Scrum Guide 2020 ændringer

Læs om det nye i Scrum guiden

Nedenstående er en tilføjelse til vores kurser, som bruges i forbindelse med undervisning.

Læs om ændringerne her.

Scrum Guide er en væsentlig reference og autoritativ kilde til Scrum-frameworket, der bruges til at styre og organisere softwareudviklingsprojekter. I 2020 blev der foretaget nogle vigtige ændringer i Scrum Guide i forhold til den foregående udgave fra 2017. Lad os uddybe nogle af de vigtigste ændringer:

  1. Opdateret fokus på Scrum-teamet: I Scrum Guide 2020 er der et øget fokus på selve Scrum-teamet. Det understreges tydeligt, at kun medlemmer af Scrum-teamet er ansvarlige for at levere et “Færdiggjort” (Done) inkrement. Dette hjælper med at tydeliggøre, at det er et selvorganiserende og tværfunktionelt team, der bærer ansvaret for at nå projektets mål.
  2. Tre obligationsbeskrivelser erstattet med fem: I tidligere versioner af Scrum Guide var der tre roller: Product Owner, Scrum Master og Development Team. I 2020-versionen blev disse tre roller udvidet til fem. Nu inkluderer Scrum-teamet også “Product Owner’s Accountabilities” og “Developers’ Accountabilities”. Dette blev gjort for at give en mere præcis beskrivelse af, hvad hver rolle er ansvarlig for.
  3. Tydeliggørelse af Scrum-artefakter: Scrum Guide 2020 indeholder en klarere beskrivelse af de forskellige Scrum-artefakter, herunder Produktbacklog, Sprintbacklog og Inkrementet. Det præciseres, at det er Product Owner, der er ansvarlig for Produktbacklog’en, og at det er udviklingsteamet, der er ansvarlig for at skabe det “Færdiggjorte” (Done) inkrement.
  4. Fokus på Scrum som et framework: I 2020-versionen af Scrum Guide blev det fremhævet, at Scrum ikke er en proces, teknik eller metode. Det betragtes nu som et framework, der giver et fundament for at udvikle komplekse produkter. Dette understreger fleksibiliteten i Scrum og opfordrer til en mere pragmatisk tilgang til implementeringen af Scrum.

Eksempel på ændring: Lad os tage et eksempel på en ændring i Scrum Guide 2020 i forhold til 2017-versionen. I den tidligere version blev det beskrevet, at Scrum Master var ansvarlig for at “fjerne forhindringer” for udviklingsteamet. I Scrum Guide 2020 er dette ændret til “fjerne forhindringer, der forhindrer udviklingsteamet i at opnå Sprintmålet.” Denne ændring hjælper med at præcisere, at Scrum Master skal fokusere på at fjerne specifikke forhindringer, der påvirker Sprintmålet, i stedet for blot generelle forhindringer.

Husk, at det altid er en god idé at konsultere den officielle Scrum Guide for at få den mest ajourførte og detaljerede information om Scrum-frameworket og dets ændringer. Eller deltag på akademiets grundlæggende Scrum kursus.

Lean kurser