Banner Image

Product Owner Opgaver

10 Vigtige om Product Owner’s Opgaver

Product Owner opgave med af afdække kundens sande behov

Hvad er Product Owner’s opgaver? Læs om den vigtige rolle og hvilke opgaver der følger med

Product Owners opgave med at afklare og definere kundens behov er måske den vigtigste opgave i Scrum. Hvis dette arbejde kikser, så kan vi komme til at udvikle produkter der ikke bringer værdi for kunden, og dette er jo katastrofalt.

Og det er ofte vanskeligt at forstå præcis hvad det er kunden ønsker af features. Dette ikke mindst fordi det ofte også er uklart for kunden hvad han eller hun selv ønsker. Det er derfor en vigtig opgave for Product Owner at afklare, oversætte og raffinere kundens krav og ønsker til opgaver som udviklingsteamet kan forstå.

Dette er ikke enkelt, og stiller store krav til Product Owners forretningsforståelse. Opgaverne er synlige for alle på Scrum Board hvor opgaverne ligeledes løbende prioriteres. Det bliver herved klart for alle hvad der er prioriteret, og hvad der skal bruges tid på i næste sprint.  

Product Owner’s opgave med prioritering af product backlog

Prioritering af Product Backlog bliver derved Product Owners opgave nr. 1, og den som tager mest tid. Backloggen er den stak af komponenter og produkt features som kunden ønsker at udviklet.

Backloggen er ikke en statisk størrelse idet kunden konstant bliver klogere i takt med at nye produkt features udvikles. Og det er netop heri styrken ved Scrum ligger i forhold til en traditionel vandfaldsmodel, hvor det antages, at kunden kan kravspecificere produktet fra start.

Scrum Product Owner skal forstå markedet

Scrum Product Owneren skal som ovenfor beskrevet have en robust forretningsforståelse, og skal derfor bruge tid på at lære hvad markedets og kundernes behov er. En dygtig Product Owner kan derfor bedst rekrutteres indefra virksomheden eller branchen.

Linket mellem kunde og udviklingsteam

Product Owner er således også linket mellem på den ene side hvad der bringer værdi for kunden, og på den anden side hvad udviklingsteamet konkret skal udvikle. Denne opgave er selvsagt mega vigtig, men ofte negligeret. Optimalt er det Product Ownerens ansvar at forstå kundens behov, og oversætte og raffinere kundens krav og ønsker til opgaver som udviklingsteamet forstår og kan udvikle. Dette er højdynamisk, idet kunden konstant bliver klogere på hvad der er vigtigt funktionalitet. Se her dynamikken i en grafisk opstilling som en Scrum model.

Product Owner skal være tilgængelig

Optimalt tilbringer Product Owner rigtig meget tid sammen med kunden for konstant at blive klogere på hvad der bringer kunden værdi. Scrum teamet kommer løbende i tvivl om hvad kunden har af krav og ønsker. Og samtidig er det vigtigt at Product Owneren er tilgængelig også for teamet til at besvare spørgsmål. Dette er desværre ikke en selvfølge, og bliver ofte forsømt.

Product Owner responsebilities

Vi har ovenfor beskrevet de 5 Product Owner responsebilities. Vi ser desværre at Product Owner sjældent er single point of contact til udviklingsteamet, og ledensen skal være bevist om, at dette går ud over udviklingsteamets effektivitet.

Vi anbefaler at Product Owner responsebilities tages bogstaveligt for opnåelse af high performance udviklingteams. Vi anbefaler også, at Product Owner er den første der bliver valgt når i skal i gang med Scrum. Du kan her se en kortfattet Scrum Guide til implementering af Scrum.

Agile Coach uddannelse

Du kan overbygge akademiets agile kurser og deltage i akademiets Professionel Agile Coach uddannelse og PAC certificering. Du skal have deltaget i de 2 kurser:

Scrum kursus 2 Dage
Product Owner Kursus 2 Dage
Agile kursus 2 Dage

Certificering kræver at du har deltaget på begge kurser. Se alle Scrum og Agile uddannelser.

Relaterede kurser