Banner Image

Definitionen af Scrum

4 vigtige om Scrum

Scrum

  • Introduktion til Scrum-rammen 
  • Scrum-metodologi
  • Hvor stammer Scrum-udtrykket fra?
  • Kernen i Scrum

Introduktion til Scrum-rammen 

Scrum er en ramme for styring og gennemførelse af komplekst arbejde. Det giver en struktur med roller, begivenheder, artefakter og regler til at lede teams i et miljø, der fremmer produktivitet, kvalitet og innovation. Rammerne fremmer adaptiv planlægning, evolutionær udvikling, tidlig levering og løbende forbedringer.

Scrum-metodologi

Scrum-metoderne hjælper organisationer med at administrere deres opgave kø præcist, forudsige projektets færdiggørelsesdatoer, der tager højde for, at opgaver ofte tager længere tid end oprindeligt anslået, og beskytte teamet mod eksterne afbrydelser.  

Hvor stammer Scrum-udtrykket fra?

Udtrykket “Scrum” stammer fra rugbysporten. I rugby er det en måde at genstarte spillet på ved at sende bolden tilbage til det hold, der sidst rørte den. Den person, der afleverer bolden tilbage, skal bringe den i spil på en bestemt måde.

Kernen i Scrum

Scrum er styret af et sæt værdier.  

Scrum-værdierne er: 

  1. “Mod”. Scrum-teams skal have modet til at gøre det rigtige og udholde det midlertidige ubehag, der følger af forandringer. 
  2. “Fokus”. Holdet fokuserer på at levere sprintmålet. Alle andre opgaver behandles som en distraktion. 
  3. “Forpligtelse”. Holdet forpligter sig til at gennemføre sprintmålet inden sprintets afslutning. Dette kræver, at teamet er ærligt over for sig selv og andre om, hvad det kan nå i løbet af et sprint. 
  4. “Respekt”. Hvert medlem af scrum-teamet respekterer alle andre medlemmer af teamet. Denne respekt opnås gennem gensidig tillid, respekt for hinandens roller, ansvarsområder og processer. 
  5. “Åbenhed”. Teamet har et miljø, hvor alle føler sig trygge ved at udfordre status quo og foreslå forbedringer. Miljøet bør indbyde til spørgsmål og nye idéer fra alle til enhver tid.  

På akademiets Scrum Master kursus kan du lære mere om Scrum værdierne. På akademiets Product Owner kursus kan du lære om rollen som Scrum Product Owner. Eller du kan tage hele akademiets Agile Coach uddannelse.

Relaterede kurser