Scrum Board

Indhold og opbygning

10 Vigtige om Scrum Boards

Tilstræb maksimal transparens og gør alting synligt

Scrum Boards indhold, opbygning, begreber og brug

Få en kort introduktion til Scrum Boards. Inden du skal på Scrum Master kursus, så kan du her få en kort introduktion til begreberne bag Scrum Boards. Tavlerne sigter mod at skabe maksimal transparens omkring teamets opgaver og opgaveløsning. Scrum boards giver svar på spørgsmål om hvad er vigtigt, hvad skal vi arbejde på nu, hvem arbejder på hvilke opgaver og er der nogen der skal have hjælp. Når dette er kendt for alle bliver opgaveløsning meget nemmere. Lær også om Scrum boards på akademiets introducerende Scrum Master kursus.

Scrum board opbygning

 • Scrum Boards historie
 • Formål med boards
 • Scrum Board opbygning
 • Product Backlog feltet
 • Sprint Backlog feltet
 • InProgress feltet
 • Scrum Board Face to Face Meeting
 • Scrum Board Done feltet
 • Scrum Board og Retrospektiv
 • Scrum board erfaringer
 • Agile Coach Uddannelsen

Scrum boards historie

Scrum fokuserer på at skabe maksimal transparens og Scrum boards hjælper til så alle kan se alting omkring udviklingsarbejdets fremdrift og udførelse. Historien er følgende.

Jeff Sutherland, en af grundlæggerne bag Scrum, var jagerpilot under Vietnam krigen. Han kunne se, at de piloter der fulgte en stringent plan (vandfaldsmodel) under missioner fjendeland, endte med at blive skudt ned. Dem der derimod konstant observerede, tilpassede og reagerede på den konstant ændrede situation fra fjendtlig ild, de piloter klarede sig bedre. Samtidig kunne de amerikanske piloter ikke forstå, hvordan de kunne klare sig bedre end fjendens MIG jagere, der var både hurtigere og mere manøvre dygtige. Svaret skulle vise sig at være MIG pilotens begrænsede udsyn, altså mulighed for at observere og tilpasse.  

Samtidig studerede Jeff Sutherland også hvad der skabte high performance teams. Og igen kunne han bruge sin militære baggrund fra de amerikanske SEAL teams. I denne form for organisering ved alle hvad de andre laver og hvilke opgaver de har. Sutherland kunne se, at dette ofte var en mangelvare i udviklingsteams, og at der var behov for at skabe transparens, så alle udviklere kunne se arbejdet og hvor der var behov for at hjælpe hinanden.

Scrum Boards formål

Disse erkendelser, MIG piloterne med det begrænsede udsyn, udviklingsteams der er i tvivl om hvad kollegerne arbejder på, Toyota’s fokus på transparens (visuel management) og de amerikanske piloters evne til hele tiden at agere på hvad de observerede og SEAL teamet hvor alle ved hvad de andre i teamet laver, fører til behovet for Scrum boards. der ikke kunne se, sammen med inspiration fra Toyota’s (og Leans) fokus på at kunne observere arbejdets fremdrift, førte også til Scrum’s fokus på at skabe maksimal transparens. Scrum boards primære formål er at skabe maksimal transparens så alting er synligt, og særligt de ting der ikke går efter planen. I Lean taler vi om:

 • Se som et team
 • Forstå som et team
 • Lær som et team

Og det stiller store krav til kommunikative, empatiske og menneskelige egenskaber. Og særligt Scrum Masteren har til opgave, at Scrum boards tjener formålet om at skabe maksimal transparens. Og hvis virksomheden opnår en god og åben kultur om deres Scrum boards, så vil opgaven blive mere enkel. Lær mere om Scrum Master roller. Lær det på akademiets Scrum Master kursus

Scrum board opbygning

Der findes forskellige varianter af Scrum board opbygning, og den her angivne version, er den som vi selv anvender hos Compass. Men den kan tunes, så den passer præcis til dit eget formål. Vi vil kunne se alting. Og et Scrum board hjælper teamet med at gøre opgaverne i både Sprint og Backlog synlige. Boardet opdateres løbende af teamet og viser alle opgaver, der skal udfærdiges i det nuværende sprint.

Et board er opdelt i flere kolonner:

 1. Product Backlog
 2. Spring Backlog
 3. Doing / In Progress
 4. In review 
 5. Done

Under planlægning af et Sprint bliver opgaver flyttet fra Backlog til Doing-kolonnen i en prioriteret rækkefølge. Hver opgave bliver desuden tildelt et teammedlem, så alle i teamet, samt Product Owner og Scrum Master ved hvem der udførelsen af opgaverne. Når opgaven er udført, flyttes den til Done-kolonnen.

