Banner Image

SCRUM Ceremonier

10 Vigtige om Scrum ceremonier

Scrum Guide og begreber

Guide til Scrum begreber, teknikker og metoder. Scrum er regelbaseret og omfatter en række Scrum ceremonier. Ceremonierne kan bedst beskrives som regler og standarder for hvad man gør og hvordan man arbejder sammen, eksempelvis nogle standard møder som har vist sig gavnlige. Se alle akademiets Scrum og Agile uddannelser.

Scrum ceremonier / møder

For at holde udviklingsarbejdet effektivt, gennemføres en række skarpt defineret møder, Scrum ceremonier. De har alle et skarpt formål og er alle tidsbegrænsede. Alle møder faciliteres af Scrum Masteren.

Sprint møde

På denne Scrum ceremoni planlægger Teamet og Product Owner, hvilke opgaver eller features (Backlog Items) de vil udvikle til et fungerende produkt. Det er Produkt Owners opgave, at meddele hvilke opgaver/features, der skal prioriteres, og efterfølgende Teamets opgave er at estimere hvor meget arbejde de tror de kan nå at fuldføre i løbet at Sprintet. Teamet “trækker” opgaver fra Produkt Backlog til Sprint Backlog, hvor de aktive opgaver befinder sig. Mødet afsluttes med en liste over “Sprint Tasks” og teamet forpligter sig endeligt til arbejdsopgaverne.

Dagligt “Face to Face” møde og Sprint Execution

Et dagligt møde af maksimalt 15 min. varighed, hvor teamet rapporterer til hinanden om fremgang og forhindringer.

Et typisk format for mødet er, at hvert teammedlem skal besvare disse tre spørgsmål:

  • Hvad har du nået siden sidst?
  • Hvad regner du med at afslutte inden næste møde?
  • Hvilke forhindringer oplever du nu?

Face to face mødet er ikke et sted hvor der problemløses. Er der brug for at diskutere noget, gøres dette på et efterfølgende møde. Det er en fordel at have Product Owner med på mødet idet Product Owner er kundens repræsentant og kender kundens behov. Du lærer mere om dette på Scrum kursus.

Sprint Review Møde

Et Sprint har en varighed af 2-4 uger, og efter hver Sprint foretages et Sprint Review. Product Owner kan her finde ud af, hvordan det går med Teamet og Teamet får kunde feed back på det leverede produkt (inkrement) fra sidste sprint. Det vigtigste ved mødet er altså, en dybdegående, åben og ærlig samtale mellem Teamet og Product Owner. Mødet inkluderer også en produkt demo fra den sidste leverance.

Sprint Retrospective Møde

En vigtig del af Scrum er muligheden for løbende at tilpasse. I Sprint Retrospective er det Teamets anvendelse af frameworket, der evalueres og tilpasses. Formålet er at:

  • Evaluere hvordan Sprintet er gået i forhold til personer, relationer, proces og værktøjer
  • Identificere hvad der er gået godt og dårligt, og hvor der kan forbedres
  • Udarbejde en plan for implementering af forbedringer

Scrum Master spiller på denne måde en central faciliterende rolle.

Backlog Refinement Meeting

De fleste Product Backlog ‘items’ har som regel brug for videreudvikling, også kaldet “grooming”. Typisk fordi de er for store eller ikke forstået godt nok. Derfor finder mange Teams det nyttigt, at bruge lidt tid i hvert Sprint på at forberede Sprint Backloggen inden næste Sprint Planning møde. Store ‘items’ opdeles og tydeliggøres.

Retrospektiv bruges til at skue tilbage på sprint forløbet og lære af de ting der er gået godt, eller mindre godt. For at frembringe et retrospektiv bør en workshop organiseres så de relevante personer kan komme med deres synspunkter. Det gælder om at få en åben og ærlig dialog, præget af vidensdeling og læring.   

10. Scrum og Lean

Meget Scrum er kraftigt inspireret af Lean, og der er mange paralleller mellem Lean og rammeværket. Et af dem er anvendelsen af stående “stand up” møder med et forud defineret formål og indhold. Deltag på akademiets, og lær lære om Lean tavleledelse og udvikling gennem små iterative lærings cyklusser. Eller deltag på akademiets Scrum Master kursus. Du kan i denne Scrum Guide læse hvordan du kommer i gang med Scrum.

Relaterede kurser