Giver Lean Resultater?

Hvad siger forskningen?

Hvad siger forskerne. Giver Lean resultater?

Det korte svar er Ja. Der er forskning der viser, at Lean virksomheder øger deres indtjening i forhold til virksomheder der ikke arbejder med Lean. De positive resultater inkluderer også:

 • Øget produktivitet: Lean fokuserer på at fjerne spild og ineffektivitet i processerne, hvilket kan øge produktiviteten og produktionseffektiviteten.
 • Reduceret omkostninger: Ved at eliminere spild og ineffektivitet kan virksomheder reducere deres omkostninger og øge deres fortjeneste.
 • Forbedret kvalitet: Lean er designet til at forbedre kvaliteten af ​​produkter og tjenester, hvilket kan øge kundetilfredsheden og loyale kunder.
 • Hurtigere leveringstider: Ved at fjerne spild og ineffektivitet i processerne kan virksomheder producere varer og tjenester hurtigere og mere effektivt.
 • Forbedret trivsel: Medarbejderne har en oplevelse af at pseudo arbejde (spild) fjernes, og at tingene fungerer godt, når de er på arbejde. Dette er de væsentligste årsager til en forbedret trivsel
 • Klima bæredygtigt: Lean sigter på at minimere spild og ikke værdiskabende aktiviteter. F.eks. gennem at minimere unødig transport, eller overflødige produktionsprocesser. Resultatet er et minimeret CO2 energiforbrug.

Flere undersøgelser har bekræftet disse fordele, og nogle har endda fundet, at Lean-implementerede virksomheder kan opnå højere indtjening og øge deres markedsandel sammenlignet med deres konkurrenter. Det er dog vigtigt at bemærke, at succes med Lean ikke er garanteret, og at det kræver en dyb forståelse af Lean-filosofien og -metoderne samt en tålmodig og vedholdende tilgang til implementeringen. Du lærer meget herom på akademiets Lean kurser.

Kan Lean forbedre leveringstider?

Ja, der er forskningsmæssig evidens for, at Lean kan forbedre leveringstider. Lean er en forretningsfilosofi, der sigter mod at eliminere spild i en virksomheds processer og dermed forbedre effektiviteten og kvaliteten af produktionsprocesserne.

 • En undersøgelse fra 2016, offentliggjort i Journal of Operations Management, undersøgte virkningerne af Lean-implementering på leveringstider i en produktionsvirksomhed i Kina. Resultaterne viste, at implementeringen af Lean førte til en reduktion i gennemløbstiden med 37,5%.
 • En anden undersøgelse fra 2015, offentliggjort i International Journal of Production Research, undersøgte virkningerne af Lean-implementering på leveringstider i en producent af stålrør i Indien. Resultaterne viste, at implementeringen af Lean førte til en reduktion i gennemløbstiden med 50%, samtidig med at produktiviteten øgedes med 30%.
 • En tredje undersøgelse fra 2019, offentliggjort i Journal of Industrial Engineering and Management, undersøgte virkningerne af Lean-implementering på leveringstider i en maskinfabrik i Spanien. Resultaterne viste, at implementeringen af Lean førte til en reduktion i gennemløbstiden med 25%, samtidig med at kvaliteten af produkterne blev forbedret.

Disse og andre undersøgelser understøtter, at implementeringen af Lean kan føre til betydelige forbedringer i leveringstider, så længe det implementeres korrekt og med omhu.

Kan Lean forbedre indtjeningen?

Ja, der er forskning der viser, at Lean virksomheder kan øge deres indtjening og forbedre deres økonomiske resultater. Der er mange forskellige undersøgelser og case-studier, der viser, at Lean-implementering kan føre til øget indtjening og forbedrede økonomiske resultater. Her er nogle eksempler på undersøgelser: En undersøgelse fra 2014 foretaget af Aberdeen Group fandt, at virksomheder, der anvender Lean-implementering, opnåede en 7% højere nettofortjeneste end virksomheder, der ikke gjorde det.

 • En undersøgelse fra 2016 i Journal of Manufacturing Systems fandt, at Lean-implementerede virksomheder opnåede en højere værdiskabelse pr. medarbejder og en højere produktivitet end virksomheder, der ikke anvendte Lean.
 • Et case-studie fra 2015 i International Journal of Lean Six Sigma undersøgte implementeringen af ​​Lean i en skandinavisk fødevarevirksomhed og fandt, at Lean-implementeringen øgede produktiviteten med 15%, reducerede fejl med 50% og førte til en årlig besparelse på 5 millioner euro.
 • En undersøgelse fra 2013 i International Journal of Production Economics sammenlignede økonomiske resultater for Lean- og ikke-Lean-implementerede fabrikker og fandt, at Lean-implementerede fabrikker havde højere produktionseffektivitet, lavere omkostninger pr. enhed og højere kapacitetsudnyttelse end ikke-Lean-implementerede fabrikker.

Disse er blot nogle eksempler på forskning, der viser fordelene ved Lean-implementering. Det er vigtigt at bemærke, at resultaterne kan variere afhængigt af branchen, virksomheden og implementeringsstrategien, og at en grundig analyse og planlægning er nødvendig, før Lean-implementering iværksættes.