Product Backlog

Kunderne bliver løbende klogere på hvad det er, de ønsker produktet skal kunne. Ideen om at kunden er bevidst og skarp på alle behov inden udviklingsarbejdet starter er nonsens. Sådan virker det ikke. Derimod bliver kundens behov løbende bevidstgjort i takt med udviklingsprojektets fremdrift. Og der er derfor behov for løbende og dynamisk at prioritere, hvad der skal udvikles. Da det er Product Owner der er tættest på kunden, er det også Product Owner der har til opgave løbende at prioritere Product Bagloggen, og hvad der skal udvikles. Det er ingen andre.

Du kan lære mere om hvordan Product Owner udfører denne prioritering på Product Owner kursus.  

Scrum boards og Sprint Backlog

Et sprint har en varighed af 1-3 ugers varighed. Hos Compass har vores udviklingsteam også driftsopgaver hvorfor det er begrænset hvad vi kan nå i løbet af en uge. Men alligevel foretrækker vi at holde vores sprint møde en gang om ugen (onsdag kl. 10.00). Men det kan i selv justere så det passer til jeres behov.

På sprint mødet plukker vi de opgaver vi estimerer vi kan nå fra product backlog over i sprint backloggen. Det er Product Owner der bestemmer hvilke opgaver der skal over i sprint backlog. Og i sprint backlog sætter vi dem op i prioriteret rækkefølge (kanban) så vi ved i hvilken rækkefølge produktet skal udvikles. 

In Progress på Scrum Board

Opgaver fra sprint backlog trækkes over til In Progress (eller doing). På den måde kan man se hvad den enkelte udvikler arbejder på her og nu. Det er god latin at der kun arbejdes på en udviklingsopgave ad gangen. Dette er dog nemmere sagt end gjort, og hos Compass arbejder vi ofte på 2 opgaver fordi der er afhængigheder, eller vi afventer for at kunne komme videre. 

Daglige face to face møder ved et Scrum board

Hver morgen holder vi et face to face møde af maksimalt 15 min. varighed, hvor Teamet, foran vores Scrum board, fortæller hinanden om fremgang og forhindringer. Hver team medlem besvarer følgende tre spørgsmål:

 • Hvad har du nået siden sidst?
 • Hvad regner du med at afslutte inden næste møde?
 • Hvilke forhindringer oplever du nu?

Face to face mødet er ikke et sted hvor der problemløses. Er der brug for problemløsning holdes der et efterfølgende møde. Det er en fordel at have Product Owner med på mødet idet Product Owner er kundens repræsentant og kender kundens behov. Du lærer mere om dette på Product Owner kursus.

Scrum board “done” feltet

Når en komponent er færdigudviklet, flyttes den til Scrum Board kolonnen “done”. Og så kommer spørgsmålet hurtigt, hvornår er komponenten done? Scrum definerer komponenten done, når den virker og kan demo’es. Hos Compass viser vi hinanden de færdige komponenter i en lille demo session. På den måde slipper vi for, at noget betragtes som done, uden at være det.

Andre anvendelser deler “done” op i en eller flere kolonner. F.eks. en “test” kolonne, efterfulgt af en “Deploy” kolonne – implementering/sætte i drift.

Retrospektivt og Scrum Board

Retrospektiv bruges til at skue tilbage og reflekterer over hvordan vi kan arbejde bedre. Hvad er gået godt, eller mindre godt. Hvad kan vi forbedre. For at frembringe et retrospektiv bør en workshop organiseres så de relevante personer kan komme med deres synspunkter, og dette gælder også når det kommer til teamets Scrum board. Det gælder om at få en åben og ærlig dialog, præget af vidensdeling og læring. Hos Compass har vi haft utallige versioner af boards, og vi er ikke færdige med at udvikle dem endnu – og bliver det nok aldrig. I denne Scrum model kan du se alle elementerne i Scrum.

Scrum board erfaringer

Der er mange paralleller mellem Lean kaizen tavler og scrum boards. Men hos Compass er vi nået frem til nogle bords der til forveksling ligner dem som Jeff Sutherland anbefaler.

Agile Coach uddannelsen

Ønsker du akademiets Agile Coach uddannelse og PAC certificering, og har du allerede deltaget på et eller flere Scrum kurser, så kan du opnå merit, også selvom kurset er fra en anden kursus udbyder. Se alle Scrum og Agile uddannelser.

Relaterede kurser