Kaizen Tavler & Lean Tavler

10 Vigtige om Lean Kaizen Tavler

En vigtig komponent i Lean er visuel ledelse, med tilhørende Kaizen-tavler og tavlemøder. Vi ved, at det visuelle for mange mennesker er den stærkeste sans, og vi ved også, at når noget er visuelt synligt, øger vi sandsynligheden for, at mennesket reagerer på det. Sådan er det også med virksomhedens forbedringsaktiviteter, og på Kaizen-tavlerne og tavlemøderne holder vi styr på, hvilke aktiviteter, vi har gang i, og om der er fremdrift. Du har her et overblik over akademiets Lean uddannelse.

10 vigtige om kaizen tavler og tavlemøder

 • Hvad er en Kaizen tavle?
 • Lederens ansvarlige opfølgning
 • Hvad er Kaizen tavlemøder?
 • Kaizen tavle møderegler 
 • Kaizen tavlemøde eksempel
 • Hvor kan jeg lære mere?
 • Konsolidér resultater og start på nye initiativer
 • Forankring af nye arbejdsmåder i driftsrutiner og kultur

Hvad er en Kaizen tavle?

En Kaizen tavle, også kaldet en Lean tavle, bruges til at holde styr på virksomhedens forbedringsaktiviteter. Den er placeret i området, hvor arbejdet udføres, og teamet bruger den, når de holder statusmøder over nye og igangværende forbedringsaktiviteter.

Tavlen indeholder primært aktiviteter, der relaterer sig til virksomhedens målsætninger og er relevante for teamet. Men også forbedringsaktiviteter, som teamet og teamlederen har besluttet at gøre noget ved. Tavlen indeholder således både top-down aktiviteter og bottom-up aktiviteter, men hovedparten er top-down. Cirka en gang om ugen afholdes et tavlemøde, hvor der følges op på aktiviteterne. Læs også siden om Kanban boards.

Lederens ansvarlige opfølgning

En vigtig komponent i Lean ledelsessystemet er ansvarlig opfølgning. Derved menes, at lederen følger op på både drift, udvikling og forbedringsaktiviteter, og dette sker på tavlemøderne. På en Kaizen tavle har vi teamets udviklings- og forbedringsaktiviteter, og den gode nyhed er, at ledelsesopgaven bliver overordentligt meget nemmere, når forbedringsaktiviteterne er synlige på tavlen. Ingen skal gætte sig til, om der er fremdrift i aktiviteterne, for chefer, ledere og medarbejdere kan alle se det samme på Kaizen tavlen. Er vi i kontrol eller ej, er der fremdrift eller ej. Med Kaizen tavlen er det synligt for enhver, og lederen kan nemt følge op på Kaizen tavlemøderne.

Hvad er Kaizen tavlemøder?

Kaizen tavlemøder er et statusmøde, hvor lederen følger op på teamets forbedringsaktiviteter. Hele teamet deltager i mødet, og det ses, at møderne typisk afholdes en gang om ugen, gerne tirsdag formiddag. Om tavlemødet gælder typisk:

 • Korte tavlemøder – max. 20 minutter
 • Stående
 • Opfølgning på forbedringsaktiviteter
 • Forbedringsforslag – prioritering og udvælgelse
 • Ny aktivitetsplan med deadlines og ansvarlig

På Kaizen tavlen sidder aktiviteterne, og dem, der er tovholder på de igangværende aktiviteter, redegør på tavlemødet kortfattet for status. Samtidig kan de spørge om hjælp, hvis der er behov. På Lean kursus lærer du alt om Lean tavler. 

Regler på Kaizen tavlemøde

Det kan anbefales at have regler tilknyttet Kaizen tavlemødet. De kan f.eks. være således her:

 • Bebrejd ikke – døm Ikke
 • Max 20 minutter
 • Ingen ”dybe” problemløsninger
 • Stående møde
 • Én person taler ad gangen
 • Korte diskussioner
 • Kun idéer der sidder på tavlen inden mødets start, behandles
 • Nye ideer: Max 1 min.
 • Status aktiviteter: Max 30 sek.
 • Kun emner, der vedrører andre, eller
 • Bede om hjælp

Kaizen Tavlemøde

 På kaizen tavlemødet gennemgås de enkelte forbedringsaktiviteter. Agenda er meget enkel, og kan se ud som følger:

 • Status gennemgang på igangværende aktiviteter
 • Nye aktiviteter og forslag
 • Prioritering af aktiviteter

Du kan her se en video med at tavlemøde som følger den ovenstående agenda.

Hvor kan jeg lære mere om tavlemøder?

På akademiets Lean kurser, modul B (svarende til Lean Manager), bruger vi en hel dag på kaizen-tavlemøder. Akademiet tilbyder også kurser af en dags varighed, hvor vi gennemgår visuel ledelse, herunder også kaizen-tavlerne. Læs også wikipedia om begrebet Kaizen.

r. Dette skaber over tid mere loyale kunder, der kommer igen, fordi de får mere værdi, hurtigere leveret – i forhold til konkurrenterne. Derved øges sandsynlighed for genkøb.

Lean skaber en forandringskultur tunet til at håndtere forandringer i omverdenen, store og små. Dette, sammen med en høj operationel effektivitet, gør Lean virksomheden meget vanskelig at konkurrere imod.

Lean Kursus

På modul B arbejder vi med tavlemøder og kaizen-tavler. Undervisningen foregår som en kombination af teori og praktiske øvelser. På akademiets Lean kurser, modul B, får du “hands-on” træning i disse emner. Læs mere om akademiets Lean kurser. Se også oversigt over Six Sigma kurser.

Agile og Scrum kurser

Baggrunden er en erkendelse af, at softwareudviklingsprojekter, der udvikles gennem en vandfaldsprojektmodel, ikke kører optimalt. Agile og Scrum understøtter og accelererer hurtig udvikling gennem små iterative læringscyklusser i stedet for en langstrakt vandfaldsprojektmodel. Og ligesom med Lean bruger vi i Agile og Scrum også visuelle tavler med daglige stand up møder. Du kan her læse om Akademiets Product Owner kursus og Scrum kursus og Scrum Master kursus. God fornøjelse.

Lær mere om Lean og Scrum

Akademiet tilbyder et komplet program af Lean kurser, fra Lean introduktion til Lean Specialist Master Black Belt. Du kan lære mere om disse former på Lean kurser. Se alle akademiets Scrum og Agile uddannelser.

Relaterede kurser