SCRUM Guide

10 Vigtige til at komme i gang med Scrum

Scrum Guide til at Kickstarte Scrum

Inden du skal på Scrum kursus, så kan du her få en kort introduktion, en Scrum Guide, til hvordan du kan komme i gang med Scrum. Skal du være ansvarlig for at starte jeres Scrum initiativ, så anbefaler vi dig at tage akademiets Agile Coach uddannelse. Denne Scrum guide til implementering er skrevet i stikordsform, og der er i sagens natur mere til, at komme i gang med Scrum. Se alle akademiets Scrum og Agile uddannelser.

Scrum guide til implementering

 • Vælg en Product Owner
 • Vælg et Team
 • Vælg en Scrum Master
 • Opbyg en Product Backlog
 • Raffiner Product Backlog
 • Sprint Planning
 • Gør det synligt Scrum Board
 • Daglige Face to Face møder
 • Sprint Review og Sprint Demo
 • Sprint Retrospective
 • Start på næste sprint med det samme

Vælg en Product Owner

Find en nøgle medarbejder der er villig til at prøve at arbejde på en ny og mere effektiv måde. Product Owneren skal have et godt kendskab til branchen, kundernes krav og forventninger, samt jeres egen virksomheds formåen. Product Owner er ansvarlig for at prioritere hvilke komponenter der skal udvikles i relation til kundens ønsker og krav. Hvis i ikke allerede har kandidaten, så kan i uddanne en på akademiets Product Owner kursus.

Vælg et team – Scrum Guide

Udviklings teamet udgøres optimalt af 3-9 personer. Teamet tager ansvar for at udføre arbejdet i projektet. Det vil sige udvikle de komponenter som Product Owneren definerer. Teamet er selvorganiserende, tværfunktionelt og har ideelt set de færdigheder og kompetencer, der er brug for, for at producere de ting, der er beskrevet i Product Backlog.

Vælg en Scrum Master

Scrum Masteren er ansvarlig for at udbrede anvendelse i organisationen, og sikre at interessenter holder sig til reglerne. Scrum Masteren hjælper med at udbrede Scrum principper, værdier, teori og regler, samt hvorledes virksomheden skal anvende rammeværket. Scrum Masteren sikrer også, at der løbende reflekteres over hvordan måden hvorpå der udvikles forbedres.

Scrum Masteren skal endvidere sikre, at teamet leverer maksimal værdi i samarbejde med de øvrige interessenter. Derudover har masteren 4 vigtige opgaver som masteren bringer i spil når det er relevant:

 • Trainer
 • Coach
 • Mentor
 • Facilitator

Det stiller således store kommunikative, empatiske og menneskelige egenskaber at være en god Scrum Master. Hvis virksomheden opnår en god agil kultur, så vil opgaven blive mere enkel. Læs mere om Scrum Master. Lær det på akademiets Scrum Master kursus eller endnu bedre på akademiets Scrum Master uddannelse.

Opbyg en Product Backlog

Scrum Guide nr. 4 omhandler Product Backloggen. Alt arbejde visualiseres på et Scrum board. Og et Scrum board hjælper teamet med at gøre opgaverne i både Sprint Backlog og Product Backlog synlige. Product Backlog er en liste over alt hvad der skal udvikles. Prioriteringen er et resultat af Product Owners dialog med kunden, og det er derfor Product Owneren der bestemmer. Lær det på Scrum Product Owner kursus. Et board er opdelt i tre kolonner:

 • Backlog
 • Doing
 • Done

Under planlægning af et Sprint bliver opgaver flyttet fra Backlog til Doing-kolonnen i en prioriteret rækkefølge. Hver opgave bliver desuden tildelt et teammedlem, så alle i teamet, samt Product Owner og Scrum Master ved hvem der udførelsen af opgaverne. Når opgaven er udført, flyttes den til Done-kolonnen. 

Raffinér Product Backlog – Scrum Guide

Det er vigtigt at teamet får mulighed for at raffinere og estimere opgavernes omfang. Der er derfor en øvelse i at blive skarp på at definere opgaverne og estimere omfang. Dette gøres på et møde hvor teammedlemmer sammen med product owner, definerer hvornår en opgave er done. Dette er ikke så enkelt, og kræver tid og detailtænkning. Scrum guiden anbefaler at skelne mellem lille, mellem og stor for opgavens omfang.

