Hvad er 5S?

Sorter, Sæt i system, Systematisk rengøring, Standardiser og Selvdisciplin

5S er en effektiv metode til at rydde op og holde orden på en arbejdsplads

5S Lean, eller 5S modellen, er et Lean værktøj til at skabe en ren og ordentlig arbejdsplads, der synliggør spild og afvigelser. Værktøjet hjælper med at spare tid, minimere ulykker og fejl, og det giver mere plads. 5S øger medarbejdernes trivsel og er et tegn på gensidig respekt mellem medarbejdere og virksomhed. Værktøjet er et af de bedst kendte og mest anvendte i Lean værktøjskassen. Lær mere om det på akademiets Lean kursus.

Hvad kan 5S bruges til?

Det er faktisk meget simpelt: Hvis arbejdspladsen er ryddelig og præget af orden og struktur, opnår du tre klare fordele:

1. Der vil være færre arbejdsulykker.

2. Medarbejderne vil tage arbejdet mere seriøst og producere bedre kvalitet i deres arbejde.

3. Det er et tegn på gensidig respekt mellem medarbejdere og virksomheden. Når Toyota gennemfører en audit hos deres underleverandører, har de ry for at inspicere toiletterne først. Toiletternes tilstand og renlighed siger noget om medarbejdernes respekt for hinanden og virksomheden.

Hvad opnår vi med 5S?

Vi opnår en række fordele ved 5S, herunder:

 • Sikkerhed
 • Medarbejderejerskab af arbejdspladsen
 • Medarbejder motivation og trivsel
 • Øget kvalitet i opgaveløsning
 • Øget produktivitet
 • Renere områder
 • Bedre organisering
 • Mindre spildtid på at lede efter ting
 • Mindre spildtid på at opdage, at ting ikke er funktionsduelige
 • Effektive arbejdsprocesser
 • Mere plads
 • Mulighed for at se afvigelser
 • Medarbejderejerskab af arbejdspladsen
 • Medarbejder motivation og trivsel

Hvor anvendes 5S modellen?

5S er ikke kun relateret til de fysiske produktionsområder. Det anvendes også i de serviceadministrative områder og i IT-systemerne. Toyota taler også om at have 5S i det psykiske arbejdsrum. Hvis der er en dårlig tone mellem medarbejdere, er området urent. Omvendt, hvis der er en god tone og et godt psykisk arbejdsmiljø, er der 5S-principper i det psykiske arbejdsrum.

Hvad står de 5 S’er for?

På akademiets Lean kurser kan du lære om 5S modellen og ledelse af 5S projekter.

1. Sorter
2. Sæt i system
3. Systematisk rengøring / orden
4. Standardiser
5. Selvdisciplin

1. Sorter

Alt fysisk materiel og udstyr opdeles i hvad der bruges og hvad der ikke bruges. Smid alt væk, der ikke bruges, og sorter det, som bruges, op i tre kategorier:

 1. Lav – Bruges sjældent
 2. Middel – Bruges månedligt
 3. Høj – Bruges dagligt/ugentligt

2. Sæt i system med 5S modellen

Mantraet er en plads til alting, og alting på sin plads. Ved arbejdspladsens indretning sikres, at alting har en plads, og at pladsen er markeret så det er visuelt synligt.

Organiser alt materiel og udstyr så funktion og lokalitet bliver “kendt”. Placer alt så de er let at hente, bruge og returnere. Hvis anvendelsesfrekvensen er høj, så opbevares det tæt på arbejdspladsen. Hvis ikke, så opbevares det et mere fjernt sted.

Brug farvekodning af udstyr og lokalitet så det bliver lettere at returnere og synliggøre når ting ikke er på deres plads. Alt materiel som brandslukningsudstyr og sikkerhedsudstyr skal være meget synligt og let tilgængeligt.

3. Systematisk rengøring og orden

Holde orden på arbejdspladsen. Formålet er at sikre, at arbejdspladsen og IT-systemet ikke ender i en kaos-tilstand. Hvis ikke, vil det ende som skuret i haven – sommerens oprydning forfalder hurtigt til det gamle rod. 5S-Lean-projektledelse er vigtigt og kræver en systematisk tilgang. Brug rengøringsrutinen som løbende inspektion.

4. Standardiser

Definer let forståelige standarder for at opnå en fælles forståelse for retningslinjerne. Vær helt skarp på placeringen af dokumenter i IT systemer og materiel. Navngivning genstande så det bliver entydigt hvad der er hvad.

Husk at standardisering er fundamentet for alle forbedringer, og hvis vi ikke har en baseline standard, så kan vi ikke forbedre noget processerne.

5. Selvdisciplin

Vi ønsker at inddrage medarbejderne i arbejdet med 5S, og al erfaring viser også, at hvis 5S projektledelse skal lykkes, skal medarbejderne engageres i arbejdet. En klar ansvarsfordeling er væsentlig, og en definition af reglerne for vedligeholdelse af 5S i området skal etableres. Der skal gennemføres uddannelse og træning af medarbejdere, både de nye, men i høj grad også de ældre medarbejdere der måske er vant til en mere rodet arbejdsplads. Forvent modstand fra en del medarbejdere. Brug ti minutter på 5S hver dag. Du kan her lære mere om metodeapparatet 5S i Wiki.

Konklusion

Konklusionen er, at 5S Lean, også kendt som 5S modellen, er et kraftfuldt værktøj i Lean værktøjskassen til at skabe en ren og organiseret arbejdsplads, der identificerer spild og afvigelser. Implementering af 5S kan hjælpe med at spare tid, minimere ulykker og fejl og skabe mere plads. Ved at fremme medarbejdernes ejerskab og respekt for arbejdspladsen kan Lean 5S føre til forbedret sikkerhed, kvalitet og produktivitet. Deltag på akademiets Scrum kursus.

Kursus i 5S modellen

På akademiets Lean kurser vil du lære mere om 5S projektledelse. Allerede på modul A kommer vi ind på emnet. Lær mere om 5S kursus på modul A her på akademiets certificerede Lean kurser.

Lean kurser