Banner Image

Hvad er Lean Ledelse

Lean ledelse er et ledelsessystem som hele organisationen kan arbejde ud fra

Hvor skal fokus ligge hos en leder i en virksomhed der arbejder med lean?

Hvad er Lean ledelse og hvad kan det bruges til?

Mange Lean initiativer fejler fordi ledelsen tænker på Lean som nogle værktøjer, og overser eller ignorerer ledelsesdelen af Lean. Med andre ord, de kører videre med den samme form for Ledelse og med det samme ledelsessystem som blev brugt inden virksomheden startede Lean. Lær om det på akademiets Lean kursus.

Hvad er Lean?

  • Hvad er Lean ledelse
  • Hoshin Kanri Strategiprocessen
  • Lean ledelse og flow
  • Lean ledelse og transparens
  • Opbygning af et Lean system
  • Lær mere om Lean ledelse

Hvad er Lean ledelse?

Hvad er Lean Ledelse? Jeg skal her nævne 3 helt centrale, og meget anderledes ting ved Lean. Nogle centrale punkter som adskiller Lean ledelse fra traditionel vestlig ledelse. Alle akademiets Lean kurser kommer ind på disse emner. Du har her et overblik over akademiets Lean kurser.

Strategiprocessen

Gennem Hoshin Kanri strategiprocessen bliver det krystal klart hvad lederen skal fokusere på. De fleste virksomheder lider af projekt overload, hvor virksomheder forsøget at opnå mere end muligt. Herved skabes ineffektivitet i virksomhedens udvikling.

Hoshin Kanri fokuserer udviklingsaktiviteter og engagere mellemledere og nøglemedarbejdere i det strategiske arbejde. Resultatet er en væsentlig forbedring i eksekvering af de strategiske initiativer.

Lederen fokuserer på flow

Lean lederen har fokus på aktiviteter der skaber flow. Selvom at dette fokus er klart i Lean virksomheden, så prioriterer alle virksomhedens ledere hvordan mange aktiviteter frem for andre. En Lean leder vil altid prioritere aktiviteter der skaber flow i virksomhedens værdistrømme højt. En Lean kontorchef vil fokusere på flow i sagsbehandling og fjerne hindringer der stopper flow. På den måde kommer sagerne over tid hurtigere igennem systemet. En Lean produktionschef vil sikre en hurtig gennemløbstid af varer i arbejde osv.

Lean ledelse og Lean tavler

I Lean ledelse tilstræber vi maksimal transparens og synliggørelse af kvalitetsproblemer i opgaveløsning. Samtidig vil hun fokusere på at forbedre systemet så fejlene ikke sker igen. En Lean leder vil aldrig søge at placere “skyld”, men i stedet selv tage skylden og så forbedre systemet.

Så en vigtig komponent i Lean ledelse er Lean tavler hvor chefer, ledere og medarbejdere kan se om der er flow i opgaveløsning eller ej. Lean tabler eller kanban boards er en vigtig del af Lean ledelse.

Opbygning af et Lean system

Lean ledere fungerer som trænere. De hjælper medarbejderne med trygt at identificere problemer, og træner dem i løbende at arbejde med forbedringsaktiviteter.

Til Lean hører også et ledelsessystem. Systemet udgøres af 6 komponenter, og understøtter en organisation, hvor alle er engageret i løbende forbedringer (kaizen). Tænk bare på potentialet, når alle medarbejdere i organisationen bliver hørt og engageret i at forbedre virksomhedens forretningsprocesser. Lean ledelsessystemet sætter rammen for en sådan kultur. Det lærer du om på Lean kursus.

Trin 1. Fokuser på at skabe flow

Det hele starter med en ledelsesmæssig erkendelse af, at flow i flowobjekter (informationer og materialer) er en god ting, og at aktiviteter der skaber flow skal prioriteres højt sammenlignet med andre udviklingsaktiviteter. Der er så mange ting en leder kan forbedre og prioriterer. En Lean leder vil fokusere, på aktiviteter der skaber flow.

Trin 2. Standard arbejde

Du kan ikke opnå flow uden at standardisere arbejdet (processerne). Og en standardiseret proces, kalder vi i Lean for standard arbejde. Det modsatte af Lean standard arbejde er, at processen ikke er dokumenteret i jobinstruktioner, og at medarbejderne derfor udfører processen på forskellige måder. Og hver medarbejder har sin metode til at udføre processen. Uden standard arbejde vil der være “antiflow” = kvalitetsproblemer og flow objekterne står stille eller har tilbageløb. Medarbejderne må kæmpe for at få tingene igennem systemer.

Trin 3. Visuel ledelse

Når vi har flow og standardiseret processer, så vil vi gerne kunne se om der er flow og standard arbejde. Dertil har vi visuel ledelse og tavler hvorpå vi kan se om der er flow og standard arbejde. Når chefer, ledere og medarbejdere kommen ind i området hvor arbejdet udføres, kan du på et sekund ses på tavlerne om der er fremdrift i arbejdet eller ej. Det er ikke nok kun at have det i systemerne.

Trin 4. Ansvarlig opfølgning

Når vi har visuel ledelse, så bliver det meget lettere for ledere at følge op på arbejdets udførelse. Lederne kan gå hen til tavlerne, og på tavlerne kan de se, om der er fremdrift i drift og udviklingsopgaver. Det modsatte af ansvarlig opfølgning er, at ledere aldrig viser sig i området hvor arbejdet udføres.

Trin 5. Leder standard arbejde

Vi har travlt med, at medarbejderne skal udføre arbejdet præcist, som det står i jobinstruktionerne. Men hvad er så ledernes standard arbejde? Hvad er det, en Lean leder skal gøre standard? (ud over MUS samtaler og budgetter).

Udtrykket for dette er Leder Standard Arbejde. For en uddybning, se venligst blog indlægget om Leder Standard Arbejde.

Trin 6. Løbende forbedringer

Endelig skal alle i virksomheden lære at arbejde med kaizen og løbende forbedringer, og ultimativt opbygges en forbedringskultur hvor arbejdet med kaizen er en naturlig del af alle medarbejdere og lederes arbejdsopgaver.

Lær mere om Lean

Akademiet tilbyder et komplet program af Lean kurser, fra Lean introduktion til Lean Specialist Master Black Belt. Du kan lære mere om disse former på Lean kursus. Se alle Scrum Master kursus.

Lean kurser