Se en Scrum model på figuren til nedenfor med proces flow og Scrum guide. Der er en rytmisk “trummerum” i måden hvorpå udviklingsarbejdet forløbet. Rytme er effektivt og godt for mennesker.

Sprint planning Scrum guide

På Sprint Planning mødet planlægger Teamet og Product Owner, hvilke komponenter eller features de vil udvikle til et fungerende produkt. Det er Produkt Owners opgave, at meddele hvilke opgaver/features, der skal prioriteres, og efterfølgende Teamets opgave er at estimere hvor meget arbejde de tror de kan nå at fuldføre i løbet at Sprintet. Teamet “trækker” opgaver fra Produkt Backlog til Sprint Backlog, hvor de aktive opgaver befinder sig. 

Gør det synligt – Scrum Guide

Det næste punkt i Scrum guiden går ud på at skabe maksimal transparens. Og hertil bruger vi et Scrum Board. Et Scrum board er grundlæggende opdelt i 4 kolonner:

 • Product Backlog
 • Sprint Backlog
 • Doing
 • Done

Ved sprint planning møder bliver opgaver flyttet fra Backlog til Doing-kolonnen i en prioriteret rækkefølge. Hver opgave bliver desuden tildelt et teammedlem, så alle i teamet, samt Product Owner og Scrum Master ved hvem der udfører opgaverne. Når opgaven er udført, flyttes den til Done-kolonnen. Du kan her læse mere om Scrum Board.

Daglige face to face møder i Scrum guiden

Teamet afholder et dagligt møde af maksimalt 15 min. varighed, hvor teamet rapporterer til hinanden om fremgang og forhindringer. Hver team medlem besvarer følgende tre spørgsmål:

 • Hvad har du nået siden sidst?
 • Hvad regner du med at afslutte inden næste møde?
 • Hvilke forhindringer oplever du nu?

Face to face mødet er ikke et sted hvor der problemløses. Er der brug for at diskutere noget, gøres dette på et efterfølgende møde. Det er en fordel at have Product Owner med på mødet idet Product Owner er kundens repræsentant og kender kundens behov. Du lærer mere om dette på Scrum kursus.

Sprint review og Sprint demo

Et Sprint har en varighed af 2-4 uger, og efter hver Sprint foretages et Sprint Review. Product Owner kan her finde ud af, hvordan det går med Teamet og Teamet får kunde feedback på det leverede produkt fra sidste sprint. Det vigtigste ved mødet er altså, en dybdegående, åben og ærlig samtale mellem Teamet og Product Owner. Mødet inkluderer også en produktdemo fra den sidste leverance.

Sprint retrospektive

Retrospektiv bruges til at skue tilbage på sprint forløbet og lære af de ting der er gået godt, eller mindre godt. For at frembringe et retrospektiv bør en workshop organiseres så de relevante personer kan komme med deres synspunkter. Det gælder om at få en åben og ærlig dialog, præget af vidensdeling og læring. 

I denne Scrum guide til implementering, er muligheden for løbende at tilpasse måden hvorpå I arbejder, særdeles vigtig. I Sprint retrospective er det Teamets anvendelse af frameworket, der evalueres og tilpasses. Formålet er at:

 • Evaluere hvordan Sprintet er gået i forhold til personer, relationer, proces og værktøjer
 • Identificere hvad der er gået godt og dårligt, og hvor der kan forbedres
 • Udarbejde en plan for implementering af forbedringer

Scrum Master deltager på mødet, og spiller en central faciliterende rolle.

Start straks på næste sprint cyklus

I vores Scrum guide anbefaler vi, at I med det samme starter den næste sprint cyklus. Det gamle ordsprog om at øvelse gør mester, gælder også for Scrum. I vil blive overrasket over, hvor hurtigt jeres effektivitet stiger. Start med akademiets grundlæggende 2 dages Scrum Master kursus. Se også Agile Projektledelse kursus.

Relaterede kurser