Kan Lean forbedre kvalitet?

Ja, der er forskningsmæssig evidens for, at Lean kan føre til forbedret kvalitet i virksomheder. Lean sigter mod at eliminere kvalitetsproblemer og fejl i en virksomheds processer og dermed forbedre både produkt og servicekvalitet. Mange undersøgelser har fundet, at implementering af Lean fører til en reduktion af defekter og fejl i processer, hvilket resulterer i bedre kvalitet af produkterne.

 • For eksempel viser en undersøgelse fra 2019, offentliggjort i Journal of Cleaner Production, at implementering af Lean fører til en signifikant reduktion af kvalitetsproblemer i en produktionsvirksomhed, samtidig med at produktiviteten blev øget og omkostningerne reduceret.
 • En anden undersøgelse fra 2016, offentliggjort i International Journal of Quality & Reliability Management, fandt, at Lean førte til en betydelig forbedring af kvaliteten af de produkter, der blev fremstillet af en producent af medicinsk udstyr.

Der er således solid evidens for, at Lean kan føre til forbedret kvalitet, hvis det implementeres korrekt og med omhu.

Får vi bedre medarbejder trivsel med Lean?

Ja, der er forskningsmæssig evidens for, at Lean kan forbedre medarbejder trivsel i virksomheder. Implementering af Lean kan føre til forbedringer i arbejdsmiljøet, øget medarbejderinddragelse og forbedrede arbejdsprocesser, som kan bidrage til at forbedre medarbejdernes trivsel.

En undersøgelse fra 2016, offentliggjort i Journal of Occupational Health Psychology, undersøgte virkningerne af Lean-implementering på medarbejder trivsel og stressniveau i en produktionsvirksomhed i USA. Resultaterne viste, at implementeringen af Lean førte til en signifikant reduktion i stressniveauet og en øget tilfredshed blandt medarbejderne.

En anden undersøgelse fra 2019, offentliggjort i International Journal of Industrial Ergonomics, undersøgte virkningerne af Lean-implementering på arbejdsmiljøet og medarbejder trivsel i en fabrik i Thailand. Resultaterne viste, at implementeringen af Lean førte til en forbedring af arbejdsmiljøet og en øget tilfredshed blandt medarbejderne.

Endvidere viser en undersøgelse fra 2018, offentliggjort i Journal of Cleaner Production, at implementering af Lean førte til en forbedring af arbejdsmiljøet, hvilket igen førte til en forbedring af medarbejdernes trivsel og engagement.

Disse og andre undersøgelser understøtter, at implementering af Lean kan føre til forbedringer i medarbejdertrivsel, så længe det implementeres korrekt og med omhu.

Er Lean klima bæredygtigt?

Ja. Lean kan bidrage til at gøre drift mere miljøvenlig og nedsætte CO2 forbruget. Lean fokuserer på at eliminere energikonsumerende aktiviteter, kaldet spild, og forbedre effektiviteten i processer, hvilket kan føre til reduceret ressourceforbrug og miljøpåvirkning. Her er nogle måder, hvorpå Lean kan være miljøvenligt:

 1. Reduktion af spild: Lean sigter mod at eliminere spild i alle former, herunder overproduktion, overskydende lagerbeholdning, ventetid, transport, defekter og overbearbejdning. Ved at minimere spild kan virksomheder reducere ressourceforbrug, energiforbrug og affaldsgenerering, hvilket resulterer i et mindre miljøaftryk.
 2. Energieffektivitet: Lean opmuntrer til identifikation og eliminering af ikke-værditilførende aktiviteter, hvilket kan hjælpe med at optimere energiforbruget. Ved at strømline processer og reducere unødvendige trin eller bevægelser kan virksomheder minimere energiforbruget og bidrage til miljømæssig bæredygtighed.
 3. Kontinuerlig forbedring: Lean fremmer en kultur med kontinuerlig forbedring og medarbejderinddragelse. Denne tankegang opmuntrer medarbejdere til at identificere og implementere miljøvenlige praksisser, såsom energibesparende initiativer, spildreduktionsstrategier eller bæredygtigt materialeindkøb.
 4. Produktion lige til tiden: Lean-principperne fremmer produktion lige til tiden, hvilket sigter mod kun at producere og levere produkter, når de er nødvendige. Ved at reducere lagerbeholdninger og tilpasse produktionen efter efterspørgslen kan virksomheder minimere ressourcespild og overskydende lagerkrav.
 5. Miljømæssige målinger: Lean opmuntrer til brugen af målinger til at vurdere præstation og identificere områder til forbedring. Virksomheder kan udvikle specifikke miljømæssige målinger for at overvåge deres miljøpåvirkning, såsom energiforbrug, affaldsgenerering eller CO2-udledning. Disse data kan vejlede bestræbelserne på yderligere at reducere miljømæssig skade.

Lær mere

Alternativt læs her om alle akademiets Lean kurser. Se alle akademiets Scrum og Agile uddannelser.

Lean kurser