Grundlæggende Statistik

I Six Sigma er der en masse bagvedliggende statistiske beregninger

Vi bruger software til at lave beregninger og fremstille en grafisk repræsentation af problemet, derefter tænker vi i løsninger

Grundlæggende statistik og Six Sigma

Lidt om grundlæggende statistik. Statistik er en videnskabelig metode, hvormed man effektivt anvender numeriske data, som f.eks. kan komme fra dataindsamlinger. Statistik kan være beskrivende, hvor fokus er at præsentere data grafisk. Se også oversigt over Lean Six Sigma kurser. God fornøjelse.

I Six Sigma bruger vi statistik til at drage konklusioner og dermed som grundlag for at træffe bedre beslutninger. Six Sigma softwaren hjælper os med at lave alle udregninger, så vi fokuserer derfor på at lære softwaren at kende samt hvad vi kan konkludere ud fra den enkelte analyse.