Hvad er Kanban & Kanban Board?

10 Vigtige om kanban og kanban board

Kanban board giver ro og overblik

Kanban board skaber maksimal transparens omkring prioritering og fremdrift i opgaveløsning

Få en kort introduktion til Kanban og Kanban Board. Inden du skal på Lean eller Scrum kursus, så kan du her få en kort introduktion til begreberne bag Kanban. Kanban Boards eller Scrum boards sigter mod at skabe maksimal transparens omkring teamets opgaver, prioritering og fremdrift i opgaveløsning.

Tavlerne giver svar på spørgsmålet; hvad er vigtigt, hvad skal vi arbejde på nu, hvem arbejder på hvilke opgaver, er der fremdrift i opgaveløsning og er der nogen der skal have hjælp. Når dette er kendt for alle bliver opgaveløsning meget nemmere. Lær også om kanban på Product Owner kursus eller Scrum Master kursus.

Hvad er Kanban 

 • Kanban historie
 • Formål med kanban boards
 • Kanban board opbygning
 • Product backlog
 • Kanban – sprint backlog
 • InProgress – doing
 • Kanban board møder
 • Kanban done feltet
 • Kanban board erfaringer
 • Lær mere om kanban board

Kanban historie

Kanban tager sit historiske udspring i Lean og Lean produktion. Historien er den, at Taiichi Ohno, produktionschef hos Toyota, sidst i 1950-erne besøgte USA og Ford Motor. Han var ikke så imponeret over Ford’s fabrikker, men derimod meget imponeret over de amerikanske supermarkeder. Det at kan som kunde selv kunne tage en konservesdåse, og så blev der efterfølgende fyldt op med nye dåser.

Det princip mente Ohno at kunne bruge på hans montage produktionslinjer til materialer og komponenter der skulle monteres på linjen. Og ud af det kom kanban systemet.

Kanban boards formål

Kanban boards primære formål er at skabe maksimal transparens så alting er synligt, og særligt de ting der ikke går efter planen. Et kanban board klargør:

 • Prioritering/rækkefølge af opgaver der skal løses
 • Hvilke opgaver der skal løses i næste spring
 • Hvem der skal løse dem
 • Hvem der arbejder på hvad lige nu
 • Fremdrift i opgaveløsning eller mangel på samme

Kanban boards tjener formålet om at skabe maksimal transparens. Og hvis virksomheden opnår en god og åben kultur om deres Kanban boards, så vil opgaven blive mere enkel, og teamet oplever at:

 • Se som et hold
 • Forstå som et hold
 • Lære som et hold

Kanban board opbygning

De fleste Kanban boards til produktudvikling har 5 områder/kolonner, som vi her skal gennemgå:

 1. Product backlog
 2. Sprint backlog
 3. Doing / In progress
 4. In review / test
 5. Done

Product backlog

Der haves en prioritering af hvilke opgaver der skal løses i kommende sprint. Ideen om at kunden er bevidst og skarp på alle krav, behov og ønsker ved udviklingsarbejdet start er nonsens. Sådan virker det ikke. Tværtimod bliver kundens løbende bevidstgjort om egne krav og ønsker i takt med udviklingsprojektets fremdrift. Og der er derfor behov for løbende og dynamisk at prioritere, hvad der skal udvikles. Da det er Product Owner der bedst kender kundens behov, er det også Product Owner der har til opgave løbende at prioritere kanban boardets product backlog. 

Kanban sprint backlog

I sprint backloggen står opgaverne som skal udvikles klar i en rækkefølge (kanban). Dette skaber en kolossal ro, og hver enkelt ved præcis hvilke opgaver der kommer i hvilken rækkefølge. Når en opgave er færdig flyttes den til done, og den næste opgave trækkes fra “to do – sprint backloggen” på kanban boardet.

Kanban board in progress

Opgaver fra sprint backlog trækkes over til “In Progress” (eller doing). På den måde kan man se hvad den enkelte udvikler arbejder på her og nu. Det er god latin at der kun arbejdes på en udviklingsopgave ad gangen. Dette er dog nemmere sagt end gjort, og hos Compass har vi ofte 2 opgaver på kanban boardets “in progress” fordi der er afhængigheder, eller vi afventer for at kunne komme videre.

Daglige face to face møder ved kanban boardet

Hver morgen holder vi et face to face møde af maksimalt 15 min. varighed, hvor vi alle, foran vores kanban board, fortæller hinanden om fremgang og forhindringer. Hver team medlem besvarer følgende tre spørgsmål:

 • Hvad har du nået siden sidst?
 • Hvad regner du med at afslutte inden næste møde?
 • Hvilke forhindringer oplever du nu?

Mødet er ikke et sted hvor der problemløses. Er der brug for problemløsning holdes der et efterfølgende møde. 

Kanban board “done” feltet

Når en komponent er færdigudviklet, flyttes den til Kanban board kolonnen “done”. Og så kommer spørgsmålet hurtigt, hvornår er komponenten done? Scrum definerer komponenten done, når den virker og kan demo’es. Hos Compass viser vi hinanden de færdige komponenter i en lille demo session. På den måde slipper vi for, at noget betragtes som done, uden at være det. Andre anvendelser deler “done” op i en eller flere kolonner. F.eks. en “test” kolonne, efterfulgt af en “Deploy” kolonne – implementering/sætte i drift.

Kanban board erfaringer

Der er mange paralleller mellem Lean kaizen tavler og scrum boards. Men hos Compass er vi nået frem til nogle bords der til forveksling ligner dem som Jeff Sutherland anbefaler. Du kan lærer mere om Scrum Boards på akademiets Scrum Master kursus.

Lær mere om kanban

Ønsker du at lære mere om kanban, så deltag på akademiets Scrum kursus.

Relaterede kurser