SCRUM Master løn

Hvad tjener en Scrum Master om måneden?

Scrum Master løn

Bruttolønnen for en Scrum Master i Danmark svinger fra 41.404 til 52.000 kroner. Dette inkluderer både timeløn og eventuelle tillæg. Tallene gælder for hele landet og giver et overordnet billede af lønniveauet for denne stilling.

Scrum har til formål at optimere udviklingen af produkter og services, og det er Scrum Masterens opgave at få metoden til at fungere. Lønnen for en Scrum Master afhænger af hvor god man er til det. Det er bestemt en fordel, hvis Scrum Masteren har en baggrund som coach. Se alle akademiets Scrum og Agile uddannelser.

Forudsætningen for at få Scrum til at virke, er Scrum Masterens gode menneskelige egenskaber som Coach og Servant Leader adfærd.

SCRUM Guide

 • Leader who serves
 • Coaching og Scrum Master løn
 • Forretningsforståelse
 • Scrum Master som lærer
 • Scrum Master løn
 • Agile Coach uddannelse

Scrum Masterens løn afhænger af ens evner som servant leader

For at opnå en god Scrum Master løn, skal du beherske rollen som “en leder, der tjener” – en rolle, hvor du tjener dine medarbejdere, som du er sat til at hjælpe. Mantraet er “hvordan kan jeg hjælpe dig” i stedet for “jeg bestemmer – du skal nu gøre som jeg siger.” Servant Leadership er ofte forstået som en opfindelse i den agile verden, men det er ikke tilfældet. Faktisk er konceptet flere tusind år gammelt, og har været praktiseret af mange store ledere gennem tiden, såsom Jesus og Gandhi.

En Scrum Master med gode Servant Leadership evner skaber ejerskab, selvstændighed, engagement, motivation og motiverer innovation og udvikling. Command and Control ledelse, som er det modsatte, skaber afhængighed, mangel på initiativ og infleksibilitet. Så for at opnå en god Scrum Master løn, skal du gøre alt hvad du kan for at blive den bedste version af dig selv og hjælpe andre. Scrum Masteren er:

 • Nærværende: Jeg lytter aktivt og forsøger at forstå, før jeg forsøger at blive forstået
 • Åben, ærlig, oprigtig og transparent
 • Beder aktivt om feedback, så jeg kan vokse og blive bedre
 • Bruger storytelling og åbne spørgsmål, når jeg vil engagere andre
 • Har fokus på at udvikle teamet til high performance, selvom jeg ikke er lederen af teamet. Det giver en god Scrum Master løn
 • Sikrer mig, at folk omkring mig har de rette forudsætninger for at kunne performe, både opad, sidelæns og nedad i organisationen
 • Tager det fulde medansvar for teamets performance. Teamets mangler, udfordringer, fejl og succeser er også mine.

Scrum Master løn og coaching

Scrum Masteren skal sikre, at teamet leverer maksimal værdi i samarbejde med de øvrige projektinteressenter. Og for at få det til at ske, er en coachende adfærd en kæmpe fordel for Scrum Masteren. Hvis du er en dygtig Coach, kan du forvente en god Scrum Master løn.

Forskellen mellem en Agile Coach og en Scrum Master er, at en Scrum Master typisk er tilknyttet ét team, mens en Agile Coach typisk er tilknyttet flere teams. En Agile Coach har ofte fokus på tværs af teams, mens en Scrum Master kan have tendens til at fokusere for meget på det enkelte team. De grundlæggende kompetencer, som en Agile Coach bør beherske, er de samme som de kompetencer, som en dygtig Scrum Master bør have.

Er min Scrum Master løn afhængig af forretningsforståelse?

Scrum Masteren er den person i virksomheden, der ved mest om Agile og Scrum metodologierne, og det kan man lære ved at tage en Agile Coach uddannelse. Men det er ikke et krav at Scrum Masteren skal have høj forretningsforståelse. Ofte kan det være svært at tilegne sig denne viden på kort tid.

Scrum Masteren som lærer

Denne rolle er tæt beslægtet med rollen som mentor, men med den forskel, at der også skal gennemføres konkret træning i Scrum rammeværket, værktøjerne og procesflowet. Hvis muligt, kan Scrum Masteren påtage sig rollen som underviser i Scrum værktøjerne.

Det kan være, at han ikke kan gennemføre en egentlig Scrum Master certificering, men det er ikke nødvendigvis alle virksomhedens medarbejdere, der har behov for en certificering.

Scrum Master løn

Hvad er en god Scrum Master løn? Hvis du er dygtig til Scrum og Agile, som du kan lære på en Agile Coach uddannelse, kan du gøre god gavn og opnå en løn på 35.000 – 50.000 kr. om måneden. Har du derudover også forretningsforståelse og organisatorisk gennemslagskraft, kan du komme op mod 65.000 kr. om måneden. Det mest almindelige er en løn på 40.000 – 45.000 kr. om måneden.”

Scrum Master kursus og Scrum Master løn

Hvad er en god Scrum Master uddannelse? Selve de tekniske værktøjer og værdier kan du lære på vores certificerede Scrum kursus, som typisk varer 2 dage. Hvis du ønsker en mere omfattende uddannelse, anbefaler vi et Agile Coach uddannelsesforløb, som typisk varer 6 dage, hvor du lærer alt om Scrum Startup og Transformation. Lær mere på Scrum Master kursus.

Agile Coach uddannelse

Du kan tage et efteruddannelsesforløb på akademiets Agile Coach uddannelse og PAC certificering. Uddannelsen indeholder alt inden for Agile og Scrum metodologierne. 

Relaterede kurser