: Brug adapters fra product backlog estimater til Gantt chart estimater.

Retrospektive træthed

En vigtig styrke i Scrum er ”Retrospektive” hvor vi reflekterer over måden hvorpå vi arbejder, med henblik på at forbedre måden hvorpå vi arbejder. Tanken er at ændre og forbedre det der ikke virker godt. Det er anstrengende, kan være person afhængigt, eller ledelsen der ikke opfylder den Agile kontrakt. Resultatet er ofte at Retrospektive seancerne ender i en ren hyggesnak eller stopper, og dermed stopper også forbedringer relateret til måden hvorpå vi arbejder. Dette er katastrofalt, og hele ideen og styrken i Scrum fordamper. Løsning: Selvdisciplin. Det er hårdt og ikke enkelt at drive forandringer i måden hvorpå vi arbejder. Brug standarder og nedskriv de nye måder at arbejde på.

Falsk belønningsstruktur

Mange virksomheder har en ide om at incitamentsordninger i form af individuelle eller team bonusser vil forbedre produktivitet i udviklingsarbejdet. Dette er en falsk præmis, og forskning viser, at effektivitet og produktivitet i videns arbejde ikke kan forbedres på denne måde. Og endnu værre er, at bonusordninger aldrig vil blive oplevet som værende retfærdige, og ofte vil produktiviteten falde. Løsning: Afskaf både individuelle- og team bonusordninger. Hvid det er vigtigt med bonus ordning, så brug dem på virksomhedsniveau – ingen får eller alle får.

Negativ Agile kontrakt

Ofte er ledelsen ikke opmærksom på, at Agile udgør en fundamental anderledes måde at udvikle produkter og services på, og at virksomhedens medarbejdere og ledere skal både tænke og arbejde på en ny måde. Resultatet er katastrofalt idet udviklingsprojekter tager længere tid, koster flere penge og i værste fald udvikles produkter som ikke bringer værdi for kunden. Der er behov for en ledelsesmæssig “kontrakt” hvor ledelsen comitter sig til den nye måde at arbejde på. Løsning: Den nye måde kræver ændringer i ledelsens ageren, og en aftale om at følge de Agile 12 principper, herunder særligt Agile princip nr. 5.

Lær mere om Anti Scrum

Ønsker du at lære mere om Anti Scrum, så tilbyder akademiet en grundig uddannelse der adresserer udfordringerne med at få Scrum til at ske.

Scrum kursus 2 Dage
Product Owner Kursus 2 Dage
Agile Projektledelse kursus 2 Dage

For at opnå Agile Coach certificering skal du have deltaget på ovenstående kurser. 

Relaterede kurser