Hvad er DMAIC Improve?

Define, Measure, Analyze, Improve og Control

I denne face ligger fokus på at implementere forbedringen

DMAIC modellen

DMAIC modellen udgøres af 5 faser som metodisk gennemgås i et Six Sigma projekt

Hvad er DMAIC Improve fasen? Fjerde fase i Six Sigma DMAIC modellen er Improve fasen. DMAIC handler om at gennemføre forbedringer og i denne fase er de typiske opgaver at:

  • Beslutte hvilken grundlæggende årsag der skal løses p
  • Gennemføre eksperimenter og validere hvilket eksperiment der bedst fjerner den grundlæggende årsag

En vigtig pointe er, at vi altid kan gå tilbage i DMAIC modellen, hvis det skulle vise sig, at vi ikke kan løse den grundlæggende årsag. Improve fasen afsluttes med at producere nye standarder og træne medarbejderne disse. Vi går først ud af Improve fasen når vi har løst problemet. Se også oversigt over Lean Six Sigma kurser. God fornøjelse.

Lean kurser