Agil Ledelse

10 vigtige om agil ledelse

Introduktion til Agil Ledelse

Hvorfor arbejde agilt frem for traditionelle projektmodeller? Hvad er forskellen på agil ledelse og traditionel moderne ledelse? Få en kort introduktion til hvad der skal til for at lede agilt, og hvordan du kan accelerere innovation og trivsel i det område du er sat til at lede. Lær mere på akademiets 2 dages Agil Projektledelses kursus.

Det hele starter med erkendelsen af at du lever i en uforudsigelig verden. Det gælder virksomhedens omverden, og det gælder de projekter og aktiviteter i udfører. Som følge heraf også en erkendelse af, at du ikke kan langtids-planlægge projekter og aktiviteter. For planerne vil alligevel ikke holde. Løsningen på denne problemstilling er et agilt lederskab.

Indhold

 • Smidig ledelse
 • Servant leadership
 • Synliggør arbejdet
 • Kanban
 • Nedbryd arbejdet i små pakker
 • Agil ledelse og Scrum
 • Morgenmøder hver morgen
 • Agil ledelse i etaper
 • Retrospektivt
 • Lær mere om agile

Agil ledelse er smidig ledelse

I traditionel projektplanlægning antages det, at man fra start af et projekt eller en aktivitet kan planlægge hele forløbet fra start til slut, herunder også tids- og budget estimater. Samtidig kan lederen løbende rapportere om fremdrift i aktiviteterne, og alle kan nikke anerkendende til fremdrift i opgaveløsning. Dette virker fint når forudsigeligheden er høj, opgaverne er klart defineret og arbejdet standardiseret ned til mindste detalje.

Men når arbejdet ikke er standardiseret, opgaverne ikke er klart defineret, som f.eks. i udviklingsprojekter, så er der behov for en anden form for ledelse.

Ved agil ledelse sker planlægningen af arbejdet iterativt (iteration = løbende gentagelse). Omgivelser og omstændigheder ændrer sig løbende, og vi er løbende nødsaget til at revurdere situationen og justere planlægningen.

Agil betyder adræt og skal forstås som hurtig, let eller smidig. Agil Ledelse kan derfor oversættes til smidig ledelse. Dvs. vi anvender planlægningsmetoder, der er mere smidige end de traditionelle projekt vandfalds metoder. Ideen er, at man planlægger det, man ved, og venter med at planlægge det, man ikke ved – i hvert fald i detaljer. En måde at sige det på er, at man har kortsigtede mål, og på lang sigt kender man kun retningen. “Short term goals – long time direction”.

Agil ledelse er servant leadership

I agil ledelse ser lederen sin rolle som tjenende for de medarbejdere hun er sat til at lede. Mantraet er “hvordan kan jeg hjælpe dig” og mindre “jeg bestemmer – du gøre som jeg siger du skal gøre”. Servant Leadership er ofte forstået som en opfindelse i den agile verden, men det er ikke tilfældet. Faktisk er konceptet flere tusind år gammelt, og praktiseret af mange store ledere siden, tænk bare på Jesus eller Gandhi.

En agil leder, med gode Servant Leadership evner, skaber ejerskab, selvstændighed, engagement, motivation og motiverer innovation og udvikling. Command and Control ledelse, som på mange måder er det modsatte, skaber afhængighed, mangel på initiativ og infleksibilitet. Servant Leadership handler om at jeg gør alt hvad jeg kan, for at du bliver den bedste version af dig selv. Og mangler du nogle forudsætninger for at kunne udvikle dig, så stiller jeg mig til rådighed med sparring, coaching, opfølgning, feedback, information og støtte. Den agile leder er:

 

 • Nærværende
 • Lytter aktivt, og søger at forstå, før jeg forsøger at blive forstået
 • Åben, ærlig oprigtig og transparent
 • Beder aktivt om feedback, så jeg kan gro og blive bedre
 • Bruger storytelling og åbne spørgsmål, når jeg vil engagere andre
 • Har fokus på at udvikle mit team til high performance. (Også selvom jeg ikke er lederen af teamet)
 • Sikrer mig, at folk rundt om mig har de rette forudsætninger for at kunne performe. Både op, til siden og ned i organisationen.
 • Tager det fulde medansvar for teamets performance. Teamets mangler, udfordringer, fejl og succeser er også mine.

Synliggør arbejdet – både hindringer og fremdrift

Agil ledelse understøttes af visualisering af arbejdet, herunder særligt de ting der ikke går som planlagt. Og et Scrum board hjælper både lederen og teamet med at gøre opgaverne synlige. Boardet opdateres dagligt og viser alle opgaver.

Et Scrum board kan ses i forskellige varianter, men generelt er det opdelt i tre kolonner:

 • Sprint backlog (to do)
 • Doing (in pregress)
 • Done

Under planlægning af et sprint bliver opgaver flyttet fra backlog til doing-kolonnen i en prioriteret rækkefølge. Du kan her læse mere om Scrum Board.

