Banner Image

Scrum Model

Elementerne

10 Vigtige om Scrum model

Scrum model begreber og indhold

En Scrum model udgøres af en række elementer, roller, artefakter og ceremonier. Her får du en kortfattet beskrivelse af Scrum modellen og dens elementer. Scrum rammeværket er det ubetinget mest anvendte og populære rammeværk indenfor effektiv udvikling af produkter og services. Det anvendes af utallige udviklingsafdelinger og teams verden over, og har for længst gået sin sejrsgang. Du kan lære om elementerne på akademiets Scrum Master kursus 2 dage.

Indhold i Scrum modellen

 • Scrum Product Owner
 • Scrum Master rollen
 • Scrum model Board
 • Teamets rolle
 • Scrum model ceremonier og møder
 • Scrum Master uddannelse
 • Scrum Sprint møder
 • Face to Face møder
 • Retrospektiv
 • Scrum og Lean

Scrum Product Owner

Product Owner rollen er kundens repræsentant i udviklingsorganisationen. Product Owneren’s vigtigste opgave er at sikre, at de komponenter der udvikles, er direkte knyttet til hvad der skaber værdi for kunden. Product Owner har 2 vigtige fokusområder:

 • Planlægge aktiviteter som udarbejdelse af Produkt Vision, Produkt Roadmap og Releaseplan
 • Prioritere de komponenter der skal udvikles. Komponenterne synliggøres i Product Backlog som fysisk er opdateret på teamets Scrum board.

Product Owner skaber værdi og motiverer brugerne gennem løbende leverancer af værdiskabende funktionalitet. Product Owner er forretningens repræsentant i projektet og bør komme fra forretningen. Du kan lære mere om Product Owner rollen på Product Owner kursus.

Scrum Master rollen i Scrum model

En Scrum Master er ansvarlig for at udbrede anvendelse i organisationen, og sikre at interessenter holder sig til reglerne. Scrum Masteren hjælper med at modellen følges, udbrede Scrum principper, værdier, teori og regler, samt hvorledes virksomheden skal anvende Scrum modellen. Scrum Masteren sikrer også, at der løbende reflekteres over, hvordan måden hvorpå der udvikles forbedres.

Scrum Masteren er en neutral facilitator, der leder projektet gennem at planlægge og indkalde til møder, samt facilitere agendaen på møderne. Han coacher teamet og fjerner forhindringer for teamets arbejde. Han har til opgave at sikre en succesfuld gennemførelse af de enkelte sprints, og samtidig synliggøre udviklingen for product owneren.

Scrum Masteren skal således sikre, at teamet leverer maksimal værdi i samarbejde med de øvrige projekt interessenter. Derudover har masteren 4 vigtige opgaver som han bringer i spil når det er relevant:

 • Trainer
 • Coach
 • Mentor
 • Facilitator

Det stiller således store kommunikative, empatiske og menneskelige egenskaber at være en god scrum master. Hvis virksomheden opnår en god agil kultur, så vil opgaven blive mere enkel. Læs mere om Scrum Master.  

Scrum model board

En Scrum model sigter mod at synliggøre alt og skabe maksimal transparens. Som en vigtig del af modellen benyttes Scrum Boards til at skabe denne transparens. Et meget enkelt Scrum board er opdelt i tre kolonner:

 • Product Backlog – de komponenter som Product Owner bestemmer skal udvikles
 • Sprint Backlog – de komponenter som skal udvikles i næste spring (1-4 uger frem)
 • Doing/In progress – de komponenter som udvikleren arbejder på nu
 • Done – de komponenter som er færdigudviklet og klar til at blive testet eller sat i drift

Du kan her læse mere om Scrum Board her.

Teamets rolle i Scrum model

Teamet (udviklere) udgøres optimalt af 3-9 personer. Teamet udvikler de komponenter som Product Owner har defineret, og som er relateret direkte til kundens ønsker. I en Scrum model er teamet optimalt selvorganiserende, tværfagligt og har ideelt set de færdigheder og kompetencer, der er brug for, for at udvikle hele komponenten som defineret i Product Backlog.

Scrum model ceremonier og møder

I en Scrum model er der en række ceremonier og møder som Scrum Masteren er ansvarlig for bliver afholdt efter hensigten. Møderne hjælper med at skabe maksimal transparens så alle ved hvad alle laver. Mantraet er at gøre alting synligt. 

Scrum Master uddannelse

Ønsker du at lære om en Scrum model, så anbefaler akademiet et Scrum kursus. Akademiet tilbyder også Scrum Master kursus.

Vil du hele vejen rundt, så anbefaler vi akademiets Agile Coach uddannelse som du kan læse om her:  Agile Coach uddannelsen. Se alle Scrum oog Agile uddannelser.

Scrum model sprint møder

Teamet og Product Owner udvælger på baggrund af kundens ønsker hvilke komponenter der skal udvikles. Komponenterne plukkes fra Product Backlog. Det er Produkt Owners opgave, at meddele hvilke komponenter/features, der skal prioriteres, og efterfølgende teamets opgave er at estimere hvor meget arbejde de tror de kan nå at udvikle komponenterne i sprintet. Teamet “trækker” opgaverne fra Produkt Backlog til Sprint Backlog, hvor de aktive opgaver befinder sig. Mødet afsluttes med at teamet forpligter sig til opgaverne.

Face to face møder

Teamet afholder hver dag et møde af maksimalt 15 min. varighed. Her gennemgår teamet status og fremdrift på udviklingsopgaverne. Mødet er ikke et sted hvor der problemløses – det ligger ikke i en Scrum model. Du lærer mere om dette på Scrum Master kursus.

Retrospektivt i Scrum model

En vigtig del af en Scrum model er retrospektive. Det ligger i modellen at måden hvorpå der udvikles konstant kan forbedres, og hertil har Scrum inddraget obligatoriske retrospektive møder hvor der evalueres med fokus på hvad der kan forbedres i arbejdsformen. Det er Scrum Masteren der er ansvarlig for at møderne afholdes og at udviklingsprocessen efterfølgende forbedres. 

Scrum model og Lean

Parallellerne mellem Lean og en Scrum model er til at få øje på. Der er mange, og mange ting er stærkt inspireret af Toyota way og Taiichi Ohno og hans tanker om effektiv innovation og udvikling. Et af dem er anvendelsen af stående “stand up” møder med et forud defineret formål og indhold. Deltag på akademiets Lean kursus, og lær lære om Lean og udvikling gennem små iterative lærings cyklusser.

Relaterede kurser