Kanban og prioritering i agil ledelse

I en effektiv “make to order” produktion har det i mange år været god kotume at man “processer en ad gangen”. I Lean bruger vi udtrykket “one piece flow”. Det modsatte af one piece flow er at operatøren arbejder på mange emner ad gangen (multi piece flow).

Når det gælder vidensarbejde, har man i forskning indenfor området, tilsvarende fundet ud af, at vores effektivitet falder væsentligt når vidensarbejderen arbejder på mange opgaver samtidig, og vidensarbejderen i løbet af dagen skifter mellem at arbejde på forskellige opgaver/projekter. Dette kaldes shift-tasking.

Og for at undgå shift-tasking kan arbejdspakkerne defineres og sættes i en kø på et Scrum board. Køen af opgaver, arbejdspakker om man vil, er således gjort synlige, og man kan se den fysisk på boardet. Og princippet er så, at når man er færdig med en arbejdspakke, flyttes fra do til done, så plukker vidensarbejderen den næste i køen af opgaver fra “to do”.

Denne form for agil ledelse gør ledelsesopgaven væsentlig lettere idet opgaver og arbejdets fremdrift er meget synligt.

Nedbryd arbejdet i små pakker

En vigtig agil metode går ud på at nedbryde arbejdet i små opgaver (arbejdspakker om man vil). Og tilsvarende defineres nogle små tidsperioder kaldet sprints, indenfor hvilke der så udvikles et antal af de små arbejdspakker. På den måde skabes overblik over opgaverne, og efter hver sprint periode, kan der følges op på opgaveløsning, og nye kan planlægges. På dette møde planlægger teamet hvilke opgaver eller features de vil udvikle i næste sprint. Teamet “trækker” opgaver fra produkt backlog til sprint backlog, hvor de aktive arbejdspakker befinder sig. Læs mere om Scrum board

Agil ledelse og Scrum

Mens agile metoder ikke er specielt regelbaseret, så operationaliserede Schwaber og Sutherland agile metoder med udviklingen af Scrum som efter vores mening understøtter agil ledelse bedst. Der er en rytmisk “trummerum” i måden hvorpå udviklingsarbejdet forløber, og det er dette proces flow der er søgt synliggjort på teamets Scrum board. 

Morgenmøder – bordet rundt

Et vigtigt element af agil ledelse er afholdelse af morgenmøder – hver dag. Her fortæller hver medarbejder om fremdrift i arbejdet – “ud af mund” om man vil. Hver team medlem besvarer følgende tre spørgsmål:

 • Hvad har du nået siden sidst?
 • Hvad arbejder du på i dag?
 • Hvilke forhindringer oplever du nu?
 • Skal du have hjælp til noget?

Face to face mødet er ikke et sted hvor der problemløses. Er der brug for at diskutere noget, gøres dette på et efterfølgende møde. Du lærer mere om dette på akademiets Scrum kursus.

Agil ledelse i etaper – sprints

Det er hensigtsmæssigt at arbejde i etaper. Og i agil ledelse går disse etaper under navnet sprint’s. Et sprint tager normalt mellem 1-3 uger. I starten kan teamet med fordel bruge 3-4 uger, men når forståelsen for rutinen indarbejdes, man længden med fordel reduceres til 2 uger.

Agil ledelse og retrospektivt

Den agile leder tilstræber løbende at forbedre måden hvorpå arbejdet udføres, også kaldet retrospektiv. Retrospektiv bruges således løbende til at overveje, hvordan vi kan forbedre måden hvorpå vi samarbejder, herunder skue tilbage på sidste sprint og lære af de ting der er gået godt, eller mindre godt. For at frembringe et retrospektiv bør en workshop organiseres så de relevante personer kan komme med deres synspunkter. Det gælder om at få en åben og ærlig dialog, præget af vidensdeling og læring. 

Lær mere

Du kan lære det hele på akademiets Agile Coach uddannelse. Lær om det hele på akademiets Product Owner Kursus. Alternativt på akademiets kursus i Agil projektledelse og få de nødvendige kompetencer til at navigere i en hurtigt skiftende og kompleks verden. Gennem dette kursus vil du blive introduceret til principperne og praksisserne indenfor agil ledelse, som vil hjælpe dig med at lede teams og organisationer på en mere fleksibel og effektiv måde. Du vil få indblik i værktøjer som Scrum, Kanban og Lean, samt teknikker til at skabe en kultur af kontinuerlig forbedring og innovation. Kurset vil også give dig mulighed for at udvikle stærke kommunikation- og samarbejdsevner for at opnå bedre resultater sammen med dit team. Se alle akademiets Scrum og Agile uddannelser.

Relaterede